Direct contact?
Anne Simon
Neem contact op Anne Simon Accountmanager
Neem contact op

Leren lezen is een onmisbaar vak op de basisschool. Zo vergroot lezen de woordenschat van kinderen en draagt het bij aan de taal- en sociale ontwikkeling. Daarom is een goede leesmethode, waarbij dit wordt gestimuleerd, van enorm belang. Er is een onderscheid tussen aanvankelijk lezen (groep 3) en voortgezet technisch lezen (vanaf groep 4).

Overzicht leesmethodes

Aanvankelijk lezen:

  • LetterKlankStad
  • Lijn 3 – Malmberg
  • Veilig leren lezen kim en Zoem-versie – Zwijsen

Voortgezet technisch lezen: 

  • Atlantis – Delubas
  • Blink lezen – Blink
  • Estafette editie 3 – Zwijsen
  • Karakter – Malmberg
  • Leeslink – Malmberg
  • Nieuw Nederlands Junior lezen – Noordhoff
Bekijk alle leesmethodes

Aanvankelijk lezen

LetterKlankStad

LetterKlankStad hanteert een holistische aanpak die aansluit bij het visuele (taalzwakke) brein. De leesmethode heeft aandacht voor versteviging van de fonologische leesprocedure. In de didactiek is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen letters en klanken.

Bekijk LetterKlankStad 

Lijn 3 – Malmberg

Lijn 3 is een leesmethode waar kinderen niet alleen letters en woorden leren, maar ook de wereld om hen heen ontdekken. De letter staat in deze methode centraal. Met prikkelende thema’s wordt er ingespeeld op de belevingswereld van kinderen. De nadruk op beleven en ontdekken zorgt voor bovengemiddelde leerresultaten.

Bekijk Lijn 3 

Veilig leren lezen kim en Zoem-versie– Zwijsen

Veilig leren lezen kim-versie

Veilig leren lezen is een succesvolle methode voor aanvankelijk lezen en taal in groep 3. De vernieuwde didactiek van de kim-versie is bewezen effectief: de resultaten op de Cito-toetsen DMT, AVI en spelling zijn aanzienlijk beter dan het landelijk gemiddelde. In deze versie zijn de laatste wetenschappelijke inzichten verwerkt. De klank en de letter in verschillende woordcombinaties staan in deze methode centraal. Door de automatiseerlijn gaan leerlingen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen.

Bekijk Veilig leren lezen Kim-versie

Veilig leren lezen Zoem-versie

Veilig leren lezen staat voor goed en motiverend lees- en taalonderwijs. De nieuwste versie, Veilig leren lezen Zoem, is ontwikkeld met leerkrachten én wetenschappers en daarom inhoudelijk en didactisch ijzersterk. Dat zien we terug in de kapstok van de methode:

•             Leeshonger opwekken; dagelijkse focus op leesvaardigheid en leesmotivatie.

•             Meegroeien met het kind vanuit één leergemeenschap; leren we van én met elkaar.

•             Hoofdrol voor de leerkracht; met meer vrijheid in de organisatie.

Bekijk Veilig leren lezen Zoem-versie

Voortgezet technisch lezen

Atlantis - Delubas

In “Atlantis: wereld van verhalen” , bestemd voor groep 4 t/m 8, worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. Met Atlantis leren kinderen teksten vlot, vloeiend én met begrip te lezen. Omdat leesplezier de basis is voor leessucces, staat de leesbeleving in elke les centraal. Dankzij het unieke didactische differentiatiemodel kan Atlantis gemakkelijk en effectief worden ingezet in (combinatie)groepen met grote niveauverschillen.

Bekijk Atlantis 

Blink lezen - Blink

Nieuwsgierigheid is de basis van Blink Lezen. Een complete leesmethodiek voor groep 4 t/m 8. Een combinatie van begrijpend lezen (en luisteren en kijken), technisch lezen, vrij lezen en voorlezen. Blink Lezen maakt kinderen nieuwsgierig. De verhalen zijn zo meeslepend dat je wil weten hoe het verder gaat. En de afwisselende opdrachten vervelen nooit. Zo ervaren kinderen dat er met lezen een wereld voor ze opengaat. Vol spannende gebeurtenissen, bijzondere belevenissen en verrassende mensen. En ontdekken ze de wereld om zich heen en zichzelf.

Bekijk Blink lezen 

Estafette editie 3 – Zwijsen

Estafette editie 3 combineert technisch én begrijpend lezen in één methode. En dat in elke les bij iedere tekst. In groep 4, 5 en 6 krijgen leerlingen een sterke basis technisch lezen en wordt dit meteen geïntegreerd met leesbegrip en leesbeleving. In groep 7 en 8 verschuift dit en ligt het zwaartepunt op begrijpend en studerend lezen.

Bekijk Estafette 

Karakter – Malmberg

Karakter is een leesmethode met mooie verhalen en boeiende teksten. Elke les bevat één leesdoel dat zorgt voor focus en het vergroten van de effectiviteit. Zo biedt het ieder kind de mogelijkheid biedt om succeservaringen op te doen, waardoor leesplezier en technisch onderwijs hand in hand gaan. Met een klas vol enthousiaste lezers als resultaat.

Bekijk Karakter 

Leeslink – Malmberg

De methode Leeslink is geheel vernieuwd en biedt een aanpak voor verdiepend lezen op basis van de nieuwste inzichten in het begrijpend-leesonderwijs. Met deze leesmethode gaan kinderen vanaf groep 4 samen met elkaar actief aan de slag met rijke teksten. Deze teksten vergroten niet alleen de woordenschat, maar ook hun kennis van de wereld.

Bekijk Leeslink

Nieuw Nederlands Junior lezen - Noordhoff

Kinderen die met plezier lezen, lezen meer en lezen daardoor beter. Nieuw Nederlands Junior Lezen zet dan ook in op leesmotivatie om zo kinderen zelfredzaam te maken in onze talige wereld.
Nieuw Nederlands Junior Lezen garandeert dat alle leerlijnen lezen volwaardig aan bod komen voor groep 4 tot en met 8 en laat alle kinderen ongeremd genieten van rijke verhalen en teksten.

Bekijk Nieuw Nederlands Junior Lezen

Alle voortgezet technisch leesmethodes in een handig overzicht?

Download het overzicht Leesmethodes

Haal het maximale uit jouw nieuwe methode!

Hoe zorg je ervoor dat jullie nieuwe methode daadwerkelijk zorgt voor een verbetering van het onderwijs? Om dit te realiseren moeten de teamleden niet alleen de inhoud en de didactiek van de methode kennen, maar ook de vaardigheden hebben om deze didactiek te vertalen naar hun eigen klas. Met onze – door erkende onderwijsadviseurs begeleide – methode implementatietrainingen haal je het maximale uit jouw nieuwe methode.

Naar implementatiebegeleiding