Gepubliceerd op 12 mei 2022
Leestijd 3 min.

Wil jij weten hoe jouw school er voor staat qua veiligheid? Doe de Microsoft Security Health Check en laat je Office 365 controleren. Wij controleren de Microsoft 365 omgeving op ruim 100 punten en geven je advies voor verbetering.

De Rolf groep Microsoft 365 Security Health Check

Met deze security check controleren wij jouw Microsoft 365 omgeving op meer dan 100 punten en koppelen hier een veiligheidsstatus aan. De check bestaat uit drie onderdelen en een rapport:

  • Gebruikers security check

Binnen de gebruikers security scan zoomen wij in op een aantal veiligheidsonderdelen die betrekking hebben op de gebruikers of hun handelingswijze binnen Microsoft 365. Wij controleren gebruikers op de complexiteit van hun wachtwoorden, welke rollen heeft een gebruiker, welke toegang een gebruiker heeft, wat zijn/haar connecties buiten de omgeving zijn en nog tal van andere punten.

Op basis van de controlepunten wordt een analyse gemaakt en hieruit komt een score die gekoppeld wordt aan de verschillende gebruikers en hoe veilig deze gebruikers werken binnen de Microsoft 365 omgeving.

  • Cloud security check

Hierbij wordt de algehele Microsoft 365 Cloud omgeving gecontroleerd. Denk hierbij aan de apps, instellingen en beleidsregels. Het aanpassen of het juist in standaardinstelling laten staan van bepaalde apps, instellingen of beleidsregels kan ervoor zorgen dat de Microsoft 365 potentiele zwakheden heeft.

De Cloud service security check kent groot aantal controlepunten dat wordt samengevat in een handig overzicht.

  • Apparaat security check

Naast gebruikers en de Cloud services maken apparaten ook onderdeel uit van het werken in de Cloud met Microsoft 365. Maken jullie gebruik van Microsoft Endpoint (voorheen Intune)? Dan voeren wij een security check uit op alle apparaten die staat aangemeld of ingeschreven op de Microsoft 365 omgeving. Op een groot aantal punten controleren wij de apparaten. Zo wordt de aanwezige software en softwareversies in kaart gebracht, worden instellingen en beleidsregels gecontroleerd.

Aan de uitkomst van de apparaat security check wordt een score verbonden.

  • Rapport

De uitkomsten van de 3 checks worden vastgelegd in een rapport. Het rapport kent een heldere opbouw middels het security framework dat wij hiervoor gebruiken. In het rapport worden de analyse beschreven en geadviseerd welke maatregelen er genomen dienen te worden. Vervolgens kunnen wij gezamenlijk de maatregelen implementeren en daar monitoring voor inrichten zodat veiligheid als een ‘ongoing’ proces wordt geborgd binnen jullie Microsoft 365 omgeving.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de Microsoft Security Health Check? Wij vertellen je er graag meer over. Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op