Gepubliceerd op 4 april 2023
Leestijd 10 min.

Hoe zorg je voor een gedegen aanpak om de basisvaardigheden bij leerlingen te verbeteren?

Basisscholen kunnen nu opnieuw de subsidie Verbetering Basisvaardigheden aanvragen. Na het aanvragen komt het echte werk: het maken van een plan en de verantwoording. In deze blog legt Lenneke Jansen, onderwijsadviseur, uit hoe je tot een gedegen aanpak mét effect komt.

De Verbetering Basisvaardigheden in het kort

Het Masterplan basisvaardigheden heeft als doel om scholen met de ontwikkeling van deze vaardigheden te ondersteunen, en daarmee de resultaten op taal, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren.

Voor 2023 zijn er twee subsidieregelingen: één voor prioriteitsscholen en één voor alle andere scholen. Behoort jouw school tot een prioriteitsschool of heeft jouw school van de Onderwijsinspectie het oordeel ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ ontvangen? Vraag dan uiterlijk 14 april de subsidie aan. Alle andere scholen kunnen vanaf 1 september 2023 de aanvraag doen.

Subsidie aanvragen

Lees hier meer over de subsidie.

Een nulmeting van de basisvaardigheden van leerlingen én die van de didactische vaardigheden van de leerkracht

Ontvangt jouw school in de eerste ronde subsidie, dan moet je uiterlijk 30 november 2023 een nulmeting hebben gedaan onder alle leerlingen. Uitzondering hierop zijn leerlingen die 4 jaar of korter in Nederland zijn en om die reden de Nederlandse Taal onvoldoende beheersen.

Lenneke Jansen: “Het geld dat je ontvangt vanuit de subsidie moet je besteden aan bewezen effectieve interventies. Inzetten op scholing op maat om de dagelijkse instructie nog krachtiger te maken is voor veel scholen een mooie eerste stap. Om de begeleiding op maat te maken en daadwerkelijk aan te kunnen sluiten bij de huidige schoolsituatie is een nulmeting zeer effectief. Naast de nulmeting van de basisvaardigheden van de leerlingen, moet je ook een nulmeting doen van de didactische vaardigheden van de leerkrachten. Waar sta je als school qua didactisch handelen? Wat is op jullie school belangrijk? Welke didactische vaardigheden hebben aandacht nodig om de interventies succesvol in te kunnen zetten? Er moet eerst met een onafhankelijke blik gekeken worden naar de kwaliteit van het didactisch handelen van de leerkrachten. Vervolgens kan er een plan van aanpak opgesteld worden hoe het didactisch handelen op jouw school verbeterd kan worden. Het inzetten van de subsidiegelden vraagt best wat van de professionalisering van de leerkrachten. Een mooie vervolgstap op het didactisch handelen is het daadwerkelijk afstemmen van aanbod en instructie op de verschillen tussen leerlingen. Door als leerkracht de juiste keuzes te maken in lesaanbod en instructie zorgen we voor kansengelijkheid binnen het onderwijs. Wanneer we de leerlingen ook nog intrinsiek gemotiveerd krijgen voor het leren en zij eigen regie nemen in hun eigen leerproces, dan heb je de meeste ingrediënten in huis om de basis op orde te krijgen!

Begeleidingstraject op maat bij het verbeteren van het didactisch handelen

Als we in kaart hebben gebracht welke didactische vaardigheden verder ontwikkeld moeten worden, kunnen we gaan inzoomen op de basisvaardigheden en hier een plan van aanpak voor maken. Het resultaat van dit begeleidingstraject is een gedegen aanpak om niet alleen de basisvaardigheden van de leerlingen te verbeteren, maar ook die van de leerkrachten. Op die manier zorgen we ervoor dat je optimaal profiteert van de subsidie én dat je aanpak ook echt effect heeft.

Lenneke Jansen

Wil jij een onafhankelijke blik en hulp bij het opstellen van een gedegen aanpak?

Neem dan contact op met Lenneke Jansen, onderwijsadviseur: 06-15674839 / lenneke.jansen@derolfgroep.nl.