Direct contact?
Roy Reuser
Neem contact op Roy Reuser Categorymanager Onderwijsleermiddelen
Neem contact op

De jonge generatie is hard geraakt het afgelopen jaar. Het leren is vertraagd en het sociale aspect stond lang stil. Kinderen in groep 3 tot en met 8 verdienen het om ook in deze lastige tijd goed en volwaardig onderwijs te krijgen en mogelijke achterstanden in te kunnen halen. Daarom wil de regering met het Nationaal Programma Onderwijs scholen extra ondersteunen.

Bij de Rolf groep gaan we echter verder dan alleen het wegwerken van achterstanden. Samen met jou kijken we naar de mogelijkheden om in te zetten op een duurzame en toekomstbestendige oplossing!

Wat kun je doen en hoe zet je alles in?

Er is inmiddels online veel informatie beschikbaar over wat je kunt doen en hoe je gebruik kunt maken van het Nationaal Programma Onderwijs. Wij helpen je hierbij graag een handje zodat je met het programma een optimale invulling kunt geven voor je school. Dit kan aan de hand van de zogenoemde menukaart.

Bekijk hieronder interventies uit de menukaart, die je helpen om je aanpak zo optimaal mogelijk te benuttenDeze opties sluiten aan op de doelgebieden op de menukaart en zijn afgestemd op de behoefte voor kinderen in de leeftijd 6 tot en met 12 jaar, leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel 

Tip: Heb je hiernaast ook interesse in het aanbod dat aansluit op het jonge kind?
Bekijk hier de inzet van de menukaart voor het jonge kind. 

Meer onderwijs (A)

Uitbreiding onderwijs

Uitbreiding van onderwijs heeft een relatief klein effect en betreft de verlenging van het schooljaar, de schooldag of extra onderwijs voor of na schooltijd. Als een school kiest voor uitbreiding van het onderwijs, dan kunnen voor de groepen 3 tot en met 8 daar gerichte activiteiten met ontwikkelingsmaterialen met een eventuele training worden ingezet. Dit kan aan de hand van STEAM.

STEAM is een Engelse afkorting voor Science, Technology, Engineering, Art en Mathematics, dus: wetenschap, technologie, ontwerp, kunst en toegepaste wiskunde. STEAM onderwijs stimuleert competenties als programmeren, samenwerken, creatief denken en onderzoeken. 

De drie belangrijke opbrengsten van de onderwijsbenadering STEAM zijn het opdoen van onderzoeksvaardigheden, leren samenwerken en het ontwikkelen van kritisch denkvermogen. Tijdens de Inspiratiesessie: Stem af op STEAM wordt duidelijk wat STEAM is en zie je voorbeelden van STEAM uit de praktijk. 

Met STEAM worden competenties (21th century skills) als programmeren, samenwerken, creatief denken en onderzoeken gestimuleerd. Met de training Onderwijs op stoom met STEAM leer je niet alleen hoe jij als leerkracht een coachende rol krijgt, maar ook de juiste mindset. 

Daarnaast moedigt het STEAM-onderwijs aan om problemen op te lossen, vragen te stellen, verbindingen te leggen, creatief te denken en innovatief te zijn. Met het STEAMlab: ontdekkend en onderzoekend leren, programmeren en robotica word je als deelnemer ondergedompeld in een waar STEAMbad. Hierbij krijg je uitleg van de STEAM-mindset en ga je vooral zelf ervaren hoe leuk en effectief STEAM-onderwijs kan zijn.  

Ook kunnen kinderen zelf aan de slag met Zullen we een speeltuin maken?. Hierbij gaan ze zelf aan de slag met de 21-eeuwse vaardigheden en laat je ze hun eigen speelomgeving bedenken. 

Bekijk ons aanbod materialen dat aansluit op STEAM via onze webshop.

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren (B)

Instructie in kleine groepen / directe instructie / individuele instructie

Jullie hebben een nieuwe methode aangeschaft, echter een nieuwe methode alleen zorgt nog niet voor een verbetering van het onderwijs. Het gaat erom dat de leerkrachten de inhoud en de didactiek van de methode goed kennen, zodat ze de methode optimaal inzetten. Dat betekent dat ze weten welke leerkrachtvaardigheden effectief zijn om een goede instructie en begeleiding te geven met gebruik van de nieuwe methode en dat ze weten welke keuzes ze kunnen maken om deze nog beter passend te maken bij de school en de groep. Een implementatietraject helpt hierbij.

Iedere school en ieder team is anders, met eigen kenmerken, ontwikkelingen en wensen. Daarom zorgen we met ons hart voor leren dat een implementatietraject altijd maatwerk is. Om je wel een idee te geven, zou het traject er als volgt uit kunnen zien:

Het geven van effectieve instructie zorgt ervoor dat het onderwijs aansluit bij wat leerlingen nodig hebben. Tijdens onze training Effectieve instructie (EDI) van 2 bijeenkomsten, wisselen we theorie en praktijk af en gaan we aan de slag met de nieuwste inzichten op het gebied van effectieve instructie.   

Ben jij onderwijsassistent en ondersteun je regelmatig leerlingen met hardnekkige rekenproblemen of taalproblemen? Dan is de praktische cursus ‘Didactisch aanbod voor onderwijsassistenten’ echt iets voor jou! Je krijgt inzicht in het ontstaan van problemen en je leert om effectief te ondersteunen bij het onderwijs.  

Rekenonderwijs 

Rekenen is een belangrijke vaardigheid en door jouw kwaliteit als leerkracht te verbeteren, verbetert ook de kwaliteit van jouw rekenles. Je hebt vast leerlingen in je klas die uitblinken in rekenen en leerlingen die meer moeite hebben met benodigde vaardigheden, kennis en begrip. De training Effectief rekenonderwijs geeft antwoord op de vraag: Hoe zet je effectief rekenonderwijs in de dagelijkse praktijk stevig neer als basis voor rekensucces en plezier?  

Of bekijk onze passende materialen:   

 • Rekensprint is naast elke methode te gebruiken om kinderen te helpen met rekenen.   
 • Rekenroute biedt een ideaal rekenaanbod voor rekenzwakke kinderen in groep 3 t/m 8. Je kunt het inzetten in plaats van of naast de reguliere rekenmethode.  
 • De methode-onafhankelijke einddoelenschriften van Klaar voor de start rekenen zijn zeer geschikt voor het oefenen en herhalen van de belangrijkste 10 lesdoelen van het vorige of afgelopen leerjaar. 
 • Izak9 is een aanvulling op de rekenmethoden en zorgt voor een Mindset-verandering in het lesgeven en leren van wiskunde. Izak9 biedt een gedeelde leeromgeving die rijk is aan probleemoplossing, redenering en vlotheid, waar leerlingen het samenwerken en veerkracht kunnen ontwikkelen. 

 Spelling 

Goed kunnen spellen is belangrijk om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Als leerkracht is het daarom van belang om over de juiste vaardigheden te beschikken om de resultaten van je leerlingen voor het vakgebied spelling te kunnen verbeteren. In de cursus Effectief spellingonderwijs leer je hoe je het spellingonderwijs in je groep op effectieve wijze vorm kunt geven en krijg je handvatten om het verschil te kunnen maken voor jouw leerlingen die moeite hebben met spellen.  

Of bekijk onze passende materialen:  

 • Met Spelling in de lift adaptief verbeter je snel en doelgericht het niveau van leerlingen. Met dit methode-onafhankelijke programma kunnen leerlingen extra oefenen. Inclusief nulmeting voor de hele klas, zodat je precies weet hoe iedere leerling ervoor staat.   
 • De Z-oefenboekjes kunnen zowel zorgleerlingen als hoogbegaafden leerlingen zelfstandig aan de slag met het verbeteren van taal en spelling.  
 • Het Grote Gorgelsdictee bewijst dat spelling ook lollig kan zijn.  
 • Met het kaartspel spelling oefenen van Dolfje Weerwolfje gaan leerlingen aan de slag om setjes te maken met één spellingsmoeilijkheid. Een leerzaam kaartspel voor jong en oud!  

Lezen 

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een kwart van alle leerlingen die de basisschool verlaat als ‘zwakke lezer’. Daartegenover is geconstateerd dat 95% van de leerlingen een succesvolle lezer zou kunnen worden, als zij een effectieve leesinstructie krijgt. In de training Effectief omgaan met risicolezers leer jij alles over het geven van een effectieve leesinstructie zodat jouw leerlingen succesvolle lezers worden! 

Bekijk ook ons brede assortiment aan leesboeken op niveau.  

Leren van en met medeleerlingen

Training 

Samen laten werken en leren, waarbij je zelf doet en leert van en met elkaar, is voor kinderen de meest effectieve manier om te leren. In onze training Coöperatief leren – basis, leer je meer over deze moderne vorm van leren leren. Wil je leren om nieuwe en complexere werkvormen te hanteren? Kies dan voor de training Coöperatief leren – verdieping 

Liever zelf aan de slag?

Bekijk dan deze boeken:  

Feedback

Kinderen leren voor een heel groot deel door de feedback die ze krijgen van hun leraar tijdens de les. In de workshop Effectief feedback geven gaan we aan de slag met feedback die specifiek gericht is op het léren van kinderen.   

Ben je bekend met de onderzoeken uit Leren zichtbaar maken (Hattie, 2009), maar nog zoekende hoe je de vertaalslag kunt maken naar je groep? Of heb jij er genoeg van dat leerlingen leren voor een beoordeling in de toetscultuur? Dan is de training Formatieve evaluatie iets voor jou! 

Gesprekken zijn een krachtig middel om leerlingen verder te helpen in hun leerproces. Door goed te luisteren ontdek je waar ze staan in het leerproces en wat ze nodig hebben om de volgende stap te zetten. Zowel didactisch als predagogisch. In de training Coachgesprekken met kinderen leer je hoe je een goed coachgesprek moet voeren. Je hoort van kinderen niet zeggen en kan daarop doorvragen en inspelen.  

Beheersingsgericht leren

Ben je bekend met de onderzoeken uit Leren zichtbaar maken (Hattie, 2009), maar nog zoekende hoe je de vertaalslag kunt maken naar je groep? Of heb jij er genoeg van dat leerlingen leren voor een beoordeling in de toetscultuur? Dan is de training Formatieve assessment iets voor jou! 

Analyseren 

Het IEP-lvs kijkt resultaten automatisch na. Direct na de afname kun je als leerkracht starten met de analyse: wat zeggen de resultaten van de leerling over de ontwikkeling van het kind en over het aanbod dat je als leerkracht gegeven hebt? Met onze training Analyse van toetsresultaten IEP-lvs leer je goed te analyseren welke verklaringen er zijn binnen de leerling en binnen jouw onderwijsaanbod kun je de juiste keuzes maken voor het aanbod in de komende periode. Van inzicht naar uitzicht. 

Door doelgericht te werken, data te analyseren en in gesprek te gaan met leerlingen, ontstaat zicht op ontwikkeling. Met de training Zicht op ontwikkeling kan je de volgende stap zetten in het leren van jouw leerlingen, zodat je van iedere leerling passende opbrengsten kunt verwachten. 

Waar zet je de stip op de horizon voor jouw leerlingen? Door kritisch te kijken naar jullie schoolpopulatie en de behaalde resultaten op de eindtoets, kunnen jullie op schoolniveau doelen stellen. Maar hoe stel je die doelen en wat kun jij als leerkracht doen om gestelde doelen te behalen? Tijdens de training, Van referentieniveaus naar praktisch handelen, krijg je inzicht in de betekenis van referentieniveaus.   

Technieken voor begrijpend lezen

Niemand twijfelt over het belang van goed kunnen begrijpend luisteren en lezen, echter het is nog niet eenvoudig om deze complexe vaardigheid goed te onderwijzen. Verbeter het begrijpend luister- en leesonderwijs met onze training waarin we je meenemen in de nieuwste inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek en vertalen naar de dagelijkse praktijk.  

Begrijpend lezen wordt vaak genoemd als de belangrijkste 21ste-eeuwse vaardigheid. Met deze Close reading training leer jij je leerlingen écht te lezen.  

Aansluitende materialen:  

 • Oefenen met begrijpend lezen is heel belangrijk. Met de Cito Junior Einstein oefenboeken kan gestart worden met oefenen op het eigen niveau.  
 • Humpie Dumpie, een uitgave van acht leeswerkboekjes voor groep 3, richt zich op begrijpend leren lezen én leesbeleving. De acht meeslepende boekjes zijn flexibel inzetbaar en naast elke leesmethode voor aanvankelijk lezen te gebruiken.  
Gesproken taalinterventies

Gesprekken zijn noodzakelijk voor de taalontwikkeling. Ze zijn de brug tussen lezen, schrijven, doen en denken. In de training Effectieve gesprekken voeren, staat het belang van het voeren van gesprekken centraal en gaan we in gesprek over jouw rol hierin.  

Materialen: 

 • De filosofische benadering in de denklessen van Bas Haring gekoppeld aan de structuren van Helder denken (ontwikkeld i.s.m. de Denkacademie) bieden een prachtige mogelijkheid om kinderen ‘beter’ te leren denken en dragen daarmee bij aan de vaardigheden van de 21e eeuw. Bestel nu het lespakket Filosoferen en helder denken.   
 • Kletsdobbelstenen stellen leerlingen in staat om met elkaar op speelse wijze woorden te leren en vaardigheid in zinsopbouw te ontwikkelen. 
 • Gesprekken voeren is de manier om taal- en woordenschat te ontwikkelen. Het Fantasie en acteerspel biedt oneindig veel combinatiemogelijkheden en zorgen voor daarmee voor een bijzondere uitdaging voor taalontwikkeling.  

Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen (C)

Interventies gericht op het welbevinden van de leerlingen

Het lukt leerlingen beter om zich te ontwikkelen als ze goed in hun vel zitten en zich veilig voelen op school. Er zijn verschillende typen interventies die zich erop richten het welbevinden te vergroten. Denk daarbij aan; werken aan sociaal emotionele vaardigheden, tegengaan van pesten en vaardigheden om nee te zeggen.

Het gedrag van een kind wordt in elke activiteit gevormd: ook tijdens de rekenles en in de gymles leert een kind over wie hij of zij is, welke gevoelens het heeft en hoe het kind zich verhoudt tot zijn omgeving. Jij bent daar als leerkracht een belangrijke speler in. Met de training Laat je groep groeien leer je hoe je gewenst gedrag kunt ontwikkelen in de groep.  

Grensoverschrijdend gedrag wordt vaak gezien als moeilijk gedrag, maar ook teruggetrokken gedrag is moeilijk is voor een leerkracht. Omgaan met moeilijk gedrag vraagt veel van de vaardigheden van de leerkracht. Als je voldoet aan een aantal voorwaarden om positief gedrag te creëren, kun je een stap verder gaan: aanleren van goed gedrag. Zo kan een groep werken aan positief gedrag en kunnen de rollen binnen de groep positief veranderen. Werk aan positief gedrag in de groep  

 Materialen: 

 • De Lesmethode van Talentenkompas levert een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van de talentontwikkeling van leerlingen in groep 7 en 8. Naast bewustwording van talenten biedt het programma ondersteuning om talenten nader te ontdekken en tot bloei te laten komen.  
 • Het boek 100 ontspannings- en concentratie spellen bevat oude en nieuwe spelen ter bevordering van een ontspannen sfeer en de concentratie in de groep.  
 • Met het Kinderkwaliteitenspel kun je leerlingen bewust(er) maken van hun eigen kwaliteiten en op die manier bijdragen aan een positief zelfbeeld.   
 • Met de spellen van Ik ben STEENgoed, kunnen kinderen spelenderwijs ontdekken hoe ze zelf kunnen omgaan met zelfvertrouwen en een gebrek daaraan. 

Ontwikkeling van de executieve functies van kinderen (D)

Metacognitie en zelfregulerend leren

Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht dat leerlingen zelf concreet nadenken over hun leerproces.

Trainingen:
De executieve functies hebben, net zoals het fonologisch bewustzijn, veel invloed op het leren lezen. En de executieve functies zijn bepalender voor het algeheel functioneren dan het IQ. Ze hebben een directe invloed op de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de werkhouding. In deze training krijg je zicht op ontwikkeling en problemen in executieve functies en leer je je onderwijs daar op af te stemmen.   

De breinwetenschap leert ons wat kinderen van ons nodig hebben om goed te kunnen leren en ontwikkelen. In de training Breindidactiek krijg je meer breinkennis en leren wij je om onderwijs beter vorm te geven en je leerlingen te motiveren tot leren.  

Kleuters zijn een ‘volkje apart’. Ze functioneren en leren op een andere manier dan oudere kinderen. In de training Hoe leren kleuters? Alles over het kleuterbrein! leer je hoe de hersenen van kleuters functioneren, je weet wat ze daardoor wel en niet kunnen, en vooral: wat ze nodig hebben!    

Materialen: 

 • Maak kennis met Effi en Furon, de Breinhelden van de Breinheldenplaneet. Deze helden leren je leerlingen hoe ze hun Breinkrachten kunnen versterken. Bijvoorbeeld de kracht om hun aandacht bij een taak te houden, de kracht om een reactie even uit te stellen of de kracht om met veranderingen om te gaan.  
 • Bekijk ook het brede aanbod van denkspellen in onze webshop 
Samenwerkend leren

Samen laten werken en leren, waarbij je zelf doet en leert van en met elkaar, is voor kinderen de meest effectieve manier om te leren. In onze training Coöperatief leren – basis, leer je meer over deze moderne vorm van leren leren. Wil je leren om nieuwe en complexere werkvormen te hanteren? Kies dan voor de training Coöperatief leren – verdieping 

Liever zelf aan de slag? Bekijk dan deze boeken:  

 • In het boek Coöperatieve leerstrategieën vind je research, principes en de praktische uitwerking van deze leervorm.   
 • In het boek Coöperatieve werkvormen voor elke groep en ieder vak vind je 59 verschillende coöperatieve werkvormen. Het zijn didactische structuren, de inhoud voeg je zelf toe.  
 • Of laat kinderen van én met elkaar leren met De Gamer. Dit spel is voor kinderen de manier om de wereld om zich heen beter te leren kennen.  De Gamer is een duurzaam, interactief en educatief speeltoestel voor de buitenruimte. Het combineert educatie rondom duurzame energie met hun eigen belevingswereld op een actieve manier. Dit spel kan je ook betrekken bij de gym- of wetenschapslessen.

(Extra) inzet van personeel en ondersteuning (E)

Klassenverkleining

Men gaat ervan uit dat een leerkracht/docent naarmate een klas of lesgroep kleiner is meer lesmethoden tot zijn/haar beschikking heeft en leerlingen meer aandacht kan geven, waardoor hun prestaties verbeteren. Scholen kunnen tijdelijk extra groepen formeren. Een flexlokaal biedt dan uitkomst.

Onderwijsassistenten / instructeurs

Ben jij onderwijsassistent en ondersteun je regelmatig leerlingen met hardnekkige rekenproblemen of taalproblemen? Dan is de praktische cursus ‘Didactisch aanbod voor onderwijsassistenten’ echt iets voor jouJe krijgt inzicht in het ontstaan van problemen en je leert om effectief te ondersteunen bij het onderwijs. 

Faciliteiten en randvoorwaarden (F)

Digitale technologie

Digitale technologie is onder andere het gebruik van computers, software, digitale leerplatformen en ondersteunende technologie. Dit met als uiteindelijke doel om de leerprestaties te bevorderen. Er zijn veel interventies binnen de menukaart die dit ondersteunen. Ze zijn te onderscheiden in technologie voor leerkrachten, maar ook voor leerlingen. Lees hier meer over de inzet van digitale technologie.