We willen kinderen nú klaarstomen voor de digitale samenleving. Pro8, een scholenstichting met vijftien locaties in de Achterhoek, zet volop in op digitale geletterdheid. Negen leerkrachten volgden de opleiding Digitale Geletterdheid Expert. Nu nemen zij hierin het voortouw op hun school en helpen collega’s verder met het integreren van digitale geletterdheid in alle onderwijsvakken. Ouders en kinderen zijn er enthousiast over.

Besluitvorming

Digitale Geletterdheid is een belangrijke competentie: afspraken maak je online, veel zaken regel je met DigiD en voor informatie raadpleeg je eerder het internet dan de bibliotheek. Jacqueline Cremer is bovenschools actief op het gebied van digitale geletterdheid. Daarnaast is zij als ICT-coach en leerkracht van groep 7 verbonden aan de Roncallischool in Zeddam. Wachten tot digitale geletterdheid in het curriculum wordt opgenomen, is voor Jacqueline geen optie. “We willen kinderen nu klaarstomen voor de digitale samenleving, niet pas over drie jaar. Daarnaast heeft corona ons wakker geschud: veel kinderen verdwenen in die tijd van de radar, ook bij ons. Binnen de stichting gingen collega’s zelfs de huizen langs om leerlingen te helpen met inloggen. Door zo’n gedwongen situatie blijk je als leerkracht meer te kunnen dan verwacht. Toch is het beter om goed voorbereid te zijn. Met de opleiding Digitale Geletterdheid Expert zetten we een grote stap vooruit.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de opleiding waren als volgt geformuleerd: ‘Help ons met een maatwerktraject voor ICT-coördinatoren waardoor deze de collega’s van Pro8 kunnen ondersteunen bij het aanleren van digitale vaardigheden. Rekening houdend met het gegeven dat een aantal scholen verder is met dit onderwerp dan andere’. Jacqueline: “Daar kwam nog een punt bij: we konden de opleiding niet tijdens schooluren volgen. Want ook wij worstelen met te weinig personeel. Invallers moet je met een lantaarntje zoeken.” Pro8 wilde het wel in een keer goed aanpakken. “Net als andere maatschappelijke onderwerpen, zoals gezond eten en het milieu, moet je ook digitale geletterdheid niet af en toe behandelen, maar inbedden in het geheel. Ook dat was voor ons een belangrijk uitgangspunt.”

Samen met de Rolf groep

Omdat de Rolf groep Pro8 al had geholpen met een visietraject, en bovendien partner is voor het ICT-beheer en -beleid, was het vertrouwen in de kwaliteit van de opleiding groot. Dat vertrouwen is volledig waargemaakt. Jacqueline: “We hadden bovendien het geluk dat de Rolf groep bereid was de opleiding van 15:00 tot 20:00 uur te geven. In totaal ging het om negen bijeenkomsten, verspreid over een jaar. Met natuurlijk de nodige thuisstudie. Het is vooral een praktische opleiding, vol tips en tools waarmee je direct aan de slag kunt. En, heel belangrijk, goed onderbouwd door onderzoeken en theorieën. Via QR-codes en boektitels kregen we toegang tot allerlei bronnen om onze kennis verder uit te diepen. Heel belangrijk is ook dat we leerden hoe we onze collega’s kunnen meenemen in het traject. Sommige deelnemers hadden een eenvoudige cursus verwacht, maar dit is echt een gedegen opleiding. We zijn professionals op dit gebied geworden. Iedereen is daar blij mee.

Digitale geletterdheid kinderen
Jacqueline Cremer
-
ICT-coach en leerkracht
Iedereen is enthousiast: de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Digitale Geletterdheid heeft door deze opleiding echt een enorme impuls gekregen.

Resultaat

Binnen Pro8 zijn kinderen al volop aan de slag gegaan met digitale werkvormen. De kleintjes trekken er op uit met een iPad om, in het kader van het thema ‘voorjaar’, bloemen te fotograferen en daar in de klas verder mee te werken. Voor de bovenbouw is in samenwerking met een school in Letland een architectuurproject gestart waarin leerlingen hun eigen
dorp fotograferen. Ze maken een presentatie hiervan in Word en leren een vertaalprogramma gebruiken om dit aan elkaar te laten zien. Jacqueline: “In het vervolgtraject behandelen we historische gebouwen en moderne architectuur. Via Teams hebben we contact met de kinderen in Letland, de communicatie verloopt in het Engels. Iedereen is enthousiast: de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Digitale Geletterdheid heeft door deze opleiding echt een enorme impuls gekregen.”

Wat heeft deze opleiding Pro8 opgeleverd?

  • De leerkrachten hebben inzicht in wat Digitale Geletterdheid betekent voor het basisonderwijs.
  • Ze kijken door verschillende brillen naar de waarde van digitalisering van ons onderwijs.
  • Ze leerden hoe ze hun team meekregen in deze ontwikkelingen en vormden hier een eigen visie op.
  • Samen met de docent is er een beredeneerd aanbod gemaakt voor de schoolorganisatie en doelgroep.
  • De leerkrachten kunnen koppelingen leggen naar andere vakgebieden, zodat ICT onderdeel is van een integraal aanbod.

Wil jij handvatten om Digitale Geletterdheid van de grond te krijgen?

Lees dan meer over de Opleiding Digitale Geletterdheid Expert

Over Pro8

Vanuit 15 scholen biedt Pro8 in de Achterhoek voor 3000 leerlingen kindgericht en optimistisch onderwijs. Hierin ontdekken en ontplooien de kinderen al hun mogelijkheden. Goed onderwijs is voor Pro8 geslaagd als alle leerlingen optimaal van het aanbod en van elkaar profiteren. Deze missie wordt ondersteund door de volgende kernwaarden: vakmanschap, vertrouwen, flexibiliteit, transparantie, verbinding en autonomie.