Gepubliceerd op 16 juni 2023
Leestijd 10 min.

Door te weten met welke ontwikkelstap een kind bezig is, kun je met je aanbod aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling. Recent lanceerde Piramide het nieuwe kindvolgsysteem de Ontwikkeldriehoek. In deze blog lees je meer over de werkwijze van dit instrument.

Holistische visie op de ontwikkeling van het jonge kind

Een jong kind ontwikkelt zich holistisch, met hart, hoofd en handen. Dit zijn de domeinen emotioneel, cognitief en fysiek. Binnen deze drie domeinen bevinden zich de verschillende ontwikkelingsgebieden. In al deze gebieden signaleer je voortgang van ontwikkeling van een kind. Met het kindvolgsysteem de Ontwikkeldriehoek breng je de ontwikkelingsgroei van een kind op deze domeinen in kaart.Piramide-Ontwikkeldriehoek-ontwikkelingsgebieden

Hoe volg je met de Ontwikkeldriehoek de ontwikkelingsgroei op deze domeinen?

Piramide gaat uit van authentieke en systematische evaluatie. Dit is een combinatie van dagelijkse observatie, meespelen en het invullen van vaststaande signaleringslijsten:

Observeren en meespelen

  • Dagelijks observeer je kinderen in de groep
  • Dagelijks speel je mee met een groepje kinderen waar je de 3 V’s; verkennen, verbinden, verrijken, toepast en doe je een spelinterventie
  • Tijdens ieder project speel je één keer mee met ieder kind

Systematische evaluatie middels de Piva voor kinderen

In de systematische evaluatie Piva (Piramide Vaardigheden) voor kinderen vind je de doelen en cruciale ervaringen op leeftijdsniveau. Één keer per half jaar vul je de signaleringslijst in voor peuters en kleuters.

Alle signalen komen samen in de Ontwikkeldriehoek van een kind.

Signalen in de Ontwikkeldriehoek opvolgen

Met Piramide toets je niet; je observeert en signaleert. Op basis van alle signalen bepaal je welke aanpak het best past voor dit specifieke kind en realiseer je een beredeneerd aanbod: een rijke speelleeromgeving en uitdagende activiteiten. Hierin observeer je kinderen, leg je signalen vast en verzorg je vervolgens opnieuw een prachtig aanbod.

Je bent volop handelingsgericht aan het werken: wat moet ik doen en kunnen om maximaal aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van mijn groep?

Stel eenvoudig een aanbod samen uit de Planner

Met de Planner in Piramide Digitaal stel je moeiteloos een aanbod samen. Of het nu gaat om een basisaanbod, extra tijd en aandacht voor tutoraanbod of een stapje hoger met pienter aanbod.

Meer weten over Piramide en kindvolgsysteem de Ontwikkeldriehoek?

Lees meer over de Ontwikkeldriehoek

Let op: de Ontwikkeldriehoek is geen losstaand instrument en is alleen te gebruiken met de Piramide app.

piramide-logo 3200

Over Piramide

Piramide is een educatief programma voor kinderen van 0 tot 7 jaar. Het educatieve programma vol spelsuggesties en activiteiten lanceerde in januari het kindvolgsysteem de Ontwikkeldriehoek.

Lees meer over Piramide en de Ontwikkeldriehoek

Ook interessant voor jou