Gepubliceerd op 23 januari 2018 Leestijd 2 min.
Geschikt voor
Basisschool
NULL
Gepubliceerd op 23 januari 2018 Leestijd 2 min.

Leermiddel in 1 minuut

Wereldoriëntatie van Faqta: we dicteren niks

De vraag waar elke leerkracht mee worstelt is: ‘Hoe geef ik maatwerklessen aan de kinderen in mijn groep?’ Onderwijs is per definitie maatwerk en daar spelen we bij Faqta op in.

Wat vind jij het meest bijzondere uit jouw programma?

Wij zijn geen methode die jou dicteert wat je wanneer moet doen. Er is een door ons voorgestelde “looproute” door het programma, maar daar kun je van afwijken. Een school kan zijn eigen arrangement samenstellen en leerkrachten kunnen inspelen op persoonlijke interesses van kinderen met onze aparte talentlijn. Tegelijkertijd bieden we scholen de veiligheid van een kerndoel dekkend programma.

‘Ik geef zelf ook implementatietrainingen aan leerkrachten. En het leuke is dan om die bevlogenheid van de leerkracht terug te zien. De passie die weggestopt was onder alles wat niet kan. Samen kijken we wat kan dan wel? Waar heb jij invloed op? Het verraste mezelf ook, hoe bijzonder het is om leerkrachten dat gevoel terug te geven van: yes I can!’

Wat maakt Faqta zo bijzonder?

Onze lessen zijn videobased en net zo verslavend als Netflix! Kinderen werken samen met de laptop of op een tablet op Faqta. Met een koptelefoon op gaan ze zelfstandig door onze leeromgeving. Stukjes theorie met filmpjes en vragen. Heel interactief. Vervolgens gaan ze aan de slag met de activiteiten en opdrachten in de doeboeken of werkbladen, waar ontdekken en onderzoeken centraal staat.

Ik vind bijvoorbeeld de les over geld sprekend. We bespreken de waarde van geld. Over hoe belangrijk geld is. En daarin maken we het bruggetje naar kunst. Ze maken dan zelf een kunstwerk die ze moeten verkopen. En hoeveel is je kunstwerk dan waard? Ze organiseren uiteindelijk ook een kunstmarkt waar ze hun kunst aan ouders gaan verkopen.

‘Tegelijkertijd stimuleren we leerkrachten in het loslaten van het methodisch denken’

We zoeken in ieder thema naar samenhang en bijzondere invalshoeken, hierdoor worden de Faqta-lessen heel gevarieerd. Ieder onderwerp vliegen we anders aan. Het resultaat van onze aanpak is dat er een ander soort onderwijs ontstaat, gebaseerd op ontdekkend leren. Tegelijkertijd stimuleren we leerkrachten in het loslaten van het methodisch denken. Om niet voor stap voor stap lesjes voor te kauwen, maar om te reageren op de vragen die kinderen stellen. Dat is samen onderwijs maken.

Leerkrachten willen vaak ook iets van zichzelf in een les stoppen, maar zelf van A tot Z een leuke avontuurlijke les maken, dat kost veel tijd. Bij ons hebben leerkrachten de mogelijkheid om er echt je eigen les van te maken, met de basis van ons lesmateriaal. We moedigen leerkrachten aan om ook veel meer een coach te zijn voor kinderen. Onderwijs gaat namelijk in mijn optiek niet over het afdraaien van lesjes. Het gaat over stimuleren van talenten van kinderen, het overdragen van kennis, het aanleren van skills en kinderen motiveren het beste uit zichzelf te halen.

‘Bij Faqta staat het kind en onze missie voor leren in een digitale tijd altijd centraal, in alles wat we doen’

Wat inspireert jou?

Mijn drive om een geheel nieuw leermiddel te ontwerpen voor een generatie kinderen die opgroeien in een digitale tijd ontstond een aantal jaren geleden. Ik zag hoe er een vraag was naar de ‘leuke’ vakken, die de afgelopen jaren zijn weggedrukt uit het curriculum. Dat inspireerde me om samen met Jan van Wonderen (medeoprichter) echt iets anders te willen maken, passend binnen het huidige onderwijssysteem, maar gestoeld op nieuwe inzichten en een leven lang leren. Bij Faqta staat het kind en onze missie voor leren in een digitale tijd altijd centraal, in alles wat we doen. Dit maakt dat wij ondernemen met een maatschappelijk doel, met ons hoofd en ons hart en dat inspireert!

 

Waar kunnen mensen verder kijken?

Op onze website vind je alles terug.