Gepubliceerd op 30 mei 2023
Leestijd 10 min.

Als kinderen voor het eerst op de kinderopvang of op school komen, is dat voor ouders vaak een grote stap. Niet alleen voor de kinderen is het spannend en nieuw, de ouders moeten ook vertrouwd raken met de werkwijze op de kinderopvang of de school. Je wordt een nieuwe pedagogische partner van de ouders en het is in het belang van het kind dat dit partnerschap prettig verloopt.

Een vader of moeder die vertrouwen heeft in de kinderopvang of school en met een gerust hart zijn of haar kind brengt, straalt dit ook uit naar het kind. Kinderen voelen aan hoe het contact is tussen jou en hun ouders en of hun ouders zich prettig voelen. En heeft een moeder bijvoorbeeld veel moeite haar kind achter te laten dan is er een grote kans dat het kind veel moeite heeft met afscheid nemen. Het is daarom belangrijk om veel energie te steken in het wenproces, zowel die van het kind als de ouders. Uiteindelijk ontstaat zo vertrouwen en meer betrokkenheid richting de kinderopvang of school.

Het betrekken van ouders en verzorgers

Piramide betrekt ouders of verzorgers zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen. Zij worden gestimuleerd om thuis activiteiten te doen die aansluiten bij wat er in het kinderdagverblijf of op school wordt gedaan. Tijdens de spelinloop, als de kinderen binnenkomen, kunnen ouders en verzorgers geïnformeerd worden. Daarnaast werkt Piramide met een gezinsportfolio, dat per kind door jou en de ouders of verzorgers gevuld wordt met foto’s, folders, verslagjes, en dergelijke. Zo werkt het portfolio als een verbinding tussen thuis en de groep. Tenslotte is er informatie voor ouders beschikbaar, die je kunt verspreiden.

Informatie voor ouders

Bij elk Piramide-project is er informatie voor ouders en verzorgers beschikbaar, zodat zij op de hoogte zijn van de activiteiten die hun kind doet. Per project vind je een duidelijke beschrijving van de informatie die je met hen kunt delen en ook hoe je dat aanpakt.

Hieronder krijg je een indruk van de ouderinformatie die gegeven wordt rond het project Zomertijd.

Ouderinformatietafel

Bij de start van ieder project kun je een ouderinformatietafel inrichten. Deze tafel brengt de kinderen en hun ouders in de sfeer van het project en maakt duidelijk waarover er gewerkt wordt de komende weken. De informatie op de oudertafel verandert regelmatig, zodat de tafel aansluit op de activiteiten van die dag. Jij, de professional, krijgt suggesties voor de inrichting van de tafel aangeboden. Je laat bijvoorbeeld via een digitaal fotolijstje zien wat er gebeurd is in de groep, of je hangt platen en foto’s op zie de zomersfeer laten zien: groene bomen en tuinen met zomerbloemen, de zee, vakantiebestemmingen, campings, een ijscokar in de straat en zomers geklede kinderen. Het prentenboek over de zomer dat die dag is voorgelezen en gemaakte knutsels mogen natuurlijk niet ontbreken.

Piramide voor thuis

Piramide werkt met de projectstappen Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Met het volgen van deze stappen wordt er gewerkt van nabijheid (concreet) naar afstand (abstract). ‘Piramide voor thuis’ geeft voor ieder van deze projectstappen leuke oefeningen en spelsuggesties voor thuis. Bij iedere projectstap worden er nieuwe begrippen (woorden) aangeboden.

Oriënteren
Ouders ontvangen het versje ‘Hoera, het is zomer!’ en krijgen tips over het voorlezen en aanleren ervan. Er zijn voorbeeldvragen zoals ‘Welke kleren draag je als de zon schijnt?’ waarmee ouders met hun kind over de zomer kunnen praten. In deze projectstap kan het ook gaan om een liedje.

Demonstreren
Een praatplaat of foto met vragen om samen over te kletsen. Je ziet gezinsleden die samen plezier hebben in het zwembad. Er zijn aanwijsvragen als ‘Wijs de zwembroek aan’, kijkvragen als ‘Wie hebben er flippers aan hun voeten?’ en denkvragen als ‘Waarom lacht die meneer zo hard?’

Verbreden
Bij deze projectstap gaat het om een eenvoudig doen-alsof spel. Bij het project Zomertijd spelen ouders alsof ze met hun kind picknicken in het park, of ze gaan echt picknicken. Er worden passende materialen gebruikt (mand, kleed, eten, drinken, glazen) en aan de hand van een uitgeschreven voorbeeldgesprekje gaan de ouders in gesprek met hun kind over de picknick.

Verdiepen
Een spelletje of knutsel voor thuis. Bij het project Zomertijd gaat het om een spelletje met verschillende geïllustreerde, kleurrijke ijsjes. Het kind stelt vragen om het ijsje te raden dat de ouder in gedachten neemt: ‘Zit het in een bakje? Heeft het een koekje? Is het chocoladesmaak?’

Over Piramide

Piramide is hét educatief programma voor het jonge kind. Wil jij meer weten over Piramide? Bezoek dan de website of schrijf je in voor het webinar.

Inschrijven webinar

Ook interessant voor jou