Gepubliceerd op 10 mei 2021
Leestijd 5 min.

Samen met jou denken we dagelijks na over de waarde van digitalisering in het onderwijs. Hierbij volgen we de ontwikkelingen vanuit de ontwikkelgroep Curriculum.nu nauwgezet. Zij geven scholen adviezen op basis van deze ontwikkelingen, die een betekenis hebben voor het huidige onderwijs. Wij praten je graag bij over de actuele ontwikkelingen op het gebied van Digitale Geletterdheid.

Vernieuwd advies voor Digitale Geletterdheid in het onderwijs

Zoals je wellicht weet, is in februari een herzien advies vanuit de ontwikkelgroep Curriculum.nu verstuurd naar de Tweede Kamer. Dit herziene advies staat voor een volgende fase op weg naar het definitieve curriculum voor Digitale Geletterdheid. Hierin zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • De leerdoelen van Digitale Geletterdheid beslaan 70% van de onderwijstijd die besteed wordt aan kennis, vaardigheden en attitudes rondom ‘digitaal leren’. Dit geeft veel ruimte om hier op eigen wijze invulling aan te geven. Het is dan ook de bedoeling dat scholen deze ruimte nemen om de leerdoelen af te stemmen op de schoolvisie, omgeving en het team.
  • De concept-kerndoelen zijn dermate concreet, zodat ze de leerkracht houvast bieden. Dit betekent ook dat kerndoelen worden geformuleerd met een concrete opbouw en bijbehorende norm.
  • Er ontstaat een heldere, doorgaande leerlijn door het hele basisonderwijs met een doorloop naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
  • Alle kerndoelen (niet alleen voor digitale geletterdheid) dragen bij aan het bevorderen van kansengelijkheid.

Van nieuw concept naar vast onderdeel in het curriculum

Op dit moment is de ‘pioniersfase’ rondom Digitale Geletterdheid in volle gang, waarbij het aansluiten van Digitale Geletterdheid op jullie onderwijsaanbod centraal staat. In aanloop naar het moment waarop Digitale Geletterdheid onderdeel is van het onderwijscurriculum, heb je als school de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe je deze integratie tussen je huidige onderwijsaanbod en nieuwe elementen tot stand laat komen. We verwachten dat Digitale Geletterdheid vanaf het schooljaar 2023-2024 een vast onderdeel is van het onderwijscurriculum. Naast Digitale Geletterdheid dienen andere 21e-eeuwse vaardigheden, zoals burgerschap, ook een plaats te krijgen in het onderwijsaanbod, liefst geïntegreerd met andere vakgebieden.

Daarbij zijn ook de bestaande set aan kerndoelen in ontwikkeling. De ontwikkelgroep Curriculum.nu heeft bewust een andere systematiek gekozen voor de totstandkoming van het voorstel, ten opzichte van de bestaande SLO-kerndoelen. Aan de experts van het ontwikkelgebied Digitale Geletterdheid is gevraagd opnieuw te kijken naar de aansluiting van het bestaande op het toekomstige curriculum, naar wat dit vraagt van de leerkracht en naar de mogelijke overladenheid van onderwijsprofessionals. Hierbij is samenhang tussen leergebieden een belangrijk doel. Deze uitwerking moet eind juni 2021 voltooid zijn.

Wat betekent dit voor onze opleiding Digitale Geletterdheid Expert?

Ontwikkelen als hierboven beschreven, vormen het uitgangspunt voor het actuele aanbod binnen de opleiding Digitale Geletterdheid Expert. Een maatwerk opleidingstraject voor elke deelnemer én de meest actuele ontwikkelingen in het onderwijs zijn de aspecten waarop deze opleiding het afgelopen jaar het meest werd gewaardeerd. Meer weten over onze opleiding Digitale Geletterdheid Expert of over hoe deelnemers van het huidige schooljaar onze opleiding ervaren?

Ontdek de opleiding Digitale Geletterdheid Expert