Gepubliceerd op 1 september 2022
Leestijd 5 min.

In een veilige leeromgeving kunnen kinderen onbevangen gaan ontdekken, spelen en zich ontwikkelen. We geven je tips hoe je zorgt voor een veilig klimaat.

Hoera, naar de kinderopvang!

Veel kinderen zijn er na de zomervakantie aan toe om (weer) naar de kinderopvang te gaan. Kinderen die al eerder naar de opvang gingen hebben hun vriendjes vaak gemist en zijn klaar voor nieuwe uitdagingen. Kinderen hebben weer zin om sámen te spelen en (nieuwe) vriendjes te ontmoeten na de vakantie thuis.

Oei, naar de kinderopvang!

Als pedagogisch medewerker hoop je altijd dat die eerste dagen, en de periode erna, goed verlopen. Sommige kinderen huppelen namelijk helemaal niet zo makkelijk de opvang binnen. Er zijn kinderen (en ouders) die het ontzettend spannend vinden om (weer) naar de opvang te gaan. Want thuis, lekker dicht bij familie en vriendjes, was het toch ook wel heel fijn! En nu is alles een beetje onzeker… bij wie kom ik in de groep? En is de juf of meester aardig?

Het belang van een veilig klimaat

Vertrouwd raken met andere kinderen, de juffen of meesters en de regels en rituelen van de groep geeft houvast. In een veilige leeromgeving kunnen kinderen onbevangen gaan ontdekken, spelen en zich ontwikkelen. Anders gezegd: kinderen leren beter in een veilige omgeving. Daarnaast is het voor jou, als pedagogisch medewerker, natuurlijk ook prettiger werken in een positief pedagogisch klimaat.

Hoe zorg ik voor een veilig klimaat?

Wanneer je als kind voor het eerst naar de peutergroep of het kinderdagverblijf gebracht wordt, komt er heel wat op je af: een vreemde ruimte met vreemde mensen, een heleboel kinderen, toiletruimten die er heel anders uitzien dan thuis, met kleine wc’tjes. En papa en mama blijven niet bij je. Ze zeggen dat ze je weer op komen halen, maar wanneer dan?

Project Welkom van Piramide Digitaal

Het project Welkom is bedoeld om het kind in een veilige en prettige sfeer te laten wennen aan de nieuwe situatie. Het kind maakt op een speelse manier kennis met de dagelijkse gang van zaken en de rituelen en regels.

In dit project wordt aandacht besteed aan de structuur van de dag. Het dagritmepakket van Piramide is hierbij een hulpmiddel. Het maakt de structuur van de dag zichtbaar voor het kind. Zo kan het bijvoorbeeld zien wanneer mama of papa weer komt. Via de speelleeromgeving en activiteiten maakt het kind op een speelse manier kennis met de verschillende belangrijke momenten op de dag, zoals de start van de dag, het spelen, de kring, buitenspelen. Er zijn ook activiteiten voor de kennismaking met de rituelen en regels, zoals waar het speelgoed opgeruimd wordt en het zingen van een liedje voordat je je tussendoortje gaat opeten.

Overzicht dagritmekaarten

Geef structuur aan de dag met het dagritmepakket

Bestel de dagritmekaarten in de webshop

Kennismakingsspel Jij en ik

Oudere peuters beginnen steeds meer samen te spelen, in plaats van alleen of naast elkaar. De groepsvorming krijgt steeds meer aandacht. Goede begeleiding hierbij is belangrijk. Met het ontwikkelingsmateriaal ‘Jij en ik’ (vanaf ongeveer 3 jaar) leren kinderen wie ze zelf zijn en wie de ander is. Doordat ze elkaar beter leren kennen, begrijpen ze elkaar ook beter. Het spel begint met het kiezen van het spelbord. Elke speler heeft een eigen spelbord en gebruikt dezelfde kant. Bepaal de kleur van de kaartjes in het grabbelzakje: een kaartje met een blauw stipje, een groen of geel stipje erop. Neem ook altijd de twee kaartjes met een rood kruis en een rode hand erop. Doe deze in het grabbelzakje. De eerste speler grabbelt een kaartje uit het zakje, ‘leest’ de illustratie en bepaalt over wie hij of zij vertelt. Na het vertellen legt het kind een kunststof rondje op dat plaatje op het spelbord. Dan is de volgende speler aan de beurt. Wie heeft het eerst een rij, kolom of hele kaart vol doorzichtige rondjes?

Jij en ik

Leer elkaar beter kennen met het kennismakingsspel Jij en ik

Bestel Jij en ik in de webshop