Gepubliceerd op 1 oktober 2020
Leestijd 5 min.

Steeds meer scholen vragen me mee te denken bij de keuze voor een leerlingvolgsysteem of eindtoets. Mijn eerste vraag is dan altijd: waarom wil je toetsen? En soms is het antwoord dan: ‘dat moet toch…’.

Veel scholen denken dat toetsen verplicht is. Dat klopt, maar de onderwijsinspectie geeft veel ruimte aan scholen om de toetsen te laten aansluiten op de schoolvisie. Zo kun je als school kiezen welke domeinen van taal en rekenen je wil toetsen, of je één of twee keer per jaar toetst, op welk moment in het schooljaar je de toetsen afneemt en of je dat individueel of groepsgewijs, op papier of digitaal doet. 

Keuzestress 

Hoe meer mogelijkheden, hoe moeilijker het is om een goede keuze te maken. Er zijn inmiddels vier goedgekeurde leerlingvolgsystemen beschikbaar: Boom, Dia, Iep en Cito. Welke past het best bij je school? Of ga je voor een cocktail: haal bij elke aanbieder een toets die past bij jouw doel? Omdat alle resultaten gekoppeld kunnen worden aan je schooladministratiesysteem (zoals ParnasSys of Esis) levert ook een cocktail uiteindelijk een totaalplaatje per leerling of groep op. 

Kiezen vanuit visie 

Om een goede keuze te maken uit het luilekkerland van lvs-toetsen is het dus belangrijk te weten waarom je toetst. Toets je om te weten of je leerling (de groep, de school) er goed voor staat (summatief) of om te weten wat je leerling (de groep, de school) goed kan, hoe hij gegroeid is en wat de volgende ontwikkelstap kan zijn (formatief)? Wil je weten welke organisatie en didactiek het beste aansluiten bij de leerling en de groep? Dus zoek je een leerlingvolgsysteem of een leerkrachtstuursysteem? En wil je dit alleen weten voor taal en rekenen, zodat je aan de minimumeisen van de inspectie voldoet? Of wil je het kind begeleiden in zijn totale ontwikkeling, dus ook op sociaal emotionele ontwikkeling en 21e -eeuwse vaardigheden? 

Het kind 

Veel scholen hebben in de missie en visie van de school benoemd dat het kind centraal staat in het onderwijs. We willen dat elk kind zich maximaal ontwikkelt op elk gebied en weerbaar, vol zelfvertrouwen en goed ontwikkelde sociale vaardigheden de maatschappij in gaat. Bijzonder aan IEP-lvs is dat leerlingen zélf vragen beantwoorden over sociaal emotionele ontwikkeling en leeraanpak (vanaf groep 3) en creatief vermogen (vanaf groep 5). Daarmee krijg je als leerkracht zicht op het zelfbeeld van de leerling. Het zelfbeeld beïnvloedt gedrag en werkhouding en is een belangrijke sleutel in de ontwikkeling van het kind.  

Leerlingvolgsysteem als hulpmiddel 

Welke keuze je ook maakt, zorg dat de lvs-toetsen een hulpmiddel zijn bij het opstellen van je lesaanbod voor de komende periode. Een goede lvs-toets geeft je snel zicht op de doelen die aangeboden moeten worden. Bespreek met de leerling of met de groep welke tips ze hebben voor zichzelf en voor jou: wat gaan jullie samen doen om de doelen te bereiken? Zo zorgt het lvs dat jij als leerkracht beredeneerd kunt bepalen welke methodelessen je geeft, aanpast of overslaat. Zodat jouw onderwijs maakt dat elk kind groeit!