Leestijd 2 min.

Voor veel kleuters is de overstap van groep 2 naar groep 3 erg groot. Het spelen verandert in spelenderwijs leren en er komt veel aandacht voor rekenen en taal. Met het juiste speel- en leermateriaal per ontwikkelingsgebied maak je de overgang van onderbouw naar middenbouw een stuk zachter. De Onderbouwscan brengt je speelleeromgeving in kaart en laat zien met welke materialen je de speelleeromgeving verrijkt.

Een rijke speelleeromgeving als voorwaarde voor spelend leren

Een goed ingericht en overzichtelijke speelleeromgeving geeft kinderen (en jezelf) rust en houvast. Je draagt bij aan de motivatie van kinderen om spelenderwijs te leren als zij kunnen spelen in een prikkelende, uitdagende omgeving met een beredeneerd aanbod aan eigentijdse ontwikkelingsmaterialen en -hoeken.

Maar hoe kies je nu de juiste ontwikkelingsmaterialen? De Onderbouwscan helpt je hierbij.

Wat is de Onderbouwscan?

Onze onderbouwconsultants geven advies over de juiste materialen per ontwikkelingsgebied en begeleiden scholen hierin. Dit advies geven ze aan de hand van de onderbouwscan. De onderbouwscan is een goed onderbouwde systematiek, gekoppeld aan de vastgestelde kerndoelen. De scan is opgebouwd aan de hand van acht ontwikkelingsgebieden.

Wat heb je er aan?

Met behulp van deze classificatie beoordelen onze consultants of het aanwezige materiaal op de school aansluit bij alle ontwikkelingsgebieden en kerndoelen. Met het advies dat uit de scan komt ontvangt de school een handige rapportage en adviesofferte. Alle noodzakelijke informatie bij elkaar zorgt voor een juiste en verantwoorde invulling van het ontwikkelingsmateriaal van de school.

Inspiratie - Onderbouwscan
Jessica
-
Onderbouwconsulent
"De onderbouwscan geeft directie heel duidelijk inzicht in het financiële plaatje rond investeringen in de onderbouw en de prioriteiten voor het aanschaffen van nieuw materiaal. Leerkrachten vinden het heel fijn dat er iemand met ze meekijkt en ze op weg helpt. Zo weten ze precies wie wat in de klas heeft, hoe ze de organisatie ervan kunnen verbeteren en op welke gebieden ze wat missen."

Zo werkt de Onderbouwscan

De Onderbouwscan is een goed onderbouwde classificatiesystematiek, gekoppeld aan de vastgestelde kerndoelen. De scan duurt een paar uurtjes en werkt als volgt:

  • Een van onze onderbouwconsulenten beoordeelt het materiaal in de klas aan de hand van de classificatiesystematiek
  • Hij of zij stelt hierover een rapport op, inclusief een advies over aanvullend materiaal
  • Zijn er aanvullende materialen nodig, dan ontvang je ook een vrijblijvende offerte
  • Wil je de ontwikkelingsmaterialen van dichtbij bekijken? Dan nodigen we je van harte uit in onze showroom in Ochten

Door de Onderbouwscan weet je dus snel of alle ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod komen met het materiaal in je klas of dat je nog bepaalde speel- en leermaterialen nodig hebt om de speelleeromgeving te verrijken.

Wil je meer weten over de Onderbouwscan?

Lees meer over de Onderbouwscan

Ook interessant voor jou