Direct contact?
Anita Aalpoel
Neem contact op Anita Aalpoel Teamleider Onderwijsadviseurs
Neem contact op

Wil jij het rekenonderwijs op jouw school naar een hoger niveau brengen door sterke en zwakke rekenaars de allerbeste begeleiding te geven? Schrijf je in voor de opleiding Rekenspecialist en vergroot je deskundigheid én die van je collega’s.

Als Rekenexpert pak jij de lead bij het verbeteren van het rekenonderwijs

Jouw hart ligt bij goed rekenonderwijs. Graag ontwikkel je je tot een inspirerende expert, die weet hoe je collega’s ondersteunt en enthousiast maakt voor dit belangrijke vak. In de opleiding Rekenspecialist leer je alles over het rekenbeleid, rekenles geven aan kinderen met ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscalculie (het ERWD-protocol), het begeleiden van veranderingen in het rekenonderwijs en het coachen van je collega’s. De lessen en opdrachten sluiten aan bij de situatie op jouw school, zodat deze opleiding echt ten goede komt aan de leerlingen om wie het gaat.

Inhoud van de opleiding Rekenspecialist

De opleiding is onderverdeeld in vier modules. Jouw rol als rekenspecialist staat in elke module centraal. De opdrachten die je krijgt zijn een vertaling van de theoretische kennis naar jouw dagelijkse praktijk.

Uit welke modules bestaat de opleiding?
 • Module 1: Didactiek. We behandelen in deze module jouw rol als coördinator (1) en gaan in op wat dit van jou vraagt. Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan bod: hoofdfasenmodel, handelingsmodel, drieslagmodel, de vertaalcirkel, effectieve instructie, differentiatie, automatiseren, rekenspellen, het rekenmuurtje van Bareka, rekenen en het jonge kind.
 • Module 2: Als rekenen niet vanzelf gaat. In deze module besteden we aandacht aan ERWD, diagnosticeren, referentieniveaus en passende perspectieven en dyscalculie.
 • Module 3: Oriëntatie op je taak. We gaan dieper in op jouw rol als coördinator (2) en behandelen de onderwerpen Beleidsmatig denken en werken, Visie bepalen op onderwijs, Omgaan met veranderprocessen, Inzetten van klasconsultaties.
 • Module 4: Afronding en certificering. We sluiten de opleiding af met een presentatie van de portfolio’s van alle deelnemers en het uitreiken van de certificaten.
Wat krijg je?
 • Een intensieve, inhoudelijk sterke opleiding tot Rekenspecialist van 9 dagen, gegeven door onderwijsadviseurs van de Rolf groep die gespecialiseerd zijn in rekenonderwijs.
 • Een online learning abonnement met een groot aanbod van e-learnings.
 • Tips en tools om je kennis te delen met je collega’s.
Wat leer je tijdens de opleiding?

Na deze opleiding heb je op deze vier terreinen expertise opgebouwd:

1.Vakdidactiek

Je hebt veel kennis over de uitgangspunten van onderwijsleertheorieën en de resultaten van onderzoek op het gebied van rekenen en wiskunde. Met deze kennis weet je de schoolorganisatie te inspireren tot kwaliteitsverbetering van het rekenonderwijs.

2. Gecijferdheid

Je weet hoe je rekenen meer betekenis geeft voor je leerlingen. Daardoor ben je in staat om ze, met behulp van een breder scala aan oplossingsprocessen, op een hoger niveau te laten presteren. Je bevordert het wiskundig denken van je collega’s.

3. Communicatie en consultatie

Je weet communicatieprincipes zo toe te passen, dat je collega’s gestimuleerd worden om vakkennis en praktijkervaring uit te wisselen en te versterken. Je bent in staat je collega’s te ondersteunen bij het geven van rekenonderwijs.

4. Beleid

Je kent verschillende aanpakken en manieren om invloed uit te oefenen op het beleid en de kwaliteit van het reken- en wiskundeonderwijs binnen jouw schoolorganisatie.

Welke cursusmaterialen ontvang je?
 • Protocol Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie
 • Materiaal specifiek ontwikkeld voor deze opleiding
 • Een jaar lang onbeperkt toegang tot meer dan 750 online trainingen van Klasmastr

Is de opleiding Rekenspecialist wat voor jou?

In deze video vertelt Kirsten Heezius, Onderwijsadviseur, je waarom onze opleiding Rekenspecialist iets voor jou is!

Opleiding rekenspecialist

Waarom kies je voor de opleiding Rekenspecialist?

Je hebt, net als wij, een hart voor leren en wil het allerbeste uit ieder kind halen. Daarbij heb je speciale belangstelling voor rekenen en wiskunde en besef je hoe cruciaal deze vaardigheden zijn voor een goede toekomst. Je wil daarom je professionele rol verbreden door een visie op rekenonderwijs te ontwikkelen en coördinerende taken met betrekking tot de rekenlessen op je te nemen. Omdat je van mening bent dat je als team nóg meer kunt bereiken in het geven van goed rekenonderwijs, wil je ook leren hoe je de opgedane kennis het beste kunt delen met je collega’s. Daarnaast kies je voor een erkende Cedeo-opleider die beschikt over het Keurmerk Onderwijsontwikkeling Nederland!

Algemene opleidingsinformatie

Voor wie is de opleiding Rekenspecialist bedoeld?
 • Leerkrachten PO
 • Onderbouwcoördinatoren
Wat zijn de toelatingseisen?
 • Je hebt de pabo afgerond
 • Je bent werkzaam in het primair onderwijs
Wat is de studiebelasting?

144 uur (9 opleidingsdagen met 72 contacturen)

Wat kost de opleiding Rekenspecialist?

€2.695,- per deelnemer. Dit is inclusief cursusmaterialen, lunches, certificaat en jaarabonnement op Klasmastr online leren. De opleiding start bij minimaal 8 deelnemers.

 

Waar en op welke dagen vindt de opleiding plaats?

De opleiding Rekenspecialist wordt incompany aangeboden.

Wil jij het rekenonderwijs op jouw school naar een hoger niveau brengen? Je leert het met de opleiding Rekenspecialist!