Leestijd 5 min.

Online shoppen, je bankzaken regelen met een app of contact houden met familie – je doet het ongemerkt tussendoor. Om volop deel te nemen aan de hedendaagse samenleving is digitale geletterdheid een vereiste. Dat geldt ook voor basisschoolleerlingen, die vaak al jong actief zijn op internet. Ze vergroten daarmee hun wereld, maar kunnen ook te maken krijgen met zaken als nepnieuws en internetcriminaliteit. Door ruim aandacht te geven aan digitale geletterdheid, leren we kinderen bewust en verstandig om te gaan met digitale technologie.

Digitale geletterdheid in het basisonderwijs

Op school bereiden we kinderen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. Digitalisering is hier een belangrijk onderdeel van. Hoewel we niet weten hoe die toekomst er precies uitziet, weten we wel dat het noodzakelijk is dat leerlingen straks niet alleen kunnen rekenen, schrijven en lezen, maar ook:

  • Over digitale basisvaardigheden beschikken
  • Met computertechnologie problemen leren oplossen
  • Digitale bronnen leren gebruiken en nepnieuws hierin herkennen
  • Gebruik kunnen maken van allerlei mediatoepassingen.

Wat is digitale geletterdheid precies

Digitale geletterdheid  in het basisonderwijs omvat alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om je in de digitale samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Dit is, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, opgedeeld in vier thema’s: 

  • ICT-basisvaardigheden: kennis die nodig is om computers en netwerken te begrijpen en te bedienen.
  • Informatievaardigheden: het kritisch beoordelen van bronnen en informatie.
  • Mediawijsheid: bewust en actief kunnen deelnemen aan een mediasamenleving door nieuwe mediatoepassingen te benutten of te weerstaan.
  • Computational thinking: het herformuleren van problemen zodat computertechnologie gebruikt kan worden om het probleem op te lossen.

Aan de hand van deze vier thema’s kunnen we leerlingen op de basisschool al leren over digitale geletterdheid. Zo leren we ze bewust en verstandig om te gaan met digitale middelen en bereiden we ze voor op een digitale samenleving.

Welke kansen en ontwikkelingen passen bij jouw visie?

Inmiddels beschikt vrijwel elke basisschool over mobiele devices. Handig, want daardoor kan leren overal plaatsvinden, ook thuis. En er is nog een groot voordeel: we kunnen het onderwijs anders organiseren. Naadloos inspelen op het individuele kind bijvoorbeeld, zodat we recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. En de werkdruk van de leerkracht verlichten. Niet voor niets lees je in bijna ieder school- of beleidsplan: ‘De snelle ontwikkelingen in digitale technologie biedt volop kansen’. Ze vragen wel om een visie en implementatie die past bij het onderwijs van je school.

Het implementeren van deze digitale mogelijkheden in het huidige onderwijs en het opzetten van een doorlopende leerlijn voor digitale geletterdheid is een flinke uitdaging. Hier is vaak geen gestandaardiseerde oplossing voor, omdat het van belang is dat het beleid aansluit bij de visie en het leeraanbod van een school. 

Onze gerelateerde oplossingen