Geschikt voor
Basisschool Kinderopvang
NULL
Gepubliceerd op 20 augustus 2020 Leestijd 2 min.

Slim aan de slag

Welkom terug! – gratis download ‘Dit ben ik’

In de frisse start na de vakantieperiode zoeken kinderen naar veiligheid en structuur. Piramide start in deze periode altijd met het project Welkom. Kinderen hebben elkaar een poosje niet gezien of kennen elkaar nog niet. Groepsvorming is daarom als eerste van belang. In Piramide Digitaal, vanaf september verkrijgbaar, vind je veel nieuwe activiteiten. We delen graag deze mooie bijlage: ‘Dit ben ik’. Kinderen vertellen over zichzelf, tekenen zichzelf en vervolgens ‘lezen’ ze dit van elkaar. Zo leren kinderen elkaar kennen en zichzelf.

Het project Welkom is gericht op het realiseren van een veilige en prettige sfeer en je maakt de kinderen wegwijs in de rituelen en regels van de groep of om ze op te frissen. Dit geeft kinderen houvast. Pas dan kunnen kinderen onbevangen gaan ontdekken, spelen en zich ontwikkelen. In Piramide Digitaal vind je goede activiteiten om dit proces te begeleiden bij kinderen.
Zo vind je een invulblad ‘Dit ben ik’ voor kinderen. Hiermee vertellen kinderen over zichzelf (persoonlijkheidsontwikkeling). De kinderen leren elkaar beter kennen, als ze de tekeningen van elkaar zien en er samen over praten (sociaal-emotionele ontwikkeling).

Piramide Digitaal

Piramide Digitaal bevat een efficiënte planningstool, prachtige (digitale) ontdekplaten opgebouwd van eenvoudig naar complex, vernieuwde activiteiten begrijpend luisteren door interactief voorlezen, meer dan complete speelleeromgeving en de inspiratie voor ouders zijn geïntegreerd in Piramide Digitaal.

Spelen en leren staat centraal. De beschrijvingen van de speelleeromgeving geven aanleiding om te spelen zoals doen-alsof spel, bouwen, spelen met taal en rekenen. Kinderen maken zelfstandig keuzes voor hun spel op basis van de aangeboden materialen. Aansluitend bij de ontwikkeling van de kinderen in jouw groep maak je beredeneerde keuzes uit deze activiteiten.

Suggestie voor samenwerking met ouders

Niet alleen de kinderen maar ook de ouders vinden deze periode vaak spannend. Fijn, dat er weer ritme en regelmaat in de dag zit. Maar ook spannend, omdat er nieuwe situaties ontstaan.

Ouders komen op dit moment meestal niet in de groep, waardoor het contact iets minder vanzelf verloopt. Betrek ouders toch, door hen te informeren over het project Welkom en de (hernieuwde) kennismaking in de groep. Het is een goed idee de bijlage ‘Dit ben ik’ door kinderen en ouders thuis te laten maken. In de groep maak je er één boek van, of gebruik de ingevulde pagina in het gezinsportfolio.

Klik hier voor de vrolijke download. 

Lees meer over Piramide Digitaal!