Gepubliceerd op 10 juli 2024
Leestijd 5 min.

*Deze blog is afkomstig van de website van Zwijsen*

Op warme dagen kan een klaslokaal vol kinderen snel benauwd gaan voelen. Een goed moment om buitenlessen in te plannen, want wat is er nu fijner dan even afkoelen, uitrazen en ontspannen? In deze blog hebben we de leukste tips voor groep 1 t/m 8 voor je verzameld.

Buitenles voor alle jaargroepen

Buitenles is niet alleen leuk, maar ook nog eens heel goed voor de leerprestaties van kinderen. Ze onderzoeken, ontdekken en leren spelenderwijs en met plezier in de buitenlucht. Voor iedere jaargroep hebben we daarom tips en ideeën verzameld om buiten mee aan de slag te gaan.

Groep 1 en 2: Speelplaats versieren

Benodigdheden: stoepkrijt voor de hele klas. Deze les is gebaseerd op de schrijfmethode Pennenstreken en is goed voor de motoriek van de kinderen. In deze les krijgen alle kleuters een kaartje met daarop een figuurtje getekend: bijvoorbeeld streep, rondje, kommetje, boogje of golfje. De figuurtjes die je uitdeelt, vormen de grondvormen van de letters die we in ons schrift gebruiken.

Werkwijze: Alle kinderen krijgen een kaartje en mogen met stoepkrijt de speelplaats versieren met hun figuurtje. Na verloop van tijd ruilen de kleuters hun kaartje en gaan ze verder met een ander figuurtje. Stimuleer kinderen om het figuur in verschillende groottes te maken.

Groep 3 en 4: Hinkelbaan en woordreeksen maken

Hinkelbaan

Een hinkelbaan met letters: leuk voor kinderen die net kunnen lezen en woorden herkennen. Download deze kopieerbladen en print ze uit. Deze les sluit aan bij de taal-leesmethode Veilig leren lezen. Later in het schooljaar kun je in plaats van letters ook moeilijke letterclusters toevoegen, zoals “str” en “fl”.

Werkwijze:

  • Leg de bedoeling van deze opdracht aan de hele groep uit
  • Neem de groep mee naar buiten. Doe voor hoe de hinkelbaan getekend moet worden, schrijf de letters er in
  • Kies twee kinderen en spreek af wie nummer 1 en 2 zijn
  • Nummer 1 leest telkens een woord van kopieerblad 9, nummer 2 hinkelt het woord. Als alle woorden gehinkeld zijn, worden de rollen omgedraaid

Woordreeksen maken

Benodigdheden: stoepkrijt voor de hele klas. Deze les is gebaseerd op de schrijfmethode Pennenstreken, is goed voor de motoriek van de kinderen en stimuleert het automatiseren van letters of woorden door middel van schrijven.

Werkwijze: Geef alle leerlingen stoepkrijt. Gedurende een korte tijd laat je alle kinderen op de speelplaats woorden schrijven bij alles wat zij op de speelplaats zien. Dat kan heel concreet een voorwerp zijn: ‘klimrek’, dat kan ook algemener zijn, zoals ‘zand’ of ‘wolken’. Ook de namen van leerlingen die op de speelplaats zijn, kunnen ze opschrijven. Bekijk samen met de kinderen (een deel van) de woorden.

Hierna verdelen de kinderen zich over de speelplaats. Iedere leerling kiest een (begin)woord, zet daar een streepje achter en schrijft dan een woord dat begint met de laatste letter van het woord dat al geschreven staat (dit woord hoeft niet op de speelplaats te zien te zijn): klimrek – kraal – lift – … Leerlingen schrijven zo reeksen van woorden. Na elk geschreven woord lopen zij door naar een ander woord.

Groep 5 tot en met 8: Spellingestafette

Benodigdheden: stoepkrijt voor alle leerlingen. Deze les is gebaseerd op de schrijfmethode Pennenstreken, is goed voor de motoriek van de kinderen en stimuleert het automatiseren van letters of woorden door middel van schrijven.

En: kaartjes of briefjes met op elk kaartje een lastig spellingswoord. Neem hiervoor bijvoorbeeld woorden van de uitlegkaarten van Spelling in Beeld of de woorden van de recente lessen van een andere spellingsmethode. Elk groepje krijgt tien kaartjes met daarop telkens één woord.

Werkwijze: Aan de ene kant van het plein staan leerlingen in groepjes van drie bij elkaar achter een (krijt)streep. Aan de overkant van het plein is voor elk groepje ook een streep getekend. Alle groepjes krijgen een stoepkrijt een stapeltje kaartjes.

Op het teken van de leerkracht begint de estafette: leerling 1 van elk groepje draait het eerste kaartje om, bekijkt het woord, rent naar de overkant en schrijft daar het woord op de speelplaats, rent terug, geeft het krijtje door aan leerling 2 die het volgende woord bekijkt en aan de overkant van de speelplaats gaat opschrijven. Winnaar is het groepje dat het eerst alle woorden foutloos aan de overkant heeft opgeschreven.

Groep 1 tot en met 8: Creatief met stoepkrijt

Benodigdheden: Stoepkrijt voor alle leerlingen.

Mogelijkheden en werkwijze:

  • Laat leerlingen individueel of in groepjes tekeningen maken op de speelplaats zonder beperking in grootte of kleur.
  • Laat alle leerlingen hun eigen naam schrijven en versieren
  • Schrijf op de speelplaats de letters van het alfabet. Alle letters staan flink ver van elkaar af. Leerlingen mogen een letter kiezen en tekenen daar een dier bij (of een voorwerp dat begin met die letter). Lukt het om bij alle letters dieren of voorwerpen te tekenen?
  • Laat leerlingen met de hele groep één groot ‘schilderij’ maken op de speelplaats. Teken hiervoor een groot vlak (‘de lijst’). Leerlingen bedenken samen een onderwerp en elke leerling krijgt een eigen onderdeel om in het ‘schilderij’ te vullen.

Benieuwd geworden naar de methode Pennenstreken?

Ontdek hem hier