Gepubliceerd op 06 april 2020 Leestijd 2 min.
Geschikt voor
Basisschool Kinderopvang
NULL
Gepubliceerd op 06 april 2020 Leestijd 2 min.

Slim aan de slag

De Onderbouwscan geeft zekerheid

Voor veel kleuters is de overstap van groep 2 naar groep 3 erg groot. Het spelen verandert in spelenderwijs leren en er komt veel aandacht voor rekenen en taal. Met het juiste speel- en leermateriaal per ontwikkelingsgebied maak je de overgang van onderbouw naar middenbouw een stuk zachter. De Onderbouwscan laat zien of je deze materialen in huis hebt.

Onderbouwscan

Zo werkt de Onderbouwscan

De Onderbouwscan is een goed onderbouwde classificatiesystematiek, gekoppeld aan de vastgestelde kerndoelen. De scan duurt een paar uurtjes en werkt als volgt:

  • Een van onze onderbouwconsulenten beoordeelt het materiaal in de klas aan de hand van de classificatiesystematiek
  • Hij of zij stelt hierover een rapport op, inclusief een advies over aanvullend materiaal
  • Zijn er aanvullende materialen nodig, dan ontvang je ook een vrijblijvende offerte

Je weet dus snel of alle ontwikkelingsgebieden voldoende aan bod komen met het materiaal in je klas of dat je nog bepaalde speel- en leermaterialen nodig hebt.

Waarom nu?

De scholen zijn weer open, wellicht een aanvulling dat wij werken volgens de richtlijnen van het RIVM, en graag rekening houden met momenten waarop de kinderen buiten of in het speellokaal zijn.

  • Er is nu voldoende tijd en ruimte voor
  • De school is leeg, dus de richtlijnen van het RIVM kunnen makkelijk gevolgd worden
  • Je hebt alles op orde wanneer de kinderen weer naar school komen

Heb je interesse de Onderbouwscan? Neem dan contact op met jouw accountmanager of de klantenservice (088-410 10 20) voor een afspraak met onze onderbouwconsulenten.