Het jonge kind

Onderbouw en kinderopvang: basis voor ontwikkeling

Jonge kinderen spelen. Dat begint heel vroeg: al vanaf het tweede levensjaar kunnen we kinderen verleiden om zich spelenderwijs te ontwikkelen. Zeker jonge kinderen maken snel grote, belangrijke stappen in hun ontwikkeling als ze lekker kunnen spelen. Voor ons is ‘lekker spelen’ een verzamelbegrip. Lekker spelen is leuk, doordacht, prikkelend, veilig, op maat, vrij. Het staat voor alles wat we de kinderopvang en onderbouw kunnen bieden voor het spelende jonge kind!

Ontwikkelingsmaterialen van Rolf

Onze eigen ontwikkelingsmaterialen bestaan al bijna 115 jaar. Ondanks, of liever dankzij, zijn leeftijd is Rolf nu vitaler dan ooit.

NIEUW: Rolf Connect

Rolf Connect (de Groeipuzzel, het Barcodespel, Getalbegrip & Rekenen en Coderen) is één van de vier nieuwe Rolf-materiaallijnen. Getalbegrip & Rekenen en Coderen zijn verbonden aan de Rolf Connect HUB,  een intelligent apparaat dat fysieke interactie mogelijk maakt tussen de leerling en digitale apps. De Rolf Connect-ontwikkelingsmaterialen zijn strategisch ontwikkeld als digitale uitbreiding op fysiek leren.

Naar Rolf Connect >

STEAM inspiratiemiddag

woensdag 6 november van 2 tot 6

Leuk en leerzaam voor iedereen werkzaam in de kinderopvang en de basisschool.

De Onderbouwscan

Hoe creëer je een speel-/leeromgeving die tegelijkertijd overzicht én uitdaging biedt? De Rolf groep heeft een instrument ontwikkeld dat is gekoppeld aan de door de SLO vastgestelde kerndoelen en een antwoord geeft op deze en andere vragen rondom jouw speel-/leeromgeving: De Onderbouwscan!

Naar De Onderbouwscan >

Het jonge kind en digitaal leren

ICT speelt in de levens van onze kinderen een belangrijke rol. Daarom willen we ze er zo vroeg mogelijk vertrouwd mee maken, op een manier die bijdraagt aan hun ontwikkeling.

Rolf Connect (de Groeipuzzel, het Barcodespel, Getalbegrip & Rekenen en Coderen) is één van de vier nieuwe Rolf-materiaallijnen. De Rolf Connect-ontwikkelingsmaterialen zijn strategisch ontwikkeld als digitale uitbreiding op fysiek leren.

Onderwijs-ICT gaat over hardware en software, maar ook over content, beheer, veiligheid en vaardigheden van medewerkers. Het is verhelderend én inspirerend om al deze aspecten in samenhang eens tegen het licht te houden. Doe De ICT-scan!

Naar het jonge kind en digitaal leren >

Professionalisering in het jonge kind

Spelenderwijs (laten) leren: het klinkt vanzelfsprekend. Toch – en als onderwijsprofessional weet jij dat als geen ander – komt er veel bij kijken om het effectief te laten gebeuren.
Wij bieden eersteklas trainingen waarin we leerkrachten en pedagogisch medewerkers begeleiden bij het faciliteren van spelend leren.