Gepubliceerd op 22 februari 2021
Leestijd 5 min.

Dat is wat Arjen Lubach concludeerde in de uitzending van Zondag met Lubach van 27 september 2020. Hij laat hierin zien hoe steeds minder kinderen plezier beleven aan lezen. En dat komt volgens Lubach doordat we na het lezen van een tekst allerlei vragen moeten beantwoorden en strategieën moeten toepassen. Saai!

Bekijk de uitzending van Arjen Lubach >

Geïntegreerd taal-leesonderwijs

Ook de meeste taalwetenschappers zijn het er over eens dat je technisch lezen en begrijpend lezen niet als aparte vakken moet behandelen. Dit zie je terug in het domein lezen in referentieniveau 1F en 2F: het zijn twee vaardigheden die in elkaars verlengde liggen. Laat kinderen een tekst lezen en doorleven. In het boek ‘Rijke taal-Taaldidactiek voor het basisonderwijs’ van uitgeverij Boom geven Erna van Koeven en Anneke Smits hiervan praktische voorbeelden. Zij beschrijven voor groep 1 tot en met 8 hoe je vanuit (voor-) gelezen teksten betekenisvolle activiteiten kunt doen met je groep. Activiteiten waarin meerdere ontwikkelgebieden aan bod komen. Technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat integreren met zaakvakken en taal binnen je thema. Dat geeft gemotiveerde leerlingen, tijdwinst in je rooster en goede resultaten!

Leren lezen

Op het gebied van voortgezet lezen zijn er wel verschillen tussen de wetenschappers. De ene groep wetenschappers zegt dat je leert lezen door directe instructie van leesmoeilijkheden. Van woord naar zin naar tekst, van correct naar vlot naar vloeiend. Rijtjes en teksten oefenen, voor-koor-door. De andere groep wetenschappers zegt dat na de periode van aanvankelijk lezen weinig instructie meer nodig is: je leert lezen door het te doen! In die stroom is er dus vooral aandacht voor boekpromotie, leesplezier, voorlezen, zelf lezen en luisterboeken. Welke stroom je ook aanhangt, kinderen moeten vooral leeskilometers maken. Een goed aanbod aan leesboeken en luisterboeken is heel belangrijk. Liefst binnen het thema dat in jouw groep centraal staat. Hoe meer je leest over een onderwerp, hoe breder je algemene kennis wordt, hoe makkelijker je kunt genieten van alles wat je daarna weer leest.

Lezen mag weer een hobby zijn

Welk jong kind houdt er nu niet van om lekker samen boekjes te kijken en voorgelezen te worden? Laten we dit vasthouden in plaats van afleren… met alle nieuwe inzichten rond lezen en de nieuwe methodes voor lezen is er goede hoop dat steeds meer kinderen echte leesmonsters blijven!

Wil je meer weten over leesmethodes?

Op 24 maart organiseren we Tools voor lezen. Tijdens deze middag vertellen verschillende uitgeverijen over hun leesmethode. Wij geven je tijdens deze online bijeenkomst de tools in handen om gefundeerde keuzes te maken.