Gepubliceerd op 15 januari 2020
Leestijd 10 min.

In groep 2 krijgen kinderen interesse in de letters die ze om zich heen zien. Een mooi moment om ook de 26 lettervormen op een speelse manier aan te bieden in de groep. Hoe doe je dat?

Beginnende geletterdheid

In groep 2 leert een kind enorm veel. Een van de vaardigheden die een kind ontwikkelt, zijn de taalvaardigheden. Hoewel de nadruk in groep 2 nog ligt op spreken en luisteren, wordt in groep 2 een voorzichtige start gemaakt met geletterdheid. Bij de overgang naar groep 3 kan een kind veelal zijn/haar eigen naam schrijven en kent hij/zij vaak al zo’n 15 letters.

Letterkennis in groep 2

Samen met fonologisch bewustzijn is letterkennis cruciaal om het beginnend lezen onder de knie te krijgen. Er zijn verschillende methoden om de letterkennis eigen te maken, zoals letterflitsen, klankgebaren, letterkleien, et cetera. In deze blog geven we je een aantal voorbeelden om jonge kinderen letters te leren.

Maak letters in allerlei soorten en formaten

Maak letters van koekjesdeeg… dan kun je ze bakken en lekker opeten. Maak ze van zoutdeeg… dan kun je ze mooi schilderen en ophangen.

Als alle letters aan bod zijn gekomen en heel vrij en speels gemaakt zijn, is het moment gekomen om ze ook eens in klei te maken. De kleiletters maak je niet zomaar, maar aan de hand van een voorbeeld. Rangschik de kleiletters onder een afbeelding van de letter. We maken kleirolletjes, een dunne worst van klei, om de letters mooi te kunnen vormen. Laat de kinderen zelf ontdekken of hun letters overeenkomen met het voorbeeld én eventueel zelf corrigeren.

De volgorde van het alfabet is nog niet aan de orde, wel het precies namaken naar vorm. Pas in groep 3 is het zinvol de letters ook zonder voorbeeld in de juiste alfabetische volgorde te leggen.

Als de vorm van de letters goed verkend is, leren we de kinderen de naam en de klank van de letters.

  • de naam van de letters – hoe we de letter uitspreken in het alfabet als Aa, Bee, Cee, enzovoort, met de Y als Ypsilon
  • de klank van de letter – hoe we de letter uitspreken in een woord

Spellen is achtereenvolgens de alfabetnamen van de letters van het woord noemen. Herhaald spellen maakt kinderen bewust.

De Letterkennis en de Letterweetjes in dit artikel komen uit het boek “26 letters en dan…”, van Magda Jacobs, Gerda Witte Kuijs en Petri Duysters.

Koop het boek

Creatief met letters

Een verhaal bestaat uit zinnen, woorden en letters. Met klei of PlayMais maken de kinderen op een speelse manier kennis met vormen van letters.

doughup

Letters kleien

Een leuke activiteit met letters is om met klei de vorm van een letter na te maken. Of stempel zelfs een heel woord in de klei met letterstempels. Welke woorden met de letter ‘B’ kennen de kinderen?

Deze speciaal ontworpen deegstampers helpen kleine handen om mooie indrukken achter te laten in de klei.

Vormen van letters met PlayMais

PlayMaisPlayMais is ideaal om beginnende geletterdheid te stimuleren. Kinderen maken op een speelse manier kennis met vormen van letters.