Direct contact?
Mariëtte van Weelden
Neem contact op Mariëtte van Weelden Indoor accountmanager
Neem contact op

Om verder te kunnen bouwen aan de optimale ontwikkeling van het jonge kind, is er op dit moment extra aandacht voor het versterken van het onderwijs en spel bij kinderen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs.

Spel en spelen is van groot belang voor de ontwikkeling van het jonge kind. Niet alleen cognitief, maar ook het welbevinden en het sociaal-emotionele aspect ontwikkelen zich het meest via de natuurlijke weg van spel en spelen. Helaas was het door de geldende coronamaatregelen niet altijd mogelijk kinderen zo optimaal mogelijk onderwijs te geven. Hierdoor hebben jonge kinderen minder kunnen spelen en werken in een rijke speelleeromgeving en minder gericht ontwikkelingsmateriaal kunnen ontdekken. Terwijl dit zo belangrijk is voor het jonge kind.

Neem contact op voor ondersteuning

Wat kun je doen en hoe zet je alles in?

We realiseren ons dat er veel op je af komt en denken graag met je mee om een zo optimaal mogelijke invulling te geven aan de opties op de zogenoemde menukaart.

Bekijk hieronder de aanpak over hoe je de opties uit de menukaart het meest optimaal kan benutten. En de opgestelde doelen kunt behalen. Deze aanpak is samengevat in vier grote pijlers, welke aansluiten op de verschillende doelgebieden op de menukaart. Allen hebben het uitgangspunt dat spel en spelen de belangrijkste basis is voor het jonge kind.

1. Optimale inzet (al aanwezige) ontwikkelingsmaterialen

Met deze aanpak versterk en verbeter je jouw al goed werkende programma/methode. Hoe? Door het optimaal inzetten van ontwikkelingsmaterialen. Hierbij wordt onderzocht welke ontwikkelingsmaterialen al aanwezig zijn, hoe je deze het beste in kunt zetten en op welke ontwikkelgebieden de aanwezigheid van materialen nog niet optimaal is. Hierbij wordt de leerkracht ook getraind en gecoacht op hoe de ontwikkelingsmaterialen optimaal ingezet kunnen worden. Passend bij wat de kinderen nodig hebben, de leerlijnen en passend bij jouw onderwijsprogramma en visie. Wil je hier meer over weten, kijk dan bij de inzet van de menukaart. Bekijk daar ook hoe dit aansluit bij de opties op de menukaart.

2. Werken met een educatief programma

Werk je nog niet met een goed onderbouwd educatief programma? En is er wel behoefte aan een handig, eigentijds en rijk programma voor kleuters, met veel aandacht voor spelen? Dan is Piramide uitermate geschikt. In dit totaalprogramma krijgen kinderen door spel al 75% van de doelen aangeboden. Ook de leerkracht wordt door middel van training en coaching ondersteund. Wil je hier meer over weten, kijk kan bij de inzet van de menukaart. Bekijk daar ook hoe dit aansluit bij de opties op de menukaart.

3. Training en coaching leerkracht

Met trainingen en coaching trajecten voor leerkrachten, brengen we het onderwijs naar een hoger niveau. Er zijn verschillende trainingen die een verschil kunnen maken voor zowel leerkracht als leerling. Nieuwsgierig naar wat deze trainingen kunnen betekenen? En hoe deze aansluiten op de menukaart? Neem dan een kijkje bij de suggesties voor de trainingen.

4. Digitale technologie

Digitale technologie is het gebruik van computers en technologie om de leerprestaties te bevorderen. Er zijn veel interventies binnen de menukaart die dit ondersteunen. Ze zijn te onderscheiden in technologie voor leerkrachten, maar ook voor leerlingen.

Wanneer het technologie voor leerkrachten betreft, kun je bijvoorbeeld denken aan de aanschaf van een passend device om met educatieve programma’s/ methodes te kunnen werken. Ook een digitaal schoolbord biedt mogelijkheden om optimaal voor een educatief programma als Piramide in te zetten, maar ook breder ondersteunend zijn in het doelgericht werken binnen de onderbouw.

Wanneer het de technologie voor leerlingen betreft, kun je bijvoorbeeld denken aan de iPad. Jonge kinderen leren door te ervaren. Maar we zien ook dat technologie een belangrijke rol speelt in het leren bij kinderen. Uit onderzoek rondom creativiteit komt naar voren dat creativiteit tijdens het leren positieve essentiële resultaten oplevert als deze worden benut, en verbeteren ook wanneer  het potentieel van technologie wordt benut. Lees verder bij de inzet van de menukaart over wat technologie kan betekenen voor kinderen.