Direct contact?
Thijs Zwart
Neem contact op Thijs Zwart Apple Business Manager
Neem contact op

Een onderwijsvisie geeft je houvast. Hoe leg je alle nieuwe mogelijkheden voor lesgeven en leren met behulp van ICT middelen vast in een plan dat deze visie ondersteunt? Met de workshops Planning Essentials van Apple helpen we jou om deze visie op te stellen.

De methodiek

Op basis van 40 jaar innovatie – wereldwijd – en de expertise van ruim 400 ‘Apple Distinguished Schools’ (scholen die werken volgens de onderwijsvisie van Apple), heeft Apple de Planning Essentials-methodiek ontwikkeld. Deze methodiek helpt scholen hun onderwijs vanuit hun eigen onderwijsvisie (opnieuw) vorm te geven en daarbij technologie te integreren.

Algemene informatie over de Planning Essentials workshop

Door deel te nemen aan een workshop Planning Essentials ontwikkelt je team de essentiële elementen om een technologierijke leeromgeving te creëren, een individueel projectplan voor jouw context en maak je kennis met een geïntegreerde aanpak voor het beheren van de implementatie tijdens elke implementatiefase.

Uit welke modules bestaat de workshop?

De workshop bestaat uit een vijftal modules. Je kunt alle modules afnemen, of een gedeelte.

1. Visie
Je visie is de grondslag voor alle beslissingen en acties. Teams kunnen deze module gebruiken om hun doelen voor de korte en lange termijn vast te stellen.

2. Implementatie
Bepaal, definieer en plan de benodigde stappen voor het configureren, implementeren en beheren van devices voor leerlingen en leerkrachten.

3. Intern draagvlak
Elke grote verandering in een organisatie werpt een licht op de cultuur, de veranderingsbereidheid en groeigebieden. Werk een capaciteitsopbouwplan uit voor personeel en leelringen. Inventariseer welke mensen en middelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat de veranderingen beklijven.

4. Leeromgeving
Benoem de eisen en verwachtingen van de leeromgeving, de logistiek en de technische infrastructuur daargelaten.

5. Communicatie
Communicatie is essentieel voor het invoeren van nieuwe praktijken en veranderingen. Stel je verhaal zorgvuldig samen en creëer draagvlak bij de lokale gemeenschap door deze te informeren en erbij te betrekken. Benoem je belanghebbenden, inventariseer wat elke groep belangrijk vindt en werk een plan voor geregelde informatie-uitwisseling uit.

Voor wie is de workshop bedoeld?

Deze workshop is bedoeld voor het bovenschools innovatieteam van je organisatie die verantwoordelijk is voor het inrichten en uitrollen van technologie in het onderwijs. Het is belangrijk om de juiste inhoudelijke rollen bij deze workshop te betrekken: locatiedirecteur, onderwijs coördinator en Bovenschoolse ICT-coördinator of -directeur.