Direct contact?
Nicole Verdonk
Neem contact op Nicole Verdonk Onderwijsadviseur
Neem contact op

Spelenderwijs (laten) leren: het klinkt vanzelfsprekend. Toch – en als onderwijsprofessional weet jij dat als geen ander – komt er veel bij kijken om het effectief te laten gebeuren. Wij bieden eersteklas trainingen waarin we leerkrachten en pedagogisch medewerkers begeleiden bij het faciliteren van spelend leren.

Faciliteer spelenderwijs leren

Spel is de meest natuurlijke vorm van leren en daardoor een drijvende kracht bij de mentale en fysieke ontwikkeling van peuters en kleuters. Of het nu gaat om het ontdekken van het verschil tussen werkelijkheid en fantasie, het bouwen aan zelfvertrouwen of het ontwikkelen van fijne motoriek: spelen = leren. Hoe faciliteer je spelenderwijs leren optimaal?

In diverse trainingen nemen we je mee in de wereld van het kind. We verbreden en verdiepen je kennis door wetenschappelijke inzichten te linken aan de nieuwste middelen en praktische eyeopeners.

De trainingen zijn er voor leerkrachten in de onderbouw en pedagogisch medewerkers die net zijn gestart en nog weinig ervaring hebben met kleuters, of voor wie vanuit een andere rol meer inzicht wil krijgen in de ontwikkeling van het jonge kind.

Trainingen op maat

De leervraag bepaalt de inhoud en de omvang van de trainingen. Alle trainingen zijn bij jou op school of kinderopvang – met maximaal 12 deelnemers – en in te passen in je persoonlijk ontwikkelplan en het opleidingsplan van jouw organisatie.

Een greep uit ons trainingsaanbod:

Verteltafel en het belang van Poppenspel bij het Jonge Kind

De verteltafel biedt veel mogelijkheden om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren. Spelen met poppen en speelfiguren helpt om emoties te verwerken, herkennen en te benoemen. Daarnaast draagt het rollenspel met poppen bij aan het denken en handelen vanuit verschillende perspectieven. De verteltafel is een prachtige vorm om aandacht te besteden aan begrijpend luisteren en woordenschat.

Tijdens deze training ervaar je hoe je met een poppenspel demonstratie op de verteltafel eenvoudig het kijken, luisteren, samen spelen, praten en het empathisch vermogen van jonge kinderen kunt stimuleren.

Je krijgt handvatten en voorbeelden om zelf een goede verteltafel in te richten in jouw groep.

We kijken naar jouw rol in het opzetten en begeleiden van de verteltafel en poppenspel.

 • Duur: 1 bijeenkomst à 3 uur.
 • Voor wie:  Pedagogisch medewerkers (peuters) en leerkrachten groep 1 t/m 3
Motoriek: de basis van alles

In deze training kijken we naar de ontwikkeling van het brein en de motorische ontwikkeling van het jonge kind. Hoe verloopt deze ontwikkeling? Wat mogen we van kinderen verwachten per leeftijd? We maken onderscheid tussen grove motoriek, fijne motoriek en sensomotoriek, schrijfmotoriek Wat is het verschil en hoe zie je dit terug in de praktijk.

Wat is jouw rol als professional en hoe kan je de motorische ontwikkeling zo goed mogelijk stimuleren? Je krijgt praktische tips en ideeën die je meteen kan toepassen.

 • Duur: 1 bijeenkomst à 3 uur
 • Voor wie: Pedagogisch medewerkers (peuters) en leerkrachten groep 1 t/m 3
Spel (met materiaal) verrijken door vragen stellen

In jouw groep wordt veel gespeeld met het materiaal in de speelhoeken. Hoe kun je als professional de kinderen hier goed bij begeleiden? Dit heeft onder andere te maken met de vragen die jij stelt.

Tijdens deze training gaan we kijken naar jouw rol en jouw interactievaardigheden.

Hoe jij de interactie tussen kinderen kan bevorderen en kinderen actief kan laten deelnemen bij het spel met materiaal.

Als professional kan je spel beïnvloeden m.b.v. interactiestijlen. De balans tussen rustige aanwezigheid, actieve spelbegeleiding en leidinggeven. We maken gebruik van spel- en videomateriaal uit de praktijk, zodat je de theorie meteen leert koppelen aan de praktijk.

 • Duur: 1 bijeenkomsten à 3 uur.
 • Voor wie: Pedagogisch medewerkers (peuters) en leerkrachten groep 1 t/m 3
Speel je mee met de klei?

In de training ‘Speel je mee met de klei?’ staat het belang van werken met ongevormde materiaal centraal.

In deze interactieve speelsessie leer je goed kijken naar het materiaal en de inzet ervan. Welke ontwikkeling stimuleer je en wat is jouw rol als professional? We kijken naar het verschil tussen vrij spel en gerichte opdrachten en product- en procesgericht stimuleren.

Door zelf letterlijk weer “met de handen in de klei te zitten” ervaar je wat de kracht van ongevormd materiaal is voor jonge kinderen.

Je leert op juiste wijze inzetten van ongevormd materiaal met daarbij de achtergrondtheorie gekoppeld aan ontwikkelingslijnen van jonge kinderen of aan de 21e-eeuwse vaardigheden en het SLO-leerplankader. We kijken naar de achtergrondtheorie van werken met ongevormd materiaal, die we vertalen naar de praktijk… door zelf te ervaren en te spelen!

 • Duur: 1 bijeenkomst van 3 uur
 • Voor wie: Pedagogisch medewerkers (peuters) en leerkrachten groep 1 t/m 3
Is het werkje van de leerkracht/pedagogisch medewerker of van het kind?

“Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven als je groot wordt.” Deze uitspraak van Pablo Picasso zet ons aan het denken. Hoe creatief zijn we zelf? Wat is creativiteit eigenlijk? En hoe staat dit in relatie tot de ‘werkjes’ in jouw groep?

In de training kijken we naar beeldende vorming, creativiteit en de ontwikkelingslijnen.

Hoe kan je een balans vinden tussen de opdracht, het werken vanuit een doel en dat wat een jong kind nodig heeft?

Met meer kennis over creativiteit, de ontwikkelingslijnen en het jonge kind kan je keuzes maken over je aanbod. En dan komt er vanzelf een goede balans tussen product- of procesgericht werken.

Je weet waarom je doet wat je doet!

 • Duur: 1 bijeenkomst a 3 uur
 • Voor wie: Pedagogisch medewerkers (peuters) en leerkrachten groep 1 t/m 3
Loose Parts Play

Loose Parts Play! Een term die veel gebruikt wordt de kinderopvang en het kleuteronderwijs. Het gaat over exploreren en experimenteren met materiaal. In alle vrijheid met materiaal aan de slag mogen gaan! Het proces belangrijker dan het eindproduct.

In deze sessie bekijken we de theorie van Loose Parts Play, Schemata van Piaget. Hoe laat je exploreren en welke fasen van begeleiding loop je door met de kinderen?

Van theorie naar praktijk, met veel voorbeelden en prachtige materialen. Loose Parts Play is een mooie training om binnen het IKC-leerkrachten en pedagogische medewerkers samen te scholen.

 • Duur: 3 uur
 • Voor wie: pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1-2