Gepubliceerd op 15 april 2024
Leestijd 5 min.

Aantekeningen maken met pen en papier ouderwets? Zeker niet! Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het fysiek opschrijven en samenvatten van informatie helpt bij het verwerken en onthouden van lesstof. En er zijn meer voordelen. Aantekeningen maken op papier versterkt ook het handschrift en de taalontwikkeling van kinderen. Want goed leren lezen, spreken en schrijven zijn onlosmakelijk verbonden aan kennisvakken zoals  aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek en burgerschap. Omdat je zonder kennis van de wereld om je heen niet begrijpt wat je leest.

Om deze reden is in de nieuwste methode voor wereldoriëntatie Plein Junior veel aandacht voor het leren maken van aantekeningen. In plaats van kant-en-klare samenvattingen of invuloefeningen om de leerstof te verwerken, maken leerlingen die zelf bij de instructie van de leerkracht.

Aantekeningen maken leren leerlingen stap voor stap. Daarom bouwen we dit op vanaf de jongste groepen tot aan het eind van groep 8 waar leerlingen zelf aantekeningen maken tijdens de lessen. In iedere groep geldt: wanneer leerlingen actief bezig zijn met de kennis, onthouden ze meer van de instructie.

Aantekeningen maken in Plein Junior

In ieder thema van Plein Junior vind je een mindmap die over twee pagina’s loopt en na elke vakles door de leerlingen zelf wordt aangevuld. Dit kennisconstruct komt later in het thema goed van pas tijdens de Pleinopdracht. Verder construeert de leerling zijn eigen uitlegvlak in samenwerking met de leerkracht. Dat werkt als volgt: de leerkracht geeft de instructie en de leerling maakt hierbij aantekeningen (tekst of tekeningen). Met ondersteuning van de leerkracht vult de leerling het ‘Zo zit het bij’ schema in.

Dit is slechts een van de wetenschappelijke inzichten die is gebruikt tijdens de ontwikkeling van Plein Junior. Zo wordt er ook gebruik gemaakt van een aantal op EDI gebaseerde technieken. Zowel de thema’s als de losse lessen hebben altijd een opbouw van kennis naar transfer en elke les heeft een duidelijke lesdoel. Door uit te gaan van kennis krijgen kinderen allemaal een goed gevulde rugzak met kennis van de wereld en gaan we niet uit van wat kinderen van huis al meekrijgen.

Ervaar het zelf

Zelf ervaren wat de kracht is van aantekeningen maken? Meld je dan aan als Plein Junior vroegstartschool en ontdek, een jaar eerder dan de officiële release, wat deze geïntegreerde zaakvakkenmethode inhoudt. Plein Junior is beschikbaar vanaf schooljaar 2025-2026 voor groep 5 t/m 8. Een jaar later komt de methode ook uit voor groep 3 en 4. Na de herfstvakantie 2024 gaan de vroegstartscholen aan de slag.

Plein schriften

Benieuwd  naar alle mogelijkheden van Plein Junior?

Bekijk ze hier