Gepubliceerd op 16 november 2021
Leestijd 5 min.

Zorgen dat elk kind aan het eind van de basisschool functioneel taalvaardig is. Alle leerlingen voorbereiden op het vervolgonderwijs en op hun deelname aan de maatschappij. Bijdragen aan ieders unieke groei en succes met duurzame taalvaardigheid. Dàt is de doelstelling van Pit, de nieuwe taal- en spellingmethode van ThiemeMeulenhoff voor groep 4 t/m 8.

Pit ThiemeMeulenhoff

Hoe staat het taalonderwijs er nu voor?

Het taalonderwijs in Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen. Dat blijkt onder meer uit De staat van het onderwijs 2021. In dit rapport van de Inspectie van het Onderwijs staat o.a. dat 25 procent van de middelbare scholieren problemen heeft met taal en spelling, van ontleden, stellen en zinsdelen benoemen tot het spellen van werk- en niet-werkwoorden. De conclusie in het rapport is dan ook: ‘Het onderwijs zorgt ervoor dat de meeste leerlingen het fundamentele niveau beheersen, maar slaagt er te weinig in om de potentie van leerlingen ten volle te benutten.’

Wat zeggen leerkrachten?

ThiemeMeulenhoff heeft zelf ook onderzoek gedaan onder leerkrachten. Hierin kwam naar voren dat:

  • leerkrachten vaak onvoldoende tijd hebben om genoeg aandacht te besteden aan taalonderwijs. Ze ervaren enorme tijdsdruk;
  • leerdoelen in lesmethodes niet altijd benoemd worden waardoor leerlingen niet precies weten wat ze moeten beheersen en leerkrachten niet goed de voortgang kunnen volgen;
  • leerkrachten vinden dat er in de lesmethoden vaak onvoldoende tijd is om taalvaardigheden goed in te oefenen.

Tijd voor Pit in taal en spelling

 ThiemeMeulenhoff presenteert met Pit een moderne, doelgerichte aanpak voor taal en spelling. Met Pit kies je voor:

  • efficiënt, doelgericht en functioneel taal-en spellingonderwijs
  • proces- en productgericht onderwijs met (situationeel) authentieke taaltaken
  • herhaling, verrijking en verbreding, maar ook uitdaging en inspiratie
  • woordenschatuitbreiding in alle lessen, in en zelfstandig buiten de methode
  • de mogelijkheid te differentiëren qua aanpak, tijd en aanbod.

Hoe dit verwezenlijkt wordt? Met het Pit-principe!
Pit staat voor: Planmatig, Interactief leren, gericht op Transfer.

Planmatig: doelen bereiken via een stappenplan en dus een heldere opbouw van de leerlijnen.
Interactief leren met het Directe Instructie-model voor uitvoerend of strategisch handelen.
Transfer: toepassing van geleerde kennis en vaardigheden binnen en buiten de methode.

Maria Hetty van den Berg
-
Hoofdauteur van Pit
‘Zo zorgt Pit ervoor dat elke leerling groei en succes ervaart op weg naar functionele taalvaardigheid. Maar Pit staat ook voor plezier in taal. Plezier en motivatie spelen een belangrijke rol bij het leren. Naast gevarieerde werkvormen, aansprekende verhalen en instructiefilmpjes besteedt Pit elke week aandacht aan bewegend en spelend leren.’

Pit is vanaf schooljaar 2022-2023 volledig beschikbaar voor groep 4 t/m 8. Taalverhaal.nu gebruikers kunnen heel gemakkelijk naar de nieuwe methode van ThiemeMeulenhoff overstappen.