Gepubliceerd op 13 augustus 2019
Leestijd 4 min.

In principe lezen kinderen met dyslexie geen andere boeken dan kinderen zonder dyslexie. Het gevaar bestaat wel dat kinderen met dyslexie boeken kiezen van een lager technisch leesniveau. Deze boeken spreken dan ook een lager belevingsniveau, of anders gezegd een ander leeftijdsniveau aan.

Boeken bedoeld voor een andere leeftijd, spreken kinderen meestal niet aan. De motivatie om te lezen, neemt dan af, zeker als lezen al extra moeilijk is. Maar er is voor iedereen op de wereld een boek waarmee de liefde voor het lezen is gestart. Het is alleen zaak juist dàt boek te vinden!
Wij helpen je graag om je leerlingen te helpen het juiste boek te vinden. Daarom delen we hier een selectie van actuele materialen, links en tips die het lezen van leuke, leeftijdsadequate boeken voor kinderen met dyslexie mogelijk maken.

 • Op www.makkelijklezenplein.nl staat heel veel informatie voor kinderen, ouders en leerkrachten o.a. informatie van kinderen met dyslexie over leesboeken.
 • Probeer te ontdekken welke genres of thema’s het kind met dyslexie het meest aanspreken. Help het kind met het zoeken van een boek en leer hem/haar hoe het juiste boek te selecteren. Lees desnoods het eerste hoofdstuk van het boek voor of afwisselend met de leerling en “lanceer” het kind op deze wijze in een boek.
 • Kinderen met dyslexie lezen soms graag boeken die speels zijn opgemaakt. Bijvoorbeeld de boeken van Geronimo Stilton, boeken uit een Fantasyreeks, zoals Harry Potter of de series “Het leven van een loser”, “Dagboek van een muts” of “De waanzinnige boomhut”.
 • Boeken in stripvorm zijn vaak ook aantrekkelijk voor kinderen die moeite hebben met lezen. De opmaak van de strips Boffin Boy helpt kinderen met dyslexie de tekst beter te lezen en begrijpen. De zesdelige leesserie is hier te koop.
 • Een aantal boeken is uitgegeven in een lettertype dat vriendelijker is voor kinderen met dyslexie. Bijvoorbeeld lettertype Ugda, hier te koop. Een nieuwe serie boeken is PrismaDyslexie in het lettertype Dyslexie. Uitgeverij Bontekoe heeft de serie Vaantjes uitgegeven in het lettertype Dyslexie. Uitgeverij Kluitman heeft diverse boeken uitgegeven in het lettertype dyslexie, zoals bijvoorbeeld het boek Heksje Lily: het heksje heeft dyslexie en belandt hierdoor ongewild in allerlei komische situaties. Uitgeverij Dyslexion maakt boeken voor kinderen (en volwassenen!) met dyslexie in een speciaal ontwikkeld lettertype, verkrijgbaar via onze webshop. Boemerang is een serie voor Makkelijk Lezen. De boeken zijn gezet in de dyslexieletter Heinemann Special. Ook deze boekjes bestel je hier. 
 • Kinderen met dyslexie lezen niet altijd graag lange teksten. Korte stukjes informatieve tekst zijn bijvoorbeeld de teksten van de kinderkrant Kidsweek of de teksten van www.docukit.nl.
 • Enkele uitgevers geven speciale series uit voor zwakke lezers en voor kinderen met dyslexie. Deze series hebben over het algemeen een hoog belevingsniveau, maar een lagere technische moeilijkheidsgraad, bijvoorbeeld:
  – De Kokkelreeks van uitgeverij De Inktvis
  – De serie Zoeklicht Dyslexie van uitgeverij Zwijsen, zijn hier verkrijgbaar
  – De Troefreeks van uitgeverij Van Tricht
  – De serie Piraatjes van uitgeverij Bontekoe, verkrijgbaar via de Rolf groep
  – De leesserie Spannend bevat leesboekjes met echt spannende verhalen voor kinderen uit groep 5 t/m 8 met een leesniveau dat lager ligt dan gemiddeld. De boekjes zijn hier te bestellen.
  – ‘Ik ben niet bom’- boeken zijn geschikt voor kinderen tussen 9 en 14 jaar. De zinsbouw en opmaak zorgen ervoor dat de tekst makkelijk te lezen is zodat kinderen zich kunnen concentreren op het verhaal en zich kunnen inleven. Ook deze boeken kunnen worden besteld in onze webshop.

Luister- en meeleesboeken

Vaak wordt de vraag gesteld wat voor kinderen met dyslexie beter is: luisterboeken of leesboeken. Er bestaat in dit opzicht geen beter, maar wel een ander doel. Kinderen die helemaal niet meer gemotiveerd zijn om zelf nog een boek te lezen, kun je met luisterboeken soms motiveren om uiteindelijk zelf weer een boek te pakken. In ieder geval luisteren ze op deze manier naar leeftijdsadequate teksten, wat weer erg goed is voor de ontwikkeling van hun woordenschat en kennis van de wereld en voor hun taalontwikkeling.

Meeleesboeken zet je in als het leestempo van een kind nog erg traag is en je dit wilt trainen. Door het meelezen van meeleesboeken worden kinderen geen luie lezers, zoals soms wel wordt beweerd. Uit onderzoek is gebleken dat het leestempo door meelezen wordt verhoogd.

Hier volgen enkele voorbeelden van luister- en meeleesboeken:

 • Een toegankelijk en vrolijk leesboekje met daarin een theoretisch onderbouwde en kindvriendelijke uitleg over dyslexie is “Tess en Stijn pimpen het plein” (Bartels, 2011), met een luister-cd en een PowerPoint met materiaal voor een spreekbeurt. Te bestellen via De Dyslexie-Express | Webwinkel | De Dyslexie-Express. Hier vindt u tevens veel gratis informatie over lezen en dyslexie.
 • Een groeiend aantal titels (meer dan 1500) is verkrijgbaar via de Luisterbieb-app. Hier zijn ook Engelstalige en informatieve boeken bij.
 • Regelmatig zijn er zeer goedkope aanbiedingen voor ingesproken boeken bij bepaalde supermarktketens. Deze luisterboeken zijn goed ingesproken en vaak bevinden de bijbehorende leesboeken zich al in de klassen- of schoolbieb.
 • Motiverend is Yoleo via www.yoleo.nl (van Dedicon). Kinderen kunnen via deze site boeken digitaal lezen. Ze zien de tekst op het beeldscherm en horen de tekst tegelijkertijd. De regel die wordt voorgelezen is geaccentueerd. Er is keus uit veel boeken, hoewel het er meer zouden kunnen zijn. Kinderen kunnen met het lezen van boeken punten verzamelen en hiermee allerlei zaken verdienen voor hun eigen account. Ook scholen kunnen een account aanmaken.
 • Naast meeluisterboeken biedt Uitgeverij Bontekoe ook karaokelezen op HYboek.nl. Kinderen lezen boeken online met tekstmarkering en luisteren tegelijkertijd naar de tekst, voorgelezen door een menselijke stem. Scholen kunnen hier een account aanvragen.
 • Op www.superboek.nl (een dienst van Aangepast Lezen) is een boekenbestand van meer dan 87.000 ingesproken meeleesboeken voor kinderen en jongeren te vinden. Deze boeken zijn in Daisybestand gratis te downloaden na aanmelden. Je moet het fysieke boek dan nog wel lenen in de bibliotheek.

Veel leesplezier!