Het team ICT’ers van Openbaar Onderwijs aan de Amstel hadden behoefte aan een update rondom innovatie van ICT in het onderwijs. Daarom brachten zij in april een bezoek aan de showroom van de Rolf Groep in Amsterdam.

De rol van ICT in het onderwijs

Vroeger hield een ICT’er in het onderwijs zich bezig met het technische aspect van ICT: storingen oplossen, de juiste kabeltjes bevestigen, et cetera. Deze rol is de laatste jaren veranderd. De meeste ICT’ers hebben een omslag gemaakt, of zijn een omslag aan het maken, naar de meer onderwijskundige kant; collega’s helpen om de mogelijkheden van ICT te benutten voor nieuwe manieren van lesgeven. Om collega’s hiermee te kunnen helpen is het noodzakelijk dat ICT’ers zich verdiepen in ontwikkelingen en innovaties. Daarnaast moeten zij kritische vragen stellen, zoals: waarmee kunnen we iets in het onderwijs en past dat bij onze visie?

Uitgangspunten

Het doel van het team ICT’ers van Openbaar Onderwijs aan de Amstel was om geïnformeerd te worden over ontwikkelingen en (onderwijs)toepassingen. Vervolgens gebruiken ze deze nieuwe kennis en delen ze dit met de onderwijscollega’s op de verschillende schoollocaties.

Resultaten

‘De innovaties van CTouch zijn een aanvulling op het onderwijs’
Tijdens het bezoek aan de showroom liet Koen van der Meij, Sales manager Audiovisuele hulpmiddelen, de nieuwste mogelijkheden van de touchscreens van CTouch zien. Arnoud
Neefjes, bovenschoolse ICT’er bij OOadA: “Je maakt nu gemakkelijk met meerdere devices, denk aan de Chromebooks van de kinderen, connecties met het digibord in de klas. Er kunnen zo’n 50 devices tegelijk gekoppeld worden aan het digibord. Dit is meer dan genoeg voor een klas van 30 kinderen. Door het dashboard bepaalt de leerkracht gemakkelijk welk scherm van een leerling op het touchscreen getoond moet worden. Andersom gaat het ook heel gemakkelijk; de leerkracht kan gemakkelijk haar scherm delen met een specifieke leerling of een specifieke groep leerlingen. Een andere nieuwe mogelijkheid is dat twee kinderen nu tegelijk op het touchscreen kunnen werken. Dat en de innovatie van CTouch zijn een aanvulling op het onderwijs. We kijken uit naar de ontvangst van de nieuwe touchscreens in onze scholen!

‘De intelligente webcam mag niet missen in de school’
Als een leerling of onderwijsprofessional de les of bijeenkomst niet fysiek kan bijwonen, wil je hem/haar toch zo goed mogelijk bij de les of bijeenkomst betrekken. Met de nieuwe intelligente webcam maak je een sessie op afstand interessanter: “Tijdens het bezoek aan de showroom toonde Koen de intelligente webcam. We zaten met z’n allen in een kring van tafels en in het midden werd de intelligente webcam geplaatst. Doordat de camera 360 graden kan draaien en automatisch draait naar waar het geluid vandaan komt, is het voor degene op afstand beter te volgen. We zijn er dan ook van overtuigd dat iedere school beschikking moet hebben over minstens 1 intelligente webcam.

‘VR is een toevoeging aan het lesgeven’
Als afsluiting brachten de ICT’ers van OOadA middels Virtual Reality een bezoek aan New York en aan een planeet. “Als een leerling een presentatie geeft over New York en goed wilt laten zien hoe New York eruit ziet, dan is een VR-bril een zeer zinvolle aanvulling. Het gebruik van de VR-brillen is eindeloos en kunnen een zeer belangrijke toevoeging zijn aan het lesgeven in de klas.” Aldus Arnoud Neefjes.

Wat heeft deze inspiratiemiddag het team van Openbaar Onderwijs aan de Amstel opgeleverd?

Arnoud: “Het was een middag vol inspiratie en we gaan naar huis met een hoofd vol nieuwe ideeën.

Wil jij ook een ICT inspiratiemiddag voor jouw team?

Neem contact met ons op. Je bent van harte welkom in onze ICT Showroom in Amsterdam. Liever bij jullie op locatie? Ook dat is mogelijk.

Neem contact op

Over Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel bestaat uit 22 openbare basisscholen in de Amsterdamse stadsdelen Zuid en Centrum. Ieder met hun eigen profiel. Eenheid in verscheidenheid met vijf Montessorischolen, twee Daltonscholen, drie cultuurprofielscholen en twee ontwikkelingsgerichte scholen.