De Rolf groep heeft hart voor jouw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens om. Tegelijkertijd willen we je de beste ervaring op onze website en in onze nieuwsbrieven geven. Hieronder lees je hoe wij dat doen.

Privacy met betrekking tot het gebruik van onze webshop

Als je op onze webshop een transactie doet, dan vragen we je om persoonsgegevens en eventuele andere gegevens. Deze gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden of openbaar gemaakt. Wij hebben ze nodig om je order te verwerken. En ook om je te informeren over producten en diensten die voor jou interessant zijn. Jouw persoonsgegevens, zoals sekse en geboortedatum, gebruiken we dan ook om profielen op te stellen zodat de informatie die je ontvangt – voornamelijk per e-mail – zo relevant mogelijk is. Stel je geen prijs op deze informatie, dan kun je dat laten weten in een mail aan klantenservice@derolfgroep.nl.

Privacy met betrekking tot het gebruik van onze website

Maak je gebruik van onze website? Dan ben je akkoord gegaan met onze cookieverklaring en ben je bekend met dit privacystatement. Je hebt altijd recht op inzicht, verbetering, aanvulling of verwijdering van jouw persoonsgegevens zoals de wet ook voorschrijft. Indien je van één van deze rechten gebruik wil maken, of indien je vragen hebt over dit Privacybeleid kun je ons bereiken per e-mail klantenservice@derolfgroep.nl of per post: de Rolf groep B.V., Mercuriusweg 14, 4051 CV Ochten.

Nieuwsbrief

We hebben verschillende nieuwsbrieven, ieder met een specifiek doel. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van de informatie die bij ons over jouw bekend is, zoals eerdere bestellingen of onderwerpen waarin je bent geïnteresseerd. Dat maakt de nieuwsbrief interessanter voor je. De volgende nieuwsbrieven ontvang je uitsluitend als je jouw e-mailadres achter laat en akkoord gaat met de voorwaarden.

 • Inspiratiemail primair onderwijs: Een wekelijkse nieuwsbrief boordevol inspiratie binnen jouw vakgebied waarin we je op de hoogte houden van onze aanbiedingen, nieuwe en interessante producten en mogelijkheden om jezelf als persoon of jouw team te ontwikkelen.
 • Inspiratiemail kinderopvang & BSO: Een wekelijkse nieuwsbrief boordevol inspiratie binnen jouw vakgebied waarin we je op de hoogte houden van onze aanbiedingen, nieuwe en interessante producten en mogelijkheden om jezelf als persoon of jouw team te ontwikkelen.
 • ICT nieuwsbrief: Een 4-wekelijkse nieuwsbrief boordevol inspiratie over ICT en Hardware.

Elke nieuwsbrief bevat de mogelijkheid om je uit te schrijven voor al deze nieuwsbrieven of één specifieke nieuwsbrief. Je kunt je direct afmelden. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan (onderaan) op alle pagina’s van deze website.

Serviceberichten

Nieuwsbrieven ontvang je uitsluiten als je je daarvoor aanmeld. Serviceberichten ontvang je alleen over een product of dienst die je hebt aangekocht bij onze organisatie. De informatie gaat dan over het aangekochte product of de betreffende dienst.

Notificaties

Naast nieuwsbrieven en serviceberichten ontvang je ook notificaties per e-mail op basis van persoonlijke gebeurtenissen zoals het doen van een bestelling of aanvraag van een whitepaper.

Bewaartermijn

Als je gebruik maakt van onze website of jouw gegevens achter laat, dan bewaren we persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren we gedurende de termijn waarin dit relevant wordt geacht in het kader van onze dienstverlening, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Prijsvraag

Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, dan vragen wij natuurlijk je naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook analyseren we met deze gegevens de respons op onze reclameacties.

Privacy met betrekking tot de persoonsgegevens van leerlingen

Bij het gebruik van digitale leermiddelen en ondersteunende digitale systemen, moet de privacy van leerlingen goed gewaarborgd zijn. De Rolf groep vindt dit belangrijk en speelt daarom een actieve rol bij het opstellen van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy.

 

Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy
Vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen (waaronder de PO-raad) en ketenpartijen (waaronder de Rolf groep) hebben in het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 4.0 (pdf) vastgelegd hoe er met persoonsgegevens moet worden omgegaan bij het gebruik van digitale onderwijsmiddelen. Dit convenant sluit aan bij de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

De school heeft de regie over de verwerking van persoonsgegevens
Uitgangspunt bij de afspraken in het convenant is dat de school, vanuit een juridische verantwoordelijkheid, de regie heeft en houdt over de verwerking van persoonsgegevens, en bepaalt waarvoor de gegevens worden gebruikt of aan wie de gegevens mogen worden verstrekt.

 

Het sluiten van een verwerkersovereenkomst met de Rolf groep
Onderdeel van het Convenant is een model voor een verwerkersovereenkomst, waarin met het bevoegd gezag van de school wordt afgesproken op welke wijze persoonsgegevens van de school worden verwerkt. De Rolf groep verwerkt in een aantal van haar producten persoonsgegevens, daarom zal zij in de rol van verwerker deze overeenkomst gebruiken bij het maken van afspraken met de school. Een voorbeeld van onze verwerkersovereenkomst kun je hier downloaden.

 

De verwerkersovereenkomst bevat twee bijlagen. Ten eerste een privacy bijsluiter, waarin een beschrijving wordt gegeven van de dienstverlening, producteigenschappen en welke categorieën persoonsgegevens er door het product worden verwerkt. Daarnaast de beveiligingsbijlage, waarin wordt omschreven welke maatregelen er door de Rolf groep worden getroffen om te zorgen dat de persoonsgegevens veilig worden verwerkt. Klik hier voor het aanvragen van een verwerkersovereenkomst.

 

Mocht je vragen hebben over deze overeenkomst, dan kun je contact opnemen met onze Infodesk: T 088 410 10 20. Meer informatie over privacy, het convenant en de verwerkersovereenkomst is te vinden op de websites van de PO-Raad en Kennisnet.

 

Daarnaast heeft de Rolf groep een privacy beleid. Dit beleid kun je hier raadplegen.

Beleid gegevensbescherming

De Rolf groep respecteert de privacy van alle gebruikers bij hun gebruik van de applicaties.

 1. Er wordt geen informatie gedeeld met adverteerders.
 2. Er wordt vanuit de app geen data naar de Rolf groep gestuurd.
 3. Er worden geen locatiegegevens verzameld. NB. Voor Rolf Connect op Android apparaten producten geldt dat het opvragen van locatiegegevens noodzakelijk is voor het verbinden van de app aan de Rolf Hub.
 4. De Rolf Connect apps werken met Apple Classroom, opslag van voortgangsdata wordt uitsluitend via dit het beveiligde platform Apple Classroom gedeeld
 5. De apps kunnen toegang vragen tot de camera en uw foto’s. Beeldmateriaal wordt niet gedeeld.

Mocht je nog vragen hebben neem dan contact met ons op.

Audit ISO 27001 – informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een actueel onderwerp. Ook bij de Rolf groep en ZuluConnect willen we de persoons- en bedrijfsgegevens van onszelf en onze klanten beschermen tegen onder andere hacken en inbraak.

 

Met ISO 27001-certificaat verplichten we onszelf om – nu en in de toekomst – op de juiste manier met vertrouwelijke gegevens om te gaan. De maatregelen, processen en procedures die we hanteren stellen de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van alle informatie zeker.

Privacyverklaring sollicitanten

Hieronder tref je aan een beschrijving waarop de Rolf groep omgaat met je persoonsgegevens.
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Rolf groep een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. De Rolf groep handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de relevante nationale privacywetgeving. De Rolf groep heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Je kunt deze functionaris raadplegen voor al jouw vragen omtrent privacy (fg@derolfgroep.nl).

 

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen
Tijdens de sollicitatieprocedure vragen wij je om persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats. Maar ook gegevens omtrent opleidingen en diploma’s, arbeidsverleden en referenten. Deze gegevens gebruiken wij voor:

 • het beoordelen van de gegevens met het oog op het mogelijk aangaan van een arbeidsrelatie;
 • verificatie doeleinden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrond voor de verwerking

 • De basis voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij van je gebruiken vindt zijn grondslag in artikel 6 van de AVG. De verwerking is noodzakelijk voor het mogelijk aangaan van de arbeidsovereenkomst.
 • De gegevens worden alleen binnen de Rolf groep gedeeld met leidinggevenden en medewerkers die bij de selectie zijn betrokken.
 • De gegevens worden bewaard tot 4 weken na einde sollicitatieprocedure, tenzij met toestemming langer is overeengekomen, tot maximaal 1 jaar.

 

Jouw rechten
Je hebt als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van je verwerken, om deze zo nodig te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn. Tevens heb je het recht de gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt een verzoek hiertoe indienen door je wensen kenbaar te maken aan je aanspreekpunt bij de afdeling HRM.

 

Klachten
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw gegevens door ons, dan kun je dit kenbaar maken door een hier een klacht over bij onze Functionaris Gegevensbescherming in te dienen. Ook heb je het recht om op grond van artikel 57 van de AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 0900 200 12 01 of via post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.