Gepubliceerd op 13 augustus 2019
Leestijd 4 min.

In principe lezen kinderen met dyslexie geen andere boeken dan kinderen zonder dyslexie. Het gevaar bestaat wel dat kinderen met dyslexie boeken kiezen van een lager technisch leesniveau. Deze boeken spreken dan ook een lager belevingsniveau, of anders gezegd een ander leeftijdsniveau aan.

Er volgt nu een selectie van actuele materialen, links en tips die het lezen van leuke leeftijdsadequate boeken voor kinderen met dyslexie mogelijk maken.

 • Op www.makkelijklezenplein.nl staat heel veel informatie voor kinderen, ouders en leerkrachten o.a. informatie van kinderen met dyslexie over leesboeken.
 • Probeer te ontdekken welke genres of thema’s het kind met dyslexie het meest aanspreken. Help het kind met het zoeken van een boek en leer hem/haar hoe het juiste boek te selecteren. Lees desnoods het eerste hoofdstuk van het boek voor en “lanceer” het kind op deze wijze in een boek. Geef het kind de keuze. Er is voor iedereen op de wereld een boek waarmee de liefde voor het lezen is gestart. Het is alleen zaak het te vinden!
 • Kinderen met dyslexie lezen soms graag boeken die speels zijn opgemaakt. Bijvoorbeeld de boeken van Geronimo Stilton (de uitgeverij De Wakkere Muis heeft recentelijk een makkelijk lezen uitgave uitgebracht, boeken uit een Fantasyreeks, zoals Harry Potter of de series “Het leven van een loser”, “Dagboek van een muts” of “De waanzinnige boomhut”.
 • Een aantal boeken is uitgegeven in een lettertype dat vriendelijker is voor kinderen met dyslexie. Bijvoorbeeld lettertype Ugda, hier te koop. Een nieuwe serie boeken is PrismaDyslexie in het lettertype Dyslexie. Uitgeverij Bontekoe heeft de serie Vaantjes uitgegeven in het lettertype Dyslexie. Uitgeverij Biblion en Kluitman hebben diverse boeken uitgegeven in het lettertype dyslexie, zoals bijvoorbeeld het boek Heksje Lily: Het heksje heeft dyslexie en belandt hierdoor ongewild in allerlei komische situaties.
 • Kinderen met dyslexie lezen niet altijd graag lange teksten. Korte stukjes informatieve tekst zijn bijvoorbeeld de teksten van de kinderkrant Kidsweek of de teksten van www.docukit.nl.
 • Enkele uitgevers geven speciale series uit voor zwakke lezers en voor kinderen met dyslexie. Vaak gaan deze boeken vergezeld van een meelees-cd. Deze series hebben over het algemeen een hoog belevingsniveau, maar een lagere technische moeilijkheidsgraad, bijvoorbeeld:
 • De Kokkelreeks van uitgeverij De Inktvis
 • De serie Zoeklicht Dyslexie van uitgeverij Zwijsen
 • De Troefreeks van uitgeverij Van Tricht
 • Piraatjes en ZIP (Wereldklassiekers herverteld) van uitgeverij Bontekoe met meelees-cd. Zie ook van deze uitgever www.bontekoebieb.nl voor digitale bestanden.

Luister- en meeleesboeken

Vaak wordt de vraag gesteld wat voor kinderen met dyslexie beter is: luisterboeken of leesboeken. Er bestaat in dit opzicht geen beter, maar wel een ander doel. Kinderen die helemaal niet meer gemotiveerd zijn om zelf nog een boek te lezen, kun je door middel van luisterboeken soms motiveren om uiteindelijk zelf weer een boek te pakken. In ieder geval luisteren ze naar leeftijdsadequate teksten, wat weer erg goed is voor de ontwikkeling van hun woordenschat en hun taalontwikkeling.

Meeleesboeken zet je in als het leestempo van een kind nog erg traag is en je dit wilt trainen. Door het meelezen van meeleesboeken worden kinderen geen luie lezers, zoals soms wel wordt beweerd. Uit onderzoek is gebleken dat het leestempo door meelezen wordt verhoogd.

Hier volgen enkele voorbeelden van luister- en meeleesboeken:

 • Een toegankelijk en vrolijk leesboekje met daarin een theoretisch onderbouwde en kindvriendelijke uitleg over dyslexie is “Tess en Stijn pimpen het plein” (Bartels, 2011), met een luister-cd en een PowerPoint met materiaal voor een spreekbeurt. Te bestellen via www.dyslexie-express.nl . Hier vindt u tevens veel gratis informatie over lezen en dyslexie.
 • 307 titels zijn verkrijgbaar via de Luisterbieb app. Hier zijn ook Engelstalige en informatieve boeken bij.
 • Regelmatig zijn er zeer goedkope aanbiedingen voor ingesproken boeken bij bepaalde supermarktketens. Deze luisterboeken zijn goed ingesproken en vaak bevinden de bijbehorende geschreven boeken zich al in de klassen- of schoolbieb.
 • Motiverend is Yoleo via www.yoleo.nl (van Dedicon). Kinderen kunnen via deze site boeken digitaal lezen. Ze zien de tekst op het beeldscherm en horen de tekst tegelijkertijd. De regel die wordt voorgelezen is geaccentueerd. Er is keus uit veel boeken, hoewel het er meer zouden kunnen zijn. Kinderen kunnen met het lezen van boeken punten verzamelen en hiermee allerlei zaken verdienen voor hun eigen account. Ook scholen kunnen een account aanmaken.
 • Meeleesboeken in luisterbestand zijn te vinden bij www.bontekoebieb.nl  (van uitgeverij Bontekoe). Scholen kunnen hier een account aanvragen.
 • Op www.superboek.nl  (een dienst van Aangepast Lezen) is een boekenbestand van 9000 ingesproken meeleesboeken voor kinderen en jongeren te vinden. Deze boeken zijn in Daisybestand gratis te downloaden na aanmelden. Je moet het fysieke boek dan nog wel lenen in de bibliotheek

Veel leesplezier!