Op de menukaart staan interventies die ingezet kunnen worden bij het versterken van het onderwijs, zodat we weer verder kunnen bouwen aan de optimale ontwikkeling van het kind. Deze interventies zijn opgedeeld in deelgebieden. Hieronder vind je de vier pijlers die je in kan zetten om te werken aan de verschillende deelgebieden van de menukaart en zo de opgestelde doelen kan behalen.

Optimale inzet ontwikkelingsmaterialen

Met deze aanpak versterk en verbeter je jouw al werkende aanpak/ methode door het optimaal inzetten van ontwikkelingsmaterialen.

Concreet betekent dit dat we gaan werken aan een optimalisatie van de ontwikkelingsmaterialen en vooral ook de wijze waarop je deze inzet. Het doelgericht inzetten van de materialen en wat je er precies mee kan, is een belangrijk onderdeel hierbij.

Wat gaan we doen?

  • Vanuit een analyse die we samen met jou maken, maken we een keuze voor de ontwikkelingsmaterialen die nodig zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar de materialen die al aanwezig zijn.
  • Iedere 6 maanden ontvang je een nieuw pakket aan ontwikkelingsmaterialen, op basis van de scan die gemaakt is en de afspraken die gemaakt zijn.
  • Iedere 6 maanden ontvangt de leerkracht een training, welke erop gericht is hoe de ontwikkelingsmaterialen optimaal ingezet kunnen worden. Passend bij wat de kinderen nodig hebben, de leerlijnen en passend bij jouw onderwijsprogramma en visie. Bekijk hierbij ook de trainingen die er voor de leerkrachten zijn.

Afhankelijk van de manier waarop je wilt gaan werken met de ontwikkelingsmaterialen en de bijbehorende trainingen , kun je met deze aanpak aansluiten op verschillende interventies van de menukaart. Bekijk hier de toelichting bij de verschillende interventies.

Heb jij hier ondersteuning bij nodig?

Neem contact op

Werken met het educatieve programma Piramide

Piramide is een handig, eigentijds en rijk erkend educatief programma voor kleuters, met veel aandacht voor spelen. Alle inhoud van Piramide vind je terug in een handige app. Daarmee plan je de nieuwste spelsuggesties en activiteiten in projectstappen en voldoe je aan alle doelen uit het leerplankader jonge kind.

Wanneer je de Piramidetraining volgt werk je nog beter en makkelijker met het programma. Deze training kan digitaal via een e-learning of door het volgen van een cursus tot basisbekwaam en vakbekwaam leerkracht. Ook is coaching met behulp van het Piramide Vaardighedenassessment een mogelijkheid.

Afhankelijk van de manier waarop je wilt gaan werken met het educatieve programma en de trainingen, kun je met deze aanpak aansluiten op verschillende interventies van de menukaart. Bekijk hier de toelichting bij de verschillende interventies.

Piramide | De Rolf Groep

Heb jij hier ondersteuning bij nodig?

Neem contact op

Spelend leren kinderen | De Rolf groep

Training en coaching

In veel interventies op de menukaart wordt het bijscholen/ extra trainen van leerkrachten aanbevolen. Hiervoor kunnen diverse trainingen worden gevolgd, welke ondersteunend zijn in het leren van verschillende vaardigheden. Of het nu gaat om interventies rondom de effectievere inzet van onderwijs (denk daarbij aan het geven van bijvoorbeeld goede instructie en feedback) of de ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen (denk daarbij bijvoorbeeld aan samenwerkend en zelfregulerend leren) of de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Een groot voordeel van de inzet van training en coaching is dat het een duurzame investering is en een blijvende invloed heeft op de vaardigheden van de leerkrachten. Voor alle trainingen die verzorgd kunnen worden, kijk op KlasMastr.

Heb jij hier ondersteuning bij nodig?

Neem contact op

Aansluitend trainingsaanbod:

Teach like a champion

Met deze training breng je je bekwaamheid als leerkracht op een hoger niveau. Na deze training beschik je over een arsenaal aan vaardigheden waarm

ee je het beste uit je leerlingen haalt. De technieken die je leert, zijn herkenbaar en direct toepasbaar.
> Meer informatie over de training ‘Teach like a champion’.

Effectief feedback geven

Kinderen leren voor een heel groot deel door de feedback die ze krijgen van hun leraar tijdens de les. Tijdens deze training leer je hoe je als leerkracht dit krachtige middel kan inzetten om kinderen hun leerdoelen te laten bereiken.
> Meer informatie over de training ‘Effectief feedback geven’.

Beredeneerd aanbod

In het kleuteronderwijs kan gekozen worden voor methodes, maar ook voor thematisch werken waarbij bronnenboeken en methodieken als inspiratie gebruikt worden. Maar wat is dan een beredeneerd en goed aanbod? Dit, en nog meer, wordt behandeld tijdens deze training.
> Meer informatie over de training ‘Beredeneerd aanbod’.

Speel je mee met klei?

Tijdens deze training staat het belang van weken met ongevormde materialen centraal. Tijdens deze interactieve speelsessie leer je goed te kijken naar materialen en de inzet ervan? Welke ontwikkeling stimuleer je en wat is jouw rol daarin als professional? We kijken naar vrij spel en gerichte opdrachten.
> Meer informatie over de training ‘Speel je mee met klein?’.

Spelend rekenen

Een winkel is een veelzijdige leeromgeving voor kinderen. Tijdens deze training leer je hoe de ‘winkel’ steeds betekenisvol voor kinderen kan zijn, waardoor zij spelend leren en rekenontwikkeling gestimuleerd wordt. Er wordt naar de theorie gekeken en de vertaling gemaakt naar de leerlingen.
> Meer informatie over de training ‘Spelend rekenen’.

Spelend leren

Hierbij leer je onder meer hoe je een rijke speel leeromgeving creëert, wat spelend leren is, wat het belang is van hoofd, handen en hart en hoe je met verschillende instructiemodellen werkt.
> Meer informatie over de training ‘Spelend leren’.

Digitale technologie

Digitale technologie kan ervoor zorgen dat je makkelijker kan werken. En soms ook beter. Wanneer het de technologie voor leerkrachten betreft, kun je bijvoorbeeld denken aan de aanschaf van een passend device om makkelijker te kunnen werken. Ook een digitaal schoolbord biedt mogelijkheden om bijvoorbeeld het educatieve programma Piramide optimaal in te zetten, maar kan ook breder ondersteunend worden ingezet bij het doelgericht werken binnen de onderbouw. Zoals ook een laptop voor de leerlingen in de klas of een iPad.

Mogelijkheden met digitale technologie en kleuters

Met de iPad kan je in combinatie met de groeipuzzel lieveheersbeestje de fascinatie van kinderen voor die beestjes van buiten naar binnen halen. Kleuters vinden lieveheersbeestjes zo fascinerend dat ze deze het liefste willen vangen en in een potje willen stoppen om er naar te kijken. En als dat al lukt, hoe krijg je het dan voor elkaar om het goed te bekijken? Door de groeipuzzel te maken en elke laag te scannen met de iPad. Zo komt elke groeifase tot leven. Juist zo voegt technologie iets toe aan de ontwikkeling van kleuters.

Groeipuzzel Lieveheersbeestje - De Rolf Groep

Luisterboek - De Rolf Groep

Uit onderzoek komt naar voren dat digitale prentenboeken een effectief middel zijn om taal te stimuleren. Daarnaast kan er ook een luisterspeurtocht gemaakt worden. Audioboodschappen passend bij het boek kunnen worden ingesproken. Die audioboodschappen moeten leiden naar foto’s die kinderen kunnen maken. Op deze manier voegt digitale technologie iets toe aan de ontwikkeling van het kind.

Er worden ook trainingen gegeven over digitale techologie, zoals Technologie in het onderwijs en Augmented & Virtual Reality.  Daarnaast zijn er ook Augmented Reality lessen verkrijgbaar om jonge kinderen op een speelse en motiverende wijze in verbinding te brengen met de echte wereld.

De interventie digitale technologie kan ingezet worden ondersteunend aan/ samen met de andere interventies op de menukaart.

Wanneer er een bepaalde behoefte uit de schoolscan naar voren komt qua devices, kunnen wij jou helpen.

Wil je eens van gedachte wisselen hierover? Of heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op voor ondersteuning