Gepubliceerd op 24 maart 2020
Leestijd 5 min.

Jonge Kinderen leren door spel!! Ook nu ze thuisonderwijs krijgen! De eerste week van het thuisonderwijs is voorbij. Wat is er hard gewerkt door de leerkrachten, de ouders en de kleuters….. Over de laatste groep maak ik me als Onderwijsadviseur Jonge Kind zorgen. En ik ben niet de enige denk ik. Kleuters zijn geen schoolkinderen. Maar hoe geven we het thuisonderwijs van kleuters vorm?

Kleuters leren door spel

Als onderwijsadviseur maak ik me sterk voor het Jonge kind. Ook nu merk ik weer hoe belangrijk het is dat je als school met elkaar een heldere visie hebt op het onderwijs aan jonge kinderen. Visie jonge kind is een vertaling van je schoolvisie. Een praktische uitwerking die richting geeft aan je onderwijs aan kleuters. Ook in tijden als deze. Misschien heeft jouw school dit nog niet zo helder vertaald en moet je je nu als leerkracht verdedigen voor je keuzes. “Mijn directeur vond dat we te weinig werkbladen hadden aangeboden!” Dit stuk helpt je hopelijk hierbij!

Jonge kinderen leren door te ontdekken, oefenen en imiteren. Spel is het begin van leren. Spel is belangrijk voor de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Spelen gaat over de wereld, hierdoor krijgen kinderen grip op de wereld. In het spel gebruiken de kinderen vaardigheden en komen alle ontwikkelingsgebieden samen. Naast het spel is ook het vertellen van verhalen een belangrijke manier van leren voor jonge kinderen. Door het vertellen van verhalen, doen kinderen nieuwe informatie op en hiermee ordenen ze de wereld. Vanuit de breinwetenschap weten we dat jonge kinderen leren van concreet naar abstract, dus letterlijk eerst handelen met zoveel mogelijk materiaal en daarna pas op het platte vlak. Ze leren met al hun zintuigen door te experimenteren én te doen. Dat betekent ook dat wanneer ze meteen een werkblad aangeboden krijgen, de kennis niet beklijft wanneer ze het niet eerst met al hun zintuigen hebben doorleefd. We weten ook dat kinderen alleen leren als ze zich veilig voelen en ondanks dat ze thuis zijn, missen ze wel de structuur van school.

Spelen gaat niet altijd vanzelf, daar hebben leerlingen de leerkracht bij nodig. Het spel waarderen, begeleiden en stimuleren is de taak van een professional. In de kleutergroepen hebben wij een rijke speelleeromgeving en begeleiden we het spel waardoor kinderen nog rijker gaan spelen en ontwikkelen. Een van de leerkrachten die mij belde zei: “onze kleuters hebben thuis weinig om mee te spelen”,  ze hebben geen rijke leeromgeving ,dus er valt niets om mee te spelen en die zorg snap ik heel goed. Als leerkracht ben je bang dat je die leerlingen niet goed genoeg kan bieden op wat ze nodig hebben op afstand, omdat niet alle voorwaarden thuis aanwezig zijn.

Maar wat kunnen we dan wel doen?  Probeer in deze moeilijke tijd ook jouw kennis en de visie op het Jonge kind vasthouden en uit te dragen naar ouders. We moeten ouders meenemen in onze denkwijze, wat we elke dag op school doen en waarom we dat doen.  Als je spel belangrijk vindt, maar nu enkel werkbladen meegeeft, straal je dat niet uit. Een leerkracht zei letterlijk “de ouders denken straks nog dat wij hele dagen aan tafel zitten met die kinderen…..”

Ik hoor ook terug dat er ouders en kinderen zijn die werkbladen leuk vinden! Ik snap dat heel goed. Voor ouders is de opdracht duidelijk en het einddoel ook. Het is “af” als het werkblad klaar is. Bij spel is dat anders. Ouders zijn geen professionals, dus niet iedere ouder is vaardig in het meespelen of spel begeleiden. Het is nooit “af”. Er zijn natuurlijk ook kleuters die al aan een werkblad toe zijn omdat ze de kennis eerder al ontdekkend met materiaal hebben opgedaan.

We zorgen nu met het thuisonderwijs voor ondersteuning op verschillende manieren. Blijf de ouders laten zien dat leren bij Jonge Kinderen zit in spel en spelmatige activiteiten. Probeer daarbij alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren. Kinderen spelen altijd en overal, ook thuis! Als leerkracht geef je een aantal activiteiten aan de ouders zodat we in deze weken alle ontwikkelingsgebieden en verschillende soorten spel blijven stimuleren! Constructiespel, manipulerend spel met vormloze materialen als klei, zand en water. Regelspel als gezelschapsspelletjes, constructiespel als bouwen, creëren, patronen maken.  En natuurlijk het Rollenspel, heerlijk vrij spelen thuis!

Ouders zijn geen onderwijsprofessionals! Belangrijk is om ze mee te nemen in jouw denkwijze en bijvoorbeeld bij de opdracht beschrijven waarom dit belangrijk is en welke ontwikkeling we stimuleren. Hier een voorbeeld die ik zelf ontwikkelde >

Uiteraard kijk je daarbij naar je doelgroep en naar de mogelijkheden van de ouders. Ik zie prachtige initiatieven, samen zingen, digitale poppenkast, instructievideo’s. Scholen die spel centraal zetten en heel creatief nadenken om de kleuter ook thuis kleuter te laten zijn! Complimenten! Maak gebruik van alles wat online gedeeld wordt. Maar… blijf wel bij je eigen visie op kleuters!

Dus: Zorg dat de kleuters vooral veel spelen en daarnaast een aantal andere activiteiten aangeboden krijgen die de verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleren! Help ouders met de dag structuur vasthouden en vergeet daarbij niet dat ze thuis zijn en ouders ook moeten werken!

Activiteiten voor thuis: Scheuren en plakken

Download hier

Meer kennis en inspiratie over het jonge kind? Volg dan: Nicole Verdonk Onderwijsadviseur Jonge Kind op Facebook en blijf op de hoogte!

Klik hier