Gepubliceerd op 23 augustus 2022
Leestijd 5 min.

Peuters en kleuters ontwikkelen zich razendsnel. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de motoriek. De motorische ontwikkeling gaat over het leren bewegen. In deze blog lees je meer over de motorische ontwikkeling bij kinderen en hoe je dit kan stimuleren.

Motorische ontwikkeling invloed op de gehele ontwikkeling

De motorische ontwikkeling staat in nauwe verbinding met andere ontwikkelingsgebieden. Wanneer een kind problemen heeft met de motorische ontwikkeling, kan dit invloed hebben op de gehele ontwikkeling. Zo kunnen minder voor de hand liggende symptomen zoals bijvoorbeeld concentratieproblemen, vermoeidheid, rusteloosheid en problemen met de spraakontwikkeling ook wijzen op moeilijkheden rond de motorische ontwikkeling.

Motorische vaardigheden van kinderen zijn achteruit gegaan

Het Kenniscentrum sport & bewegen signaleert dat de motorische vaardigheden van kinderen de laatste jaren achteruit zijn gegaan. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals het kind te weinig zelf laten bewegen (optillen in plaats van zelf laten lopen, of de auto pakken terwijl er ook gefietst kan worden). De toenemende digitalisering draagt ook bij aan de problematiek. Kinderen die niet duidelijk begrensd worden, blijven vaak liever achter een scherm zitten en missen zo de beweging en ontwikkeling door het (buiten) spelen. Naast deze externe factoren kunnen interne factoren ook een rol spelen, bijvoorbeeld een laag zelfvertrouwen, een stoornis of een erfelijke ziekte.

Jonge kinderen ontwikkelen zich met sprongen, en ieder kind is anders. Het is normaal dat het kind zijn ontwikkeling op het eigen tempo doorloopt. Grote afwijkingen ten opzichte van leeftijdgenoten kunnen echter wel reden zijn om een melding te doen of advies te vragen bij een deskundige.

Hoe kun je de motorische ontwikkeling stimuleren?

  • In het Piramideproject Zomertijd zitten, zoals in ieder Piramideproject, leuke suggesties rondom bewegen in de ruimte. In de activiteit ‘Laat de zon maar schijnen!’ is de zon (een hoepel) haar stralen kwijt. De kinderen helpen de zon haar stralen terug te krijgen. Via een parcours worden er verschillende motorische activiteiten uitgevoerd zoals balanceren, klimmen, springen en gooien. Aan het begin van het parcours liggen knijpers. Deze worden aan het eind van de route aan de hoepel bevestigd, waardoor het zonnetje haar stralen weer terugkrijgt.
  • Ook binnen kun je bewegen met de kinderen. Naast de bewegingslessen in het speellokaal zijn er veel meer spontane momenten waarop er binnen bewogen kan worden. Denk bijvoorbeeld aan dansen op muziek, de Windwaaiers van Piramide, bewegingsopdrachten zoals ‘ga springend als een kikker je jas halen’, ballonnen hooghouden, enzovoort.
  • Bied ook genoeg oefening voor de fijne motoriek aan door middel van activiteiten met puzzels, vlechtstroken, en fröbelmozaiek.
  • In de kinderopvang: laat kinderen helpen met tafeldekken, afwassen of brood smeren.
  • Het thuisfront is je belangrijkste partner in het welzijn van het kind, dus open het gesprek met ouders/opvoeders over bewegen en bespreek je bevindingen. Misschien komen jullie met elkaar al tot mooie ideeën.
  • Je kunt kinderen als pedagogisch medewerker of leerkracht ook stimuleren om buiten meer te bewegen. Geef bijvoorbeeld leuk buitenspelmateriaal mee naar buiten. Nog leuker, en een enorme stimulans voor de kinderen: doe zelf ook mee!

Bekijk alle tips voor de motorische ontwikkeling van het jonge kind op Piramide digitaal

Lees meer over Piramide Digitaal

Ook interessant voor jou