Gepubliceerd op 8 mei 2023
Leestijd 5 min.

In ieder hoofd wemelt het van de woorden. Je zou denken dat het een enorme chaos is in het brein. Maar niets is minder waar, het brein is zeer gestructureerd. Alle woorden zijn netjes geordend in breinlaatjes. In elk breinlaatje zitten woorden die samen een netwerk vormen. Ook betekenissen zijn keurig opgeborgen in deze laatjes. Woorden, beelden en begrip, ieder hoofd zit vol met deze waardevolle informatie.

Open jouw breinlaatjes

Test 1: Bekijk de volgende foto’s en bedenk bij elke foto één woord

Zin in woorden

Natuurlijk heb je de volgende woorden gevonden: de eekhoorn, de sloot, lopen en naar (2 zelfstandig naamwoorden, 1 voorzetsel en 1 werkwoord).

Test 2: Welke 4 zinnen zie je hier staan en welke zin heeft de juiste volgorde?

Zin in woorden

Door de woorden bij de foto’s in leesrichting te lezen, ontdekte je de juiste volgorde bij zin 4.

Test 3: Maak met dezelfde foto’s en woorden een vraagzin

Zin in woorden

Is dit de vraagzin die je hebt bedacht? Vanuit het antwoord op test 3 heb je alleen foto 1 en foto 2 verwisseld.

Met de testjes zet je de foto’s in het brein om in woorden en van de woorden maak je zinnen. Dit zijn een aantal activiteiten om te spelen met woorden, zinsvolgorde en vraagzinnen.

Beginnende geletterdheid

Kinderen leren voortdurend nieuwe woorden. Thuis komen ze in aanraking met woorden. Op straat, in de supermarkt en op school of de kinderopvang zijn woorden overal om hen heen. Deze woorden hebben ze nodig om de wereld om zich heen te begrijpen en van taal te voorzien. Jonge kinderen leren eerst concreet, woorden bij voorwerpen en foto’s. Vervolgens worden de woorden zinnen die in abstracte vorm worden vertegenwoordigd door letters. Kinderen gebruiken woorden en zinnen en worden steeds meer geletterd. Een noodzakelijke basis voor het latere technisch en begrijpend lezen.

Spelen met woorden

Het spel ‘Zin in woorden’ bevat 150 kaarten met zelfstandig naamwoorden, 40 kaarten met werkwoorden en 10 kaarten met voorzetsels. Op de voorkant van elke kaart staat een foto en op de achterkant staat het woord. Kinderen bedenken de woorden bij de toto’s en voegen deze woorden samen tot een zin. Ze leren en oefenen hun taalvaardigheid: woordenschat en beginnende geletterdheid. Onbewust leren ze dat er woordsoorten bestaan die je nodig hebt in een zin: zelfstandig naamwoorden, werkwoorden en voorzetsels. De handleiding bij dit spel geeft aanwijzingen om dit spel in opbouw in te zetten. Als kinderen de smaak te pakken hebben, gaan ze zelf afbeeldingen toevoegen om nog meer zinnen te maken.

Het brein wordt geprikkeld, de laatjes gaan open en dicht. Het wemelt woorden en er ontstaan prachtige zinnen!