Gepubliceerd op 7 maart 2024
Leestijd 5 min.

Speciaal voor leerkrachten die ook eens op een andere manier een rekenles willen geven zijn er katernen Spelenderwijs leren rekenen in De wereld in getallen en Pluspunt. De katernen bieden aanvullend en vervangend lesmateriaal om kinderen op een andere manier de lesstof aan te bieden zónder afbreuk te doen aan de doelen en didactiek van de rekenmethode. De moeite waard om te proberen als dat past voor jouw groep.

Deze blog is afkomstig van Malmberg.

Interview met Margreeth Mulder

Hoe pas je spelend en bewegend leren toe bij jouw rekenles? Wanneer en waarom? Deze en andere vragen stelden we aan onderwijsadviseur Margreeth Mulder.

Voor jonge kinderen kan het soms goed werken om lesstof op een andere manier aan te bieden dan met een werkboek. Het vergroot de motivatie en de betrokkenheid. Daarom zijn bij De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 katernen Spelenderwijs leren rekenen ontwikkeld. Met de handreikingen in deze katernen kun je tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van jonge kinderen, zonder afbreuk te doen aan de doelen en didactiek van de methode.

Margreeth is auteur van Rekenplein, de rekenmethode voor groep 1-2 bij De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 en heeft voor groep 3, 4 en 5 de katernen Spelenderwijs leren rekenen bij De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 gemaakt.

Bekijk hier het interview.

Spelend en bewegend leren vanaf groep 3? Jij kiest!

De kracht van spelen en bewegen inzetten tijdens jouw rekenlessen vanaf groep 3? Dat kan met De wereld in getallen 5 en Pluspunt 4 als jij, als leerkracht, dat wilt inzetten voor jouw groep. Voor de groepen 3 en 4 staan in de katernen Spelenderwijs leren rekenen activiteiten voor tijdens de les, in de hoeken én voor buiten. Per les wordt concreet aangegeven op welk moment je welke spelactiviteit kunt inzetten ter aanvulling of vervanging van een lesonderdeel uit het reguliere aanbod. Belangrijk daarbij is dat de instructie en doorgaande lijn intact blijven. Voor groep 5 komen er katernen die aanvullend en vervangend lesmateriaal bieden om kinderen op een andere manier de lesstof aan te bieden. Denk hierbij aan spellen die gekoppeld zijn de rekenmuur, suggesties voor werken in circuits en hoeken, buitenactiviteiten maar ook opdrachtkaarten die een kind zelfstandig kan uitvoeren.