Gepubliceerd op 5 april 2024
Leestijd 5 min.

In het basisonderwijs geef je jouw leerlingen een bredere blik op de wereld met de zaakvakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Als een school de zaakvakken geïntegreerd aanbiedt, wordt dit ook wel ‘thematisch onderwijs’ genoemd. Het thema fungeert als een soort kapstok, waar leerlingen steeds nieuwe kennis en vaardigheden aan toevoegen. Door de zaakvakken te integreren sluit je sneller aan bij de belevingswereld van de kinderen én zorg je ervoor dat ze verbanden zien. Ben je benieuwd of dit bij jouw school past? Ontdek alvast zeven voordelen van Blink Wereld – geïntegreerd: een thematische methode voor wereldoriëntatie voor groep 1 t/m 8.

1. Iedere les weer een nieuwe beleving

Blink Wereld is een schoolbrede lesmethode voor wereldoriëntatie, vanaf groep 1 t/m 8. In de geïntegreerde lijn van Blink Wereld werk je per schooljaar aan vijf thema’s van zes tot acht weken. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek en burgerschap komen samen in prikkelende thema’s uit de echte wereld.

In elk thema en iedere les stap je met de kinderen in een nieuwe beleving, waarin een onderzoeksvraag centraal staat. Bijvoorbeeld een familieverhaal dat zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog of schimmels kweken om te zien hoe de natuur al haar eigen afval opruimt. Door deze afwisseling blijven je leerlingen langer geboeid en blijft nieuwe kennis ook beter ‘plakken’!

2. Diepere kennis dankzij rijke thema’s

Thematisch onderwijs is een heel krachtige manier van leren. Kinderen gaan helemaal op in thema’s over de echte wereld, zoals Onze buurt (groep 1-2), Ruimtereizigers (groep 3-4), Klimaatkenners (groep 5-6) of Stem op mijn partij! (groep 7-8).

Deze rijke thema’s bieden jou als leerkracht de mogelijkheid om nóg dieper op een onderwerp in te gaan en dwarsverbanden te leggen. Zo gaan kinderen het grotere plaatje zien. Hun aangeboren nieuwsgierigheid gaat ‘aan’ en ze willen zelf verder op onderzoek uit!

3. Ruimte voor eigen onderzoek

De geïntegreerde lijn van Blink Wereld biedt bewust veel ruimte voor de eigen interesses en talenten van jouw leerlingen. Eerst ga je binnen het thema aan de slag met onderzoekend en ontdekkend leren, op een ‘triggerende’ en geleide manier. Vervolgens gaan je leerlingen zelf aan de slag met een eigen onderzoekvraag en het maken van hun ‘product’, passend bij het thema.

Je leerlingen doen hierdoor zelf veel nieuwe kennis op én ze verdiepen hun kennis. Als leerkracht stimuleer je de onderzoekende houding van je leerlingen en coach je hen in dit proces.

4. Burgerschap geïntegreerd in de lesstof

Wist je dat je met Blink Wereld ook schoolbreed thematisch aan burgerschap in de klas werkt? Zo dek je alle burgerschapsdoelen!

Met behulp van de rijke thema’s worden kinderen uitgedaagd om verbanden te leggen tussen hun eigen leefwereld en grotere maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, globalisering of technologische ontwikkelingen. Zo doen ze kennis en vaardigheden op én worden ze gestimuleerd om eigen opvattingen te ontwikkelen met een nieuwsgierige en open houding.

Lees hier meer over burgerschap en Blink Wereld.

5. Een breed beeld van de geschiedenis

Met Blink Wereld – geïntegreerd behandel je de wereldgeschiedenis in de bredere context van het thema. Ieder tijdvak komt een keer aan bod: je leerlingen krijgen zo een breed beeld van de geschiedenis.

De volgorde van de tijdvakken wordt bepaald door het thema. Dit is een belangrijk onderscheid met de vakgerichte lijn van Blink Wereld, waar alle tijdvakken los en chronologisch aan bod komen.

Voor het visueel inzichtelijk maken in welk tijdvak het thema speelt, maak je gebruik van een digitale én fysieke tijdlijn. Hiermee zijn je leerlingen goed in staat om belangrijke onderwerpen uit de geschiedenis in de juiste tijd te plaatsen. Zo ontwikkel je het historisch tijdsbesef van je leerlingen.

6. Aardrijkskunde leren met gamification

Met Blink Wereld leren kinderen topografie dankzij de spannende online game TopoMaster. Deze app is samen met National Geographic Junior ontwikkeld en bevat prachtig beeldmateriaal en aansprekende informatie. Door topografie te oefenen met bijzondere weetjes van dieren, gebouwen en landschappen, onthouden je leerlingen de plaatsnamen beter.

7. Lezen en wereldoriëntatie versterken elkaar

De thema’s van Blink Wereld – geïntegreerd zijn direct te koppelen aan Blink Lezen. Door lezen en wereldoriëntatie te combineren, doen jouw leerlingen nog meer relevante achtergrondkennis en woordenschat op, waardoor de twee vakken elkaar versterken. En zo gaat het thema nog meer leven.

Probeer gratis

Ben je benieuwd hoe Blink Wereld – geïntegreerd eruitziet en hoe je het kunt gebruiken?
Vraag een gratis proeflicentie en zichtzending aan en probeer drie maanden de lessen uit met je klas.

Vraag een gratis proeflicentie aan