Gepubliceerd op 7 april 2021
Leestijd 5 min.

Wil jij ook aandacht schenken aan talentontwikkeling in de klas op een laagdrempelige manier? Dat dit thema belangrijk wordt gevonden in onderwijsland staat buiten kijf. Echter is het in de praktijk vaak lastig om talentontwikkeling praktisch vorm te geven in de klas. Daarom horen we vaak de volgende vraag: “Hoe kan ik spelenderwijs aan de slag met talentontwikkeling?”

Lidy Tegenbosch van Talentenkompas iScreen wil leerkrachten in groep 7 en 8 hier graag bij ondersteunen door middel van het Talenteneiland kaartspel. Lidy: ‘Talentontwikkeling is een fundamenteel thema waarvan we merken dat iedereen de relevantie inziet, maar het lastig is om dit concreet vorm te geven in de klas. Leerkrachten zijn zich al volop bewust van de positieve effecten van erkenning, waardering en het geven van feedback waardoor zij leerlingen ondersteunen bij het vormen van een beeld van de eigen talentontwikkeling. Om de talenten van leerlingen op een breder vlak inzichtelijk te maken, draagt het Talenteneiland kaartspel graag bij aan deze dialoog tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen. Het kaartspel bestaat uit 9 provinciekaarten en 45 talentkaarten met gedragsankers. Alle talenten zijn in te delen in 9 thema’s. Dit zijn: Inspiratie, Nadenken, Sociaal, Structuur, Thuis, Vertrouwen, Snappen, Samen en Bewegen. De talentkaarten bevatten stellingen waarvan de leerling 15 kaarten kiest die het beste bij hem/haar passen. Elke talentkaart is gekoppeld aan een van de 9 provincies. Door de 15 talentkaarten bij de juiste provinciekaart te leggen wordt inzichtelijk welke talenten een leerling bij zichzelf vindt passen. Vervolgens kunnen leerlingen onderling bespreken wat ze zien, wat ze opvalt en wat ze goed of minder goed herkennen bij zichzelf en de ander.

Talentontwikkeling in de klas

Het bespreken van talenten helpt leerlingen meer inzicht te krijgen in zichzelf en hoe ze in verhouding staan tot anderen en de wereld om zich heen. Op deze manier naar de eigen voorkeuren en interesses kijken, stimuleert de leerling om meer bewuste keuzes te maken die bij hem of haar passen. De positieve insteek van het Talenteneiland Kaartspel versterkt daarbij de eigenwaarde van de leerling: alle talenten, meer of minder ontwikkeld, mogen er zijn. Want elk kind mag zichzelf laten zien!

Wekelijkse talentgesprekken

Het Talenteneiland kaartspel biedt een waardevolle aanvulling op talentgesprekken. De leerkracht kan alle thema’s rondom talentontwikkeling bespreken met behulp van het talenteneiland. Idealiter krijgt deze thematiek een vaste plek op de agenda in de groep. Als leerlingen vervolgens samen het Talenteiland spel spelen, leren ze elkaar meer waarderen en accepteren wat bijdraagt aan een positieve groepsdynamiek.

Zoek je een leuke activiteit waarmee jouw leerlingen spelenderwijs bezig zijn met hun talenten? Ga aan de slag met het Talenteneiland kaartspel.

Bestel het Talenteneiland kaartspel