Gepubliceerd op 12 september 2022
Leestijd 5 min.

Samen spelen is goed voor de sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Als pedagogisch medewerker kun je een passend aanbod aan materialen kiezen om dit samenspel bij peuters te stimuleren.

Waarom is samenspel belangrijk?

Door met andere kinderen samen te spelen, leren ze sociale vaardigheden. Zo leren ze met andere kinderen om te gaan, delen, op zijn beurt wachten, een ander troosten, anderen helpen en zich aan de regels te houden. Belangrijke vaardigheden voor de toekomst dus!

Rond het derde levensjaar zoeken peuters steeds meer toenadering tot anderen. Hoewel er nog geen sprake is van bewust samen spelen, zie je wel dat ze allebei met hetzelfde materiaal gaan spelen. Maar dit gaat niet zonder conflicten. Logisch, want peuters zijn hun sociale vaardigheden nog volop aan het ontwikkelen!

Met spelhoeken, activiteiten en ontwikkelingsmaterialen stimuleer je samenspel bij peuters. Een goed voorbeeld van stimulerend ontwikkelingsmateriaal is de mat Routes lopen. Met de spelvorm “Spiegelen” leren peuters samen te spelen.

Spelvorm “Spiegelen” uitgelegd:

Twee kinderen gaan samen spiegelen. Het ene kind staat in het lichtblauwe vak en is de aangever, het andere kind staat in het lichtgroene vak en is de spiegel. Zij staan tegenover elkaar en hebben de beschikking over dezelfde vormen in dezelfde kleuren. De aangever bepaalt waar de linkervoet, rechtervoet, linkerhand en rechterhand na elkaar komen te staan. Het kind in de spiegel doet het na. Ze voeren het tempo van nadoen langzaam op. Na een poosje wisselen ze van rol. Op elke kant van de mat kunnen 2 kinderen dit spel spelen. Wanneer je de hele mat gebruikt, spiegelen twee kinderen door gebruik te maken van 2 vakken tegelijk (lichtgroen en lichtblauw tegenover roze en geel).

Tijdens het spel leren de kinderen dat ze naar de ander moeten luisteren en dat ze op hun beurt moeten wachten. Ook leren ze dat ze zich aan afspraken moeten houden.

Werk aan de woordenschat met Routes lopen

Naast het leren om samen te spelen, biedt de mat ook veel opties om de woordenschat te stimuleren. Zo oefenen kinderen met de spelvorm “Kleur bekennen” nieuwe woorden en kleuren.

Spelvorm “Kleur bekennen” uitgelegd:

Twee kinderen gaan samen voorwerpen benoemen en deze op de juiste vlakken leggen. Laat de kinderen verschillende voorwerpen verzamelen: blokken, voorwerpen uit de huishoek, creatieve materialen, et cetera. Vervolgens gaan ze om de beurt benoemen wat ze vast hebben: “Dit is een potlood“. Vervolgens vertellen ze welke kleur het voorwerp heeft: “Het potlood is rood“. Als laatste stap leggen ze het potlood op het rode vakje op de mat. Is het ze gelukt om op ieder gekleurd vakje een voorwerp in de bijpassende kleur te leggen? Dan is het spel klaar.

Rolf more - routes lopen

Ook interessant voor jou