Direct contact?
Anita Aalpoel
Neem contact op Anita Aalpoel Teamleider Onderwijsadviseurs
Neem contact op

Wil je ervoor zorgen dat jullie nieuwe lesmethode daadwerkelijk leidt tot betere leerresultaten? Dan is het essentieel dat jouw team niet alleen de inhoud en didactiek van de methode kent, maar ook de vaardigheden ontwikkelt om deze effectief toe te passen in de klas. Met ons methode implementatietraject benut je de volledige potentie van de nieuwe methode.

Oefenen van didactische modellen

Tijdens onze implementatietrainingen oefenen de teamleden met de didactische modellen. Dit maakt ons aanbod uniek. We wisselen uitleggen en voordoen af met activerende werkvormen, waarin wordt verwerkt en geoefend.

Keurmerk Onderwijsontwikkeling
Anoniem
-
Vanuit Cedeo klantonderzoek
"Ze hebben veel knowhow van de verschillende methodes op het gebied van rekenen en taal en de implementatie daarvan."
Over het Cedeo klantonderzoek

Maatwerk voor jouw school

Elke school en elk team is uniek, met eigen kenmerken, ontwikkelingen en wensen. Daarom is ons implementatietraject altijd maatwerk. Een van onze vakspecialisten bespreekt met jullie de specifieke behoeften om zo een op maat gemaakt traject te ontwerpen. Deze onderwijsadviseur begeleidt daarna het gehele traject bij jullie op school.

Tijdens de training richten we ons, naast de benodigde kennis, op praktische verwerkingsopdrachten, zodat het geleerde direct in de praktijk kan worden gebracht.

Bouwstenen voor de implementatie:

  • Opbouw en structuur
  • Didactiek
  • Differentiatie
  • Volgen en/of toetsen
  • Referentieniveaus
  • Digitaal werken
  • Kwaliteitskaart

Verschillende wetenschappelijk onderzoeken laten zien dat voor effectieve professionalisering, naast een basistraining, ook vervolgondersteuning nodig is. Klassenbezoeken, waarbij de teamleden directe feedback krijgen op hun eigen handelen zijn daarbij erg effectief.