Direct contact?
Sander de Wilde
Neem contact op Sander de Wilde Event marketeer
Neem contact op

Roler geeft net afgestudeerde leerkrachten en docenten de mogelijkheid om via tijdelijke langdurige opdrachten een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde school of schooltype. Om hun rol in het onderwijs te pakken, krijgen deze starters naast verschillende groepen op uiteenlopende scholen de best mogelijke ondersteuning: intervisie, masterclasses en verdiepende opleidingen. Als klap op de vuurpijl mogen ze mee naar onderwijsland Finland.

Studiereis Finland

Met andere ogen naar het vak kijken

Elk jaar reist een selecte groep talentvolle onderwijsprofessionals van Roler samen met de Rolf groep af naar ‘onderwijswalhalla’ Finland. Een inspirerende studiereis, want het onderwijs in Finland staat op een bijzonder hoog niveau. Kinderen gaan eerst samen naar de daycare en van hun 7e tot hun 16e naar dezelfde school. Pas daarna kiezen ze voor een opleiding ‘met hun hoofd’ of ‘met hun handen’.

De studiereis naar Finland past goed in het Talentprogramma – Roler, vertelt directeur Berbel Vervat. “Daarmee willen we onze leerkrachten inspireren om met andere ogen naar het onderwijsvak te kijken. Het is bovendien een mooie aanvulling op het meerjarig traject waarin ze, door middel van verschillende banen, hun skills verbreden en verdiepen. We kiezen voor deze aanpak omdat op veel scholen de tijd ontbreekt om beginnende leerkrachten goed in te werken. Ze zijn dan snel vertrokken, en dat is natuurlijk ontzettend jammer. Met ons programma proberen we dat te voorkomen en leerkrachten te behouden voor het onderwijs. Juist nu is dat heel belangrijk.

Geen toetsen, wel alle vertrouwen in het vakmanschap

Ook dit voorjaar vloog een groep van 20 leerkrachten van Roler, samen met Roler-begeleiders Simone van der Linde, Ruben Jonkman, Onderwijsadviseur Renate de Jonge en Marketingmanager Danny Verhoef van de Rolf groep, naar Helsinki. Ondanks dat uitgerekend in die week het onderwijspersoneel in Finland staakte voor een beter salaris – ook de daycare was om die reden gesloten – was het een bijzonder succesvolle reis. Met, uiteraard, een aangepast programma. Simone: “Het bezoek aan de daycare werd helaas een Teams-sessie. En op de school, Ressun peruskoulu in Helsinki, waren geen kinderen aanwezig. Dat was natuurlijk jammer, maar had ook een voordeel: de deelnemers konden zeer uitvoerig een hele dag met leerkracht Robbie Thijssen, een Nederlandse leerkracht die al meer dan 10 jaar op Ressun peruskoulu werkt, optrekken en van gedachten wisselen. Hij vertelde vol enthousiasme over zijn werk en over het Finse onderwijssysteem. Enorm inspirerend voor onze deelnemers, zij gingen al snel samen in discussie over de mogelijkheden in Nederland voor een dergelijke aanpak. De grote aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden, sport en buitenlessen, alles werd uitvoerig besproken. Wat vooral erg aansprak was het vertrouwen en aanzien dat leraren in Finland genieten. Er worden geen toetsen afgenomen, de docenten weten precies hoe het met elk individueel kind gaat en geven de juiste lesstof op het juiste moment. Alle leraren zijn pedagogisch geschoold op universitair niveau, vaklessen worden gegeven door bevlogen vakmensen in professioneel uitgeruste ruimtes, zoals keukens, naaiateliers, houtwerkplaatsen en kunstateliers. Dat zie je terug in prachtige zelfgemaakte producten en kunstwerken in de school.

Prachtige voorbeelden voor het onderwijs in Nederland

In Finland is wel een curriculum, maar dat is minder dwingend dan in Nederland en wordt bovendien door de leerkrachten en leerlingen samen bepaald. Uitgangspunt is: kijken waar een kind op een bepaald moment aan toe is. Wanneer het zelf wil leren lezen, gaat dat namelijk razendsnel en effectief. Daarnaast is het Finse onderwijs zeer toegankelijk en voor iedereen tot 16 jaar hetzelfde. De grote verschillen met het Nederlandse onderwijssysteem maken een studiereis naar Finland tot een unieke en waardevolle ervaring. Berbel: “Ik ben ervan overtuigd dat wat de deelnemers hier zien ten goede komt aan het onderwijs in Nederland. Op de terugreis zitten ze altijd vol plannen: meer buitenlessen geven, meer muziek, beter kijken naar de talenten van kinderen. Ze hebben prachtige voorbeelden gezien van hoe het anders, en soms beter kan. En ook al weten ze heel goed dat ze niet alles één op één kunnen overnemen in Nederland, ze zien genoeg dingen die wél haalbaar zijn. Wat mij altijd weer raakt, is dat onze leraren zich na deze studiereis heel goed realiseren dat het onderwijs een prachtig vak is, waar je met recht trots op mag zijn.

Studiereis Finland de Rolf groep

Over de reis

De Rolf groep organiseert al jaren inspiratievolle studiereizen voor professionals in de kinderopvang en het onderwijs. Wil jij ook zo’n inspirerende studiereis naar Finland maken? Samen met een onderwijsadviseur en je reisgenoten ontdek je jouw persoonlijke leerdoelen en hoe je die vorm geeft in jouw klas.

  • Via een lezing krijg je inzicht in hoe het Finse onderwijs is georganiseerd en wat de achtergrond van deze benadering is.
  • Je bezoekt diverse scholen en/of voorscholen, ziet leerlingen en leerkrachten in actie en gaat het gesprek aan.
  • Naast begeleiding van een onderwijsadviseur is er een e-learning én een terugkomdag. Zo zorgen we ervoor dat je reis veel impact heeft.
  • Tijdens een verdiepingssessie met de onderwijsadviseur ga je aan de slag met jouw persoonlijk leerdoel en maak je de vertaalslag naar jouw dagelijkse praktijk.
  • Natuurlijk proef je ook van de Finse keuken en maak je uitgebreid kennis met Helsinki.

Kortom, de ultieme manier om in aanraking te komen met interessante, Finse praktijkvoorbeelden, te leren van deskundigen én van je reisgenoten.

Wil jij ook een inspirerende studiereis maken?

Bekijk onze verschillende studiereizen