Direct contact?
Jessica Knuman | De Rolf Groep
Neem contact op Jessica Knuman Jonge Kind consultant
Neem contact op

De hoeveelheid leermethoden en ontwikkelingsmateriaal waar je als leerkracht uit kunt putten is gigantisch. Dat maakt dat er een aanbod bestaat dat perfect aansluit bij alle ontwikkelingsgebieden, kerndoelen en persoonlijke voorkeuren. Heb jij deze mix al gevonden? Ontdek het in de Onderbouwscan!

De Onderbouwscan

Breng je speelleeromgeving in kaart

Een overzichtelijke speelleeromgeving met duidelijke routines geeft het kind (en jezelf!) rust en houvast – en dat is een voorwaarde voor spelend leren. Een prikkelende, uitdagende omgeving, met een beredeneerd aanbod aan eigentijdse ontwikkelingsmaterialen en -hoeken, draagt bij aan de motivatie van kinderen om spelenderwijs te leren.

Het is wel eens lastig om tegelijkertijd overzicht en uitdaging te creëren, door de veelheid aan ontwikkelingsmaterialen waaruit je kunt kiezen. Welke materialen heb je in huis? Bij welke ontwikkelingsgebieden en kerndoelen sluiten ze aan? Wat is er nieuw op de markt dat een waardevolle aanvulling kan zijn? Hoe maak je daarin slimme keuzes?

Vraag de Onderbouwscan aan

We hebben een instrument ontwikkeld dat is gekoppeld aan de vastgestelde kerndoelen van de SLO. Een van onze onderwijsexperts of – consultants kijkt systematisch met jou hoe de huidige situatie is en op welke manier je naar de gewenste situatie toe kunt. De Onderbouwscan:

 • laat zien of de aanwezige materialen aansluiten bij alle ontwikkelingsgebieden en kerndoelen 
 • richt zich op de speelleeromgeving met bijbehorende routines en hoeken 
 • kijkt naar de aanwezige basismaterialen (onder meer: zandwatertafel en wereldspelmateriaal) 
 • kost jou weinig tijd. Onze onderwijsexpert ontzorgt jou op dit gebied
 • kijk naar aansluiting tussen de peuterspeelzaal, de onderbouw en groep 3 
 • verloopt volgens een systematiek die ervoor zorgt dat we niets over het hoofd zien bij het toetsen aan de ontwikkelingsgebieden

Het resultaat van de Onderbouwscan is een advies op maat. In een adviesofferte staat alle informatie overzichtelijk bij elkaar, waardoor je een juiste en weloverwogen invulling kan geven aan jouw ontwikkelingsmaterialen en hoeken – een betrouwbaar vertrekpunt voor een verantwoorde (eventuele) investering! 

Benieuwd naar hoe de Onderbouwscan in zijn werking gaat?

In deze video laat Jessica het zien.

Onderbouwscan

In de Onderbouwscan wordt er rekening gehouden met deze 8 belangrijke ontwikkelingsgebieden:

 • Taalontwikkeling  
 • Rekenontwikkeling  
 • Wereldoriëntatie  
 • Kunstzinnige oriëntatie  
 • Bewegingsonderwijs 
 • Engelse taal  
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling  
 • Motorische ontwikkeling  

De materialen-apk van de onderbouw 

 1. Hoe sta je ervoor?
  Neem een keer per jaar je materialen aanbod uitgebreid onder de loep. Bij welke kerndoelen en ontwikkelingsgebieden sluiten deze aan? Welke gebieden zijn onderbelicht? Past het materiaal nog bij de eisen en bij de manier van werken van jou en je collega’s. Wat betekent de schoolvisie voor de keuze van materialen?
 2. Investeer in kwaliteit!
  Met de juiste materialen en kennis over hoe leerlingen maximaal kunnen presteren, zorg je voor een goed leerklimaat. Wanneer je je materialen kent, kun je er vaak meer mee dan aanvankelijk wellicht dacht. Delen met je collega’s leidt tot nog meer inspiratie en werkplezier.
 3. Kies slim
  Nieuw materiaal aanschaffen is heel leuk, zeker nu er zo veel moois op de markt is. Blijf hier wel kritisch op. Al is een item nog zo aantrekkelijk, vraag je steeds af hoe je het wilt inpassen in je lessen wat het toevoegt aan het afdekken van ontwikkelingsgebieden en kerndoelen – in samenhang met wat je al hebt. 

Wat kan je verwachten bij de onderbouwscan?

Wanneer je de onderbouwscan aanvraagt, kun je het volgende verwachten:

infographic onderbouwscan

Veelgestelde vragen over de Onderbouwscan:

Wat kan de Rolf groep betekenen voor scholen?

Onze rol is het meedenken bij vraagstukken rond het creëren van een rijke leeromgeving en de materialen die voorhanden (kunnen) zijn in een groep. Doordat wij de sterke link leggen tussen de materialen en het beredeneerd aanbod, kunnen wij echt een bijdrage leveren aan het optimaliseren van een leeromgeving.

Wat is in jouw ogen de waarde van de Onderbouwscan?

De Onderbouwscan is een krachtig middel om de onderbouw in de schijnwerpers te zetten. Het geeft de schooldirectie duidelijk inzicht in het financiële plaatje van eventuele investeringen in de onderbouw, inclusief de prioriteiten voor het aanschaffen van nieuw materiaal. Van leerkrachten horen we vaak hoe fijn het is dat er iemand met hen meekijkt en hen op weg helpt. Het helpt de scholen om systematisch te bekijken wat er is aan materialen, hoe ze de organisatie ervan kunnen verbeteren en op welke gebieden ze wat missen.

Hoe objectief is de Onderbouwscan?

Deze vraag wordt regelmatig gesteld. Wij nemen bij de Onderbouwscan alle ontwikkelingsmaterialen mee – van alle leveranciers. Zo kunnen we een gedetailleerd beeld vormen van de situatie in de school en vanuit onze ervaring – over de gehele breedte – een advies geven.