Direct contact?
Anita Aalpoel
Neem contact op Anita Aalpoel Teamleider Onderwijsadviseurs
Neem contact op

Is het schoolplan van jouw school bijna vier jaar oud? Dan is het tijd om een nieuw schoolplan te schrijven. Met een goed schoolplan kun je de ambities van jouw bestuur of school waarmaken.

Een schoolplan waarin ambities centraal staan

Het schoolplan laat zien welke kwaliteitseisen je als bestuur en school eist en hoe je wilt voldoen aan de basiskwaliteit.

Kwaliteitsbeleid onderwijs

Scholen hebben serieuze ambities en een uitgesproken visie op onderwijskwaliteit. Een schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het laat zien waar je als school op inzet en hoe je het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.

Uiteindelijk moet een schoolplan een effectief en bruikbaar plan zijn voor het team dat richting geeft aan het onderwijs en kwaliteitszorg in de school. Kwaliteitsbeleid is pas beleid als het waarneembaar is in de praktijk; in de klas.

Hoe zorg je dat het schoolplan een handvat is om jullie ambities écht waar te maken?

Met deze vraag helpen we graag. Via een begeleidingstraject op maat helpen we bij het opstellen van het schoolplan volgens de nieuwe eisen van de Onderwijsinspectie. Het resultaat van deze begeleiding is een schoolplan dat aansluit bij de huidige situatie en ambitieuze strategische doelen bevat. Een praktisch handvat voor iedere professional in jouw onderwijsorganisatie!

Begeleidingstraject op maat

Het begeleidingstraject start met een startgesprek en een vervolggesprek waarin we in gesprek gaan over de actuele situatie. We concretiseren de doelen: wat zijn de succescriteria om over 4 jaar tevreden te kunnen zijn, wat zien we jullie dan doen als we de school binnen lopen en welke vaardigheden zijn nodig om dit te bereiken? Vervolgens maken we, na verdiepende sessies met het MT en het team, de vertaalslag naar het schoolplan.

Afhankelijk van jullie vraag ondersteunen we jullie bij het schrijven van het schoolplan of ontzorgen we jullie volledig en schrijven wij het schoolplan. Kies je ervoor zelf het schoolplan te schrijven? Dan ontvang je van ons een handig format die aan alle eisen van de inspectie voldoet.