Gepubliceerd op 9 juli 2021
Leestijd 10 min.

Op 1 maart concludeerden onderwijsministers Van Engelshoven en Slob dat de software van Google Workspace for Education niet veilig genoeg is voor gebruik in het onderwijs. In de kamerbrief staat dat er privacy risico’s zijn. In deze blog lees je updates en de meest gestelde vragen en antwoorden.

Update 26 augustus 2021

Je kunt Google Workspace for Education weer veilig gebruiken na het uitvoeren van 3 stappen. Lees de 3 stappen >

Update 9 juli 2021

Een aantal weken geleden zijn er hoge privacy risico’s aan het licht gekomen bij het gebruik van Google Workspace for Education door onderwijsinstellingen in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hierop aangegeven dat alle hoge risico’s uiterlijk aan het begin van het nieuwe schooljaar 2021/2022 moeten zijn aangepast. Anders was er het dringende advies voor scholen om te stoppen met het gebruik van Workspace for Education.

SIVON en SURF zitten op dit moment in de afrondingsfase om met Google tot een verdere invulling van een set van maatregelen te komen. Maatregelen om de privacy-risico’s rond bescherming persoonsgegevens bij het gebruik van Google Workspace for Education op te lossen. De verwachting is dat dit eind juli is afgerond.

Wat betekent dit voor jouw school of organisatie?

Nog voor het begin van het nieuwe schooljaar hopen wij de instructies te hebben ontvangen zodat wij deze kunnen verstrekken. Wijzigingen kunnen vanaf dat moment worden doorgevoerd. Wij verwachten dat het doorvoeren van de wijzigingen diverse aanpassingen in de beheerders-instellingen vereist. Afhankelijk van de situatie per school wellicht ook nog organisatorische maatregelen. De exacte inhoudelijke instructies zullen wij zodra deze bekend zijn – naar verwachting eind juli – met jou delen.

Heb je in de tussentijd vragen over het gebruik van Google-producten en de privacy binnen jouw school? Neem dan contact op met je eigen sales consultant.

Lees hier het artikel van SIVON met de volledige uitleg.

Update 11 juni 2021

De autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft vraagtekens gezet bij de bescherming van persoonsgegevens bij het gebruik van Google producten, waaronder ook Google Workspace. Dit staat in een deze week door het FD gepubliceerd bericht. Zij adviseert scholen daarom niet langer de diensten van Google te gebruiken. Zie ook de kamerbrief over het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot Google Workspace for education.

Vanuit de Rolf groep hebben we hiervan kennisgenomen en volgen wij deze ontwikkelingen uiteraard op de voet. Vooralsnog hopen wij dat dit probleem door Google zal worden opgelost. Google heeft aangegeven hierin de komende tijd extra stappen te zullen zetten om duidelijkheid te geven over de veiligheid bij het gebruik van persoonsgegevens.

Mocht er iets veranderen in deze ontwikkelingen dan informeren we jou hier zo spoedig mogelijk over.

Heb je in de tussentijd vragen over het gebruik van Google producten en de privacy binnen jouw school? Neem dan contact op met je eigen sales consultant of accountmanager.

Update 3 maart 2021

Wat is er aan de hand?

Uit onderzoek in opdracht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hogeschool van Amsterdam (HVA) blijkt dat er privacy risico’s kleven aan het gebruik van Google Workspace (voorheen Google G Suite for Education).

Volgens de minister heeft Google de volledige beschikking over metadata. Uit deze metadata zijn geen persoonlijke gegevens zoals namen, adressen en studieresultaten af te leiden, maar wel wanneer gebruikers zijn ingelogd, hoe lang ze gebruik maken van de software, welke zoekopdrachten ze intikken en wat ze aanklikken. Hierdoor hebben scholen te weinig grip op hun eigen gegevens, aldus de ministers.

Lees de reactie van Google over de privacy en veiligheid van klantgegevens in Google Workspace >

Privacy onderzoek gestart

Op dit moment krijgt Google de kans om aanpassingen door te voeren en meer duidelijkheid te verstrekken. SURF en SIVON dienen een adviesaanvraag in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Vervolgens buigt de AP zich over de privacy kwestie en komt met een advies. In dat advies kan de AP een oordeel geven over de geconstateerde privacy risico’s. We verwachten dat het 8-14 weken duurt tot de AP hierop terugkomt. We gaan er van uit dat Google de benodigde aanpassingen doorvoert en meer duidelijkheid geeft over het gebruik van metadata.

Daarnaast zijn SURF en SIVON namens het onderwijs in gesprek met Google om ervoor te zorgen dat Google deze privacy risico’s wegneemt en deze metadata gegevens niet langer verzamelt.

We houden je op de hoogte

Als leverancier van Google-oplossingen houden we je op de hoogte van het nieuws over dit onderzoek en de impact die dit heeft op het gebruik van Google-software binnen het onderwijs.

De meest gestelde vragen hebben we op een rij gezet. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Jouw vraag zetten we direct door naar een adviseur.

Meest gestelde vragen:

Wat is metadata?

Metadata is data over het gebruik van Google-Software. Google heeft inzicht in het gedrag van gebruikers. Bijvoorbeeld waar gebruikers het meest op klikken, hoe lang ze ingelogd zijn en welke zoekopdrachten ingevoerd worden. Google verzamelt geen metadata over persoonlijke gegevens zoals namen, adressen en studieresultaten.

Zijn mijn gegevens / de gegevens van de leerlingen gedeeld met anderen?

Nee, er zijn geen gegevens gedeeld met externe partijen. Er is dus geen sprake van een datalek.

Kan mijn school nog gebruik maken van Google Workspace for Education?

Op dit moment zien we geen reden om direct te stoppen met het gebruik van Google, wat ook door SIVON wordt geadviseerd. SIVON, SURF, Kennisnet, de PO-raad en VO-raad volgen dit onderzoek nauwlettend en informeren ons bij updates. Zodra er meer informatie bekend is, informeren we de scholen hierover.

Waarom is er onderzoek gedaan naar Google Workspace for Education?

De overheid heeft een Data Protection Impact Assessment (DPIA) laten uitvoeren op de Enterprise versie om inzicht te krijgen hoe gegevens verzamelt worden, wat ermee gedaan wordt en wat de risico’s zijn. Vervolgens kunnen er maatregelen genomen worden om de risico’s te verkleinen. De reden voor dit onderzoek is de overweging van de overheid om Google Workspace als dienst te gebruiken. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek is besloten om de privacy van Google-software verder te onderzoeken.

Welke producten bevat Google Workspace for Education?

De meest gebruikte Google Workspace For Education producten zijn Classroom, Meet, Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets en Slides. Andere apps: Classroom, Chat, Meet, Hangouts, Contacts, Tasks, Keep, Jamboard, Sites, Forms, Docs, Assignments, Cloud, Vault en Cloud identity management.

Gelden dezelfde risico’s bij andere Google Workspace for Education edities, zoals Enterprise?

De onderzoeksvragen die zijn gesteld in de DPIA gelden ook voor de andere Google Workspace edities. Het overstappen naar een Enterprise variant is daarom geen oplossing voor de huidige privacyrisico’s.

Heb je vragen?

Heb je vragen over de privacy kwestie of heb je zorgen? Neem dan contact met ons op via infodesk@derolfgroep.nl.

Meer informatie:

DPIA rapport

Statement van Google

Verwerkersovereenkomst Google Workspace for Education

Meest gestelde vragen op de website van SIVON