Gepubliceerd op 16 november 2020
Leestijd 4 min.

Bas is een compleet programma voor taal en voorbereidend rekenen voor peuters en kleuters. De materialen van Bas geven al jaren mogelijkheden om het onderwijs in groep 1 en 2, peuters, kleuters en NT2-kinderen in te richten. Door de coronacrisis hebben sommige kinderen een ontwikkelingsachterstand opgelopen. Bas in de klas biedt leerkrachten de mogelijkheid tot differentiatie, zo is er aandacht voor kinderen die moeite hebben met het beoogde lesdoel.

Bas in de klas biedt een combinatie van digitaal en folio. Alles van Bas is beschikbaar in een online lesportaal. Daarnaast zijn er Bas-prentenboeken en Bas-voorleesboekjes die de digitale les ondersteunen. Hieronder staat uitgelegd hoe Bas in de klas, taal en rekenen op een leuke en gedifferentieerde wijze aanbiedt.  

 • Verschillende thema’s en niveaus

  Voor de meest voorkomende thema’s (waaronder de seizoenen, allerlei beroepsgroepen, school, etc.) bevat de methode mooie platen en leuke lesideeën om de lessen tot een succes te maken. Door de aanduidingen en overzichten weet de leerkracht waar hij mee aan het werk is en kan hij gericht werken aan aanvankelijk taal- en rekenonderwijs. De methode bevat voor elk thema uitwerkingen op drie niveaus, die het mogelijk maken voor elk kind op het eigen niveau leerstof aan te bieden.

 • Aandacht voor extra thema’s: wetenschap en burgerschap

  Ieder thema heeft, naast de negen of dertien lessen per week, nog een paar extra lessen. De thema’s zijn Wetenschap en Technologie: er worden proefjes gedaan, bijv. met licht of iets maken. Bij burgerschap wordt er aandacht besteed aan hoe je met het milieu en elkaar omgaat. En per thema is daar dus één les van elk per leeftijdsgroep en op verschillende niveaus.

 • Interactie

  De frisse prentenboeken, leesboeken, praatplaten, taalkist en de Bas-pop zijn ook optioneel onderdeel van de lesmethode. Zo is er een mooie combinatie van digitaal en folio die elkaar die lessen zullen versterken. Kinderen worden betrokken bij de les en maken hierdoor de lesstof eigen. Ze worden geprikkeld om na te denken, de wereld te ontdekken en zich sociaal te ontwikkelen.

 • Themahoek in de klas

  Bij ieder thema hoort een themahoek. Hiermee wordt de klas ingericht naar het thema waar op dat moment aan gewerkt wordt. Bij ieder thema is er ook een leuke opdracht verbonden aan deze hoek. Bij de peuters is er iedere week een leuke opdracht en wordt deze hoek uitgebreid. Dit is ter bevordering van hoekenspel. Voor groep 1 en 2 is er één opdracht aan de hoek verbonden. Zo wordt het thema voor de kinderen visueel en interactief en bovendien maakt het de klas een stuk gezelliger!

 • Ook thuis aan de slag met rekenen, taal en wereldoriëntatie

  De reken- en taalspelletjes kunnen per leerling klaargezet en het niveau kan worden aangepast. De resultaten worden opgeslagen en bijgehouden. Deze spelletjes kunnen gespeeld worden op de tablet. Niet alleen in de klas kunnen de kinderen hiermee aan de slag, maar ook ouders en verzorgenden kunnen de kinderen op een gemakkelijke manier rekenen en taal laten bijspijkeren.

Bas in de klas