Direct contact?
Marjolein Schouwenberg
Neem contact op Marjolein Schouwenberg Accountmanager
Neem contact op

Er zijn zoveel spellingsregels! Die kunnen kinderen niet zomaar uit hun hoofd leren. Het is belangrijk dat ze de regels leren begrijpen en daarna zelf kunnen toepassen. Hiervoor is veel oefenen noodzakelijk. Maar het moet natuurlijk wel leuk blijven. Maak een feestje van spelling met één van de spellingmethodes.

 

Overzicht spellingmethodes

 • Nieuw Nederlands Junior – Noordhoff
 • Pit – ThiemeMeulenhoff
 • Staal 2 – Malmberg
 • Taal Actief 5 – Malmberg
 • Blink Taal – Blink
Bekijk alle spellingsmethodes

De spellingsmethodes

Nieuw Nederlands Junior - Noordhoff

In de taalmethode Nieuw Nederlands Junior Taal werken leerlingen toe naar een eindproduct waarin alle taaldomeinen een plek hebben. De samenhang tussen taal, spelling en lezen staat centraal. Leerlingen krijgen bij deze taalmethode de kans om te groeien en stap-voor-stap te leren. Ze werken op hun eigen niveau richting het eindproduct en werken aan dezelfde rijke teksten en uitdagende opdrachten. Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben zijn er plusopdrachten.

Bekijk Nieuw Nederlands Junior

Pit - ThiemeMeulenhoff

Pit is de taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8. Met deze taalmethode kun je eenvoudig differentiëren in aanpak, tijd en aanbod. In alle lessen is er doorlopend aandacht voor woordenschat.

Bekijk Pit 

Staal - Malmberg

Staal taal is een taalmethode die spelling en grammatica combineert. Met tekst, beeld en andere zelfgekozen bronnen werk je met de leerlingen toe naar een taalproduct dat inspeelt op hun eigen belevingswereld. Staal brengt taal tot leven en zorgt voor betere resultaten op elke school.

Bekijk Staal 

Taal Actief 5 - Malmberg

Kinderen goed leren communiceren – dát is het doel van Taal actief. Wie goed kan communiceren, is beter in staat om te leren en te groeien. Taal actief maakt kinderen bewust van de kracht van taal. Ze passen wat ze geleerd hebben actief toe en groeien zo in taal.

Bekijk Taal Actief 5 

Blink Taal - Blink

Wereldoriëntatie is het fundament van taal en lezen. Als je taal- en leesonderwijs wilt verbeteren, kan dat alleen wanneer je wereldoriëntatie koppelt aan je taal- en leesonderwijs. Kennis van de wereld en woordenschat zijn de grootste voorspellers van goed begrijpend kunnen lezen.
Blink Taal integreert (daarom) de vakgebieden:

 • Taal
 • Spelling
 • Grammatica
 • Woordenschat
 • Lezen (voortgezet technisch lezen, begrijpend lezen, zelf lezen en voorlezen)
 • Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en topografie)
 • Burgerschap
 • Digitale geletterdheid
 • Studievaardigheden

De samenhang zorgt ervoor dat leerlingen beter begrijpen wat ze leren en waarom. Leerlingen zijn langer geboeid door de rijke, prikkelende thema’s.

Alle spelling- en taalmethodes in een handig overzicht?

Download het overzicht Taal- en spellingmethodes

Haal het maximale uit jouw nieuwe methode!

Hoe zorg je ervoor dat jullie nieuwe methode daadwerkelijk zorgt voor een verbetering van het onderwijs? Om dit te realiseren moeten de teamleden niet alleen de inhoud en de didactiek van de methode kennen, maar ook de vaardigheden hebben om deze didactiek te vertalen naar hun eigen klas. Met onze – door erkende onderwijsadviseurs begeleide – methode implementatietrainingen haal je het maximale uit jouw nieuwe methode.

Naar implementatiebegeleiding