Gepubliceerd op 11 december 2020
Leestijd 3 min.

Alle onderzoeken wijzen uit dat het van doorslaggevend belang is dat kinderen in groep 3 goed leren lezen. Een kind dat in groep 3 goed leert lezen, heeft veel meer kans op een succesvolle schoolloopbaan dan een kind dat eind groep 3 nog moeite heeft met het leesproces.

TaalOceaan legt daarom een sterke nadruk op technisch lezen en op de fonologische ontwikkeling die voorwaarde is voor nauwkeurig en vlot technisch lezen. Daarnaast is er vanaf het begin aandacht voor spelling als de logische tegenhanger van lezen. 

De methode bevat verder een aanbod van 150 woordenschatwoorden die worden behandeld door middel van incidenteel leren. Woorden worden behandeld vanuit de context. Daarnaast is er aandacht voor begrijpend luisteren en leesbevordering.

TaalOceaan is ook door de aanvullende materialen een heel vrolijke methode. Zoals de prentenboeken, spetterboeken, Oceaanboeken, wandkaarten en klankstroken. Nu is de digitale klankenboot ook verkrijgbaar als fysieke wandkaart. De Klankenboot bestaat uit een magnetisch wandbord met klankkaartjes die op het bord geplaatst kunnen worden. Met de Klankenboot leren kinderen de verschillende klankgroepen onderscheiden. De klanken zijn op kaartjes gedrukt die de leerlingen op het bord kunnen plakken. 

Genoeg om de leerlingen onder te dompelen in een oceaan van letters, woorden, zinnen en teksten.  

Meer  weten over deze moderne methode voor aanvankelijk lezen en taal voor groep? 
Neem dan hier een kijkje.  

Leren lezen is leuk – Winactie! 

Daarom geven we 3x een AVI-E3 weg uit de Juf Fiep – serie.  
Juf Fiep en haar klas maken de gekste dingen mee. Zo ook in Haal juf uit dat wak!    
De kachel doet het niet meer, en het is zo koud dat de school dicht moet. Juf Fiep besluit met haar klas naar het meer te schaatsen. Roos ontdekt een vos die vastzit in het ijs, en juf Fiep wil hem te hulp komen. Dat gaat helemaal mis. Juf Fiep komt in een wak terecht, en de kinderen proberen haar te redden. Gelukkig komt er hulp uit onverwachte hoek 

Winactie

Bekijk onze Instagram @derolfgroep. Maak onder de post van de winactie de zin af: ik wil graag de AVIE3 boekjes winnen omdat…
Voor extra geluk volg dan @derolfgroep en @royaljongbloed en tag 3 anderen die de boekjes ook graag willen!

Meedoen zonder social media? Stuur dan een mail naar educatief@royaljongbloed.com met onderwerp: Winactie De Rolfgroep – Juf Fiep.

We verloten 3 boekjes aan de leukste reactie op 15 januari 2021.