Leestijd 10 min.

Mediawijsheid is een belangrijk onderwerp in het huidige digitale tijdperk waarin we leven. Kinderen komen steeds vaker in aanraking met verschillende soorten media, zoals nieuwsberichten, reclames en sociale media. Daarom is het van groot belang dat kinderen al op jonge leeftijd leren hoe ze kritisch en verantwoord om kunnen gaan met media.

Waarom mediawijsheid?

Mediawijsheid omvat verschillende vaardigheden, waaronder het kritisch kunnen beoordelen van media-inhoud, het begrijpen van de impact van media op onze gedachten en gedrag en het kunnen omgaan met sociale media en online veiligheid. Het basisonderwijs speelt een belangrijke rol in het aanleren van mediawijsheid aan kinderen. Zo kunnen leraren bijvoorbeeld lessen organiseren waarin kinderen leren om kritisch te denken over nieuwsberichten. In deze lessen leren kinderen onder meer om feiten van meningen te onderscheiden en te onderzoeken of de informatie in het nieuws wel klopt. Daarnaast kunnen leraren kinderen leren hoe ze veilig kunnen omgaan met sociale media en het internet. Ze kunnen bijvoorbeeld lessen geven over privacy en cyberpesten en kinderen leren hoe ze hun online reputatie kunnen beschermen.

Kortom, mediawijsheid is een essentiële vaardigheid voor kinderen in het basisonderwijs. Door samen te werken met leraren en ouders, kunnen kinderen leren om verantwoord en kritisch om te gaan met media-inhoud en online veiligheid. Zo kunnen we ervoor zorgen dat kinderen veilig en verantwoordelijk gebruik kunnen maken van digitale technologieën en media.

Wil jij vandaag nog aan de slag met mediawijsheid in jouw klas? Wij hebben een gratis activiteitenboekje gemaakt, volledig gericht op mediawijsheid. In dit boekje vind je vier opdrachten voor de onder- en bovenbouw om de eerste stappen te zetten richting mediawijsheid. Download het boekje via het formulier hieronder.

Apple activiteitenboekje 'Mediawijsheid'