Gepubliceerd op 14 februari 2023
Leestijd 10 min.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is gericht op het voorkomen of verminderen van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van twee tot zes jaar. VVE-programma’s starten in de peutergroep en kunnen doorlopen tot en met groep 2 van het basisonderwijs. Er bestaan meerdere VVE-methodes en ze lijken er allemaal goed uit te zien. Hoe kies je dan een programma dat passend is bij jullie populatie en organisatie?

Krijg je wensen voor het VVE-programma helder

Het succes dat met een VVE-programma behaald wordt, hangt sterk samen met jou als pedagogisch medewerker en/of leerkracht. Jij bent tenslotte degenen die ermee werkt! We hebben aan verschillende pedagogisch medewerkers en leerkrachten gevraagd wat ze belangrijk vinden bij een educatief programma/methode. Zij gaven de volgende speerpunten aan:

 • Er moet ruimte zijn voor eigen invulling.
 • Het programma moet uitdagend zijn.
 • Het moet voldoende afwisseling in de thema’s en activiteiten bevatten.
 • Het programma moet makkelijk zijn om mee te werken.
 • Er moet veel aandacht voor spel en spelen zijn.

Stel jezelf de juiste vragen

Misschien herkennen jullie jezelf in de bovenstaande speerpunten. Dat is al een mooi begin! Daarnaast is het belangrijk om van tevoren een aantal punten met elkaar te bespreken. Wat is bijvoorbeeld jullie visie op werken met het jonge kind? Op welke manier werken jullie graag, en met welke materialen? Hoe ziet jullie populatie eruit, wat hebben de kinderen nodig? Zijn er bepaalde ontwikkelingsgebieden die extra aandacht nodig hebben? Hoe willen jullie de kinderen in hun ontwikkeling volgen?

Als je pedagogisch medewerker bent; zoeken jullie een programma dat een doorgaande lijn heeft met de basisschool? Kortom: ga van tevoren met elkaar om de tafel om jullie wensen en doelen helder te krijgen, en hou de bevindingen naast je tijdens de zoektocht.

En dan… vergelijken en kiezen van het juiste VVE-programma!

Er bestaan zoals eerder gezegd meerdere VVE-programma’s. In de databank Effectieve jeugdinterventies vind je verschillende VVE-programma’s die gericht zijn op alle ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen en daarmee voldoen aan de wettelijke eisen.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft Piramide erkend als Effectief volgens eerste aanwijzingen. Dit betekent dat de effectiviteit van het educatieve programma Piramide is aangetoond. En dat is wat je wilt: een educatief programma programma dat werkt!

VVE-programma Piramide

Piramide heeft de laatste jaren niet stilgezeten! Het educatieve programma is breed doorontwikkeld in Piramide Digitaal, een eenvoudig te gebruiken en zeer compleet digitaal instrument. Piramide vormt hét complete aanbod voor baby’s, dreumesen, peuters en kleuters door spelen, ontdekken en leren. Piramide is bewezen effectief: kinderen die instromen met een ontwikkelingsachterstand kunnen hun achterstand inlopen. Dit gaat echter niet ten koste van kinderen die geen achterstand hebben.

Maak kennis met het educatieve programma Piramide

Video Piramide

Piramide heeft een holistische werkwijze. Dit betekent dat alle ontwikkelingsgebieden en domeinen met elkaar samenhangen. Er is aandacht voor hart, hoofd en handen, oftewel emotioneel, cognitief en fysiek.

Het meisje Pippa helpt de kinderen om de wereld op een speelse en veilige manier te ontdekken. Recent heeft Piramide zelfs een eigen compleet, effectief en overzichtelijk kindvolgsysteem gelanceerd: de Ontwikkeldriehoek.

Enkele van de belangrijkste kwaliteiten van de vernieuwde Piramide Digitaal:

 • Volledig nieuwe, frisse vormgeving en blijvend actueel.
 • De speelleeromgeving is nóg steviger neergezet en in opbouw ontwikkeld.
 • Speels, flexibel en ruimte voor eigen invulling.
 • Veel ruimte voor spel, bijvoorbeeld via de prachtige Ontdekplaten.
 • Twaalf projecten waarin tal van spelsuggesties en activiteiten doelgericht zijn verwerkt.
 • Tijdwinst door eenvoud van het digitale aanbod.
 • Via de planner zie je in één oogopslag of alle ontwikkelingsgebieden aan bod zijn gekomen.
 • Compleet: alle ontwikkelingsgebieden zijn geïntegreerd, alle SLO-doelen worden gedekt.
 • Registratie en evaluatie in één instrument.
 • Volg de ontwikkeling van de kinderen eenvoudig via het kindvolgsysteem; de Ontwikkeldriehoek.
 • Wetenschappelijke onderbouwing, dus hoge pedagogische kwaliteit.
 • Sluit uitstekend aan bij het VVE-beleid van de overheid.
 • Piramide is opgenomen in de databank voor Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.

Nieuwsgierig geworden naar het VVE-programma Piramide?

Meld je aan voor het gratis webinar Maak kennis met Piramide

Aanmelden webinar

Andere VVE-programma’s

Naast Piramide zijn er 5 andere erkende VVE-programma’s:

 • Kaleidoscoop
 • Bas in de klas
 • Speelplezier
 • Uk & Puk
 • Startblokken en Basisontwikkeling

Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vind je meer informatie over het VVE-programma en welk oordeel zij van de Erkenningscommissie hebben gekregen.

Mariëtte van Weelden

Wil je ondersteuning bij het keuzetraject voor een nieuw VVE-programma?

Neem dan contact op met Mariëtte van Weelden, Indoor Accountmanager Jonge Kind: 06-42258165 / mariette.vanweelden@derolfgroep.nl.

Ook interessant voor jou