Gepubliceerd op 13 augustus 2019
Leestijd 4 min.

Professioneel kapitaal is het vermogen, de kracht van een individu of een groep, om de gewenste doelen te bereiken. Het professioneel kapitaal van een school zit in de leraren. Door in de professionele ontwikkeling van de hele doelgroep te investeren zal de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Het Professioneel Kapitaal bestaat uit drie aspecten die elkaar onderling versterken: Menselijk Kapitaal, Sociaal Kapitaal en Besluitvormingskapitaal.

Menselijk Kapitaal

We hebben het dan over het persoonlijk meesterschap en het professioneel handelen van elk teamlid. Het gaat over persoonlijke kennis – vaardigheden – talenten – pedagogisch tact – reflectie op eigen gedrag, opvattingen, waarden en normen. Het gaat ook over het hebben van passie en betrokkenheid om er voor alle kinderen te zijn en de wil om je voortdurend te verbeteren.

Hoe ontwikkelen leerkrachten zich tot betere leer- en leerlinggerichte leerkrachten?

Sociaal Kapitaal

We hebben het dan over teamvorming. Het gaat over open communicatie – samen groepsplannen maken – samen lesactiviteiten voorbereiden – ervaringen uitwisselen – verantwoordelijkheid voor elkaar en elkaars leerlingen – vertrouwen – wederzijds respect. Het gaat vooral om samenwerkend teamleren: zichtbaar van en met elkaar leren. Individuen krijgen meer zelfvertrouwen, leren meer en krijgen meer feedback als ze omringd worden door de juiste mensen en met hen een goede band en gesprekken hebben.

Hoe maken teamleden elkaar beter als professional?

Besluitvormingskapitaal

We hebben het dan over het ontwikkelen van het beoordelingsvermogen; Weten wat je moet doen als je niet weet wat je moet doen. Het gaat over voorspellingen doen – maken van afwegingen – dilemma’s – keuzes – beslissingen – reflectie. Het gaat ook over het omarmen van fouten, het leren van ‘best practices’ en het uitproberen van ‘next practices’.

Hoe leren we elkaar uit te dagen tot steeds betere voorspellingen, keuzes en besluiten?

Wat schieten de kinderen hier mee op?

De prestaties van leerlingen die onderwijs krijgen van leerkrachten met veel professioneel kapitaal zijn significant beter dan van leerlingen die onderwijs krijgen van leerkrachten met minder professioneel kapitaal.

Bovenstaande is ontleend uit het boek Professioneel Kapitaal, geschreven door Andy Hargreaves en Michael Fullan. Het gedachtegoed kan als interessante basis dienen voor de ontwikkeling van jouw school.

Yvonne ZwartBusiness Unit Manager

Yvonne Zwart werkt samen met scholen aan een beleid dat iedereen voor de langere termijn kent en ondersteunt. Iedere onderwijsprofessional heeft een eigen motivatie en passie. Yvonne verbindt die aan eigen laag van verantwoordelijkheid. Ga samen met haar strategisch aan de slag met de ontwikkeling en het beleid van school. Yvonne zet de visie om naar een planmatige aanpak en coacht in leidinggeven dat specifiek gericht is op schoolorganisaties.