Gepubliceerd op 11 december 2020 Leestijd 3 min.
Geschikt voor
Basisschool
NULL
Gepubliceerd op 11 december 2020 Leestijd 3 min.

Slim aan de slag

Het belang van voorlezen

Ieder jaar maakt Uitgeverij Delubas een prachtig kerstverhaal om voor te lezen in groep 5 t/m 8. Kerst maak je zelf! is geschreven door kinderboekenauteur Bianca Mastbroek en geïllustreerd door Renske de Kinkelder. De illustraties bij het verhaal kun je tijdens het voorlezen tonen op het digibord.

Voorlezen is meer dan ontspanning

Zodra kinderen zelfstandig kunnen lezen, worden ze vaak veel minder voorgelezen dan op jongere leeftijd. Voorlezen heeft naast een ontspannende functie echter grote voordelen voor kinderen van alle leeftijden. Tijdens het voorlezen oefenen ze bijvoorbeeld de vaardigheden die ze nodig hebben bij begrijpend lezen. Begrijpend luisteren gaat namelijk vooraf aan begrijpend lezen. Kinderen worden bij voorlezen niet geremd door leesproblemen, waardoor het taalniveau van de tekst hoger kan zijn. Bovendien kan de voorlezer ondersteuning bieden bij het tekstbegrip, met mimiek, intonatie en uitleg. Door voorlezen komen kinderen in aanraking met complexere taal. 

Begrijpend luisteren 

Begrijpend luisteren is een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen. Een leesmethode die begrijpend en technisch lezen geïntegreerd aanbiedt, hoort dus zeker ook aandacht te schenken aan begrijpend luisteren en voorlezen. Zo is voorlezen geen activiteit die losstaat van alle andere vakken, thema’s of methodes, maar is het ingebed in het leesonderwijs. Hierdoor krijgt voorlezen veel meer betekenis. 

Hoe past Uitgeverij Delubas dit toe in de leesmethode Atlantis? 

Atlantis biedt de leerkracht handvatten om het voorlezen meer body te geven. Zo sluit het voorlezen aan bij het overkoepelende thema van het blok, gekoppeld aan lessen waarin leesplezier centraal staat. 

Voorlezen in de klas

Tegenwoordig kom je teksten niet alleen tegen in boeken en tijdschriften, maar juist veel vaker in een multimediale omgeving. Daarom heeft Atlantis aandacht voor begrijpend lezen, kijken én luisteren. Regelmatig kijken en luisteren de kinderen naar een kort video- of audiofragment. Zo leren ze informatie uit teksten en andere bronnen te vergelijken en combineren. 

Bevorderen van leesmotivatie

Hét doel van Atlantis is het bevorderen van de leesmotivatie. In elk blok staat een voorleesboek centraal, aansluitend bij het thema. Aan de hand van dat voorleesboek verkennen de kinderen de wereld van boeken en verhalen. Elk voorleesboek bevat een voorleeswijzer met voorleestips en leuke suggesties voor extra activiteiten. 

Benieuwd geworden naar het kerstverhaal van Delubas?

Ben je benieuwd naar Atlantis?

Lees meer over deze nieuwe methode voor voortgezet lezen in het methodemagazine. Of vraag een zichtzending aan. Dan kun je de materialen drie maanden gratis bekijken en beoordelen!