Gepubliceerd op 17 juni 2021
Leestijd 5 min.

Jonge kinderen zijn heel goed in het fantaseren en bedenken van eigen verhalen. Het is belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om hun fantasie te ontwikkelen. Maar hoe stimuleer je de fantasie van kinderen?

Wist je dat?

  • Fantasie een belangrijke vaardigheid is voor kinderen om allerlei gebeurtenissen te verwerken?
  • Wanneer de fantasie van kinderen geprikkeld wordt, de hersenen gestimuleerd worden?
  • Het combineren van een fysiek en digitale ervaring in één leermiddel een extra boost kan geven aan de te leren vaardigheden?
  • Bij de Rolf Connect-materialen fysieke en digitale leerprikkels elkaar versterken?
  • Begrijpend luisteren de voorloper is van begrijpend lezen?

Waarom is de fantasie van kinderen belangrijk?

Fantasie stimuleert het probleemoplossend vermogen, het bedenken van nieuwe mogelijkheden, kritisch denken, etc. Het is belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om hun fantasie te ontwikkelen. Ze hebben hier de rest van hun leven voordeel van.

Voor het stimuleren van de fantasie van kinderen zijn verschillende activiteiten te bedenken. Met Rolf Connect Storytelling, het nieuwste spel in ons assortiment aan eigen ontwikkelingsmaterialen, prikkel je de fantasie van kinderen.

storytelling

Bestel Rolf Connect Storytelling in de webshop

Bestel Storytelling

Prikkel de fantasie van kinderen met Storytelling

Materialen die de fantasie van kinderen prikkelen, zijn open en hebben geen duidelijke functie of betekenis. Rolf Connect Storytelling is open ontwikkelingsmateriaal. Kinderen kunnen er op verschillende manieren mee spelen en een eigen invulling aangeven.

Met Rolf Connect Storytelling maken en vertellen kinderen eigen verhaal. Zeker jonge kinderen zijn heel goed in het fantaseren en bedenken van eigen verhalen. Met Rolf Storytelling kunnen ze dit volop toepassen en uitvoeren.

Bekijk hoe Rolf Connect Storytelling werkt

Rolf connect storytelling

3 Spelvormen: babbelplaat, boek of film

Kinderen kunnen een babbelplaat, een boek of een film maken. Hierbij gebruiken ze de app Rolf Storytelling, fysieke blokjes en vooral hun eigen fantasie. Om een babbelplaat, boek en film te maken, kunnen locaties, karakters en voorwerpen gekozen worden. Zo kun je bijvoorbeeld Lotje of Max in de speeltuin laten spelen met een bal. Je kiest zelf welke kleding ze dragen en welke emotie bij de personen past. Daarnaast kies je een achtergrond of je tekent er een voorwerp bij.

Bij het maken van een boek en film kan je ervoor kiezen om het verhaal af te maken of helemaal zelf te verzinnen. Bij het maken van een film kan je zelfs je eigen verhaal inspreken en terug luisteren! Je kan je verhaal ook delen met anderen.

Breng het gesprek op gang met de babbelplaat

De babbelplaat is al geschikt voor de allerjongsten, vanaf 2 jaar. Deze is bedoeld om het gesprek op gang te brengen tussen kinderen en jou als professional. Je kunt dat doen op woordniveau of hele zinnen. Je kunt vragen stellen of laten vertellen.

Maak een boek of film

Bij het maken van een boek of een film gaat het om begrijpend luisteren. Een activiteit is bijvoorbeeld over wie het verhaal gaat, waar het zich afspeelt en wat er gebeurt. Dit wordt geoefend met de vaardigheden digitale geletterdheid, zoals het gebruik van de app, aanzetten van het device en het inzetten van de blokjes.

Bestel Rolf Connect Storytelling in de webshop

Bestel Storytelling

Verhalen doorgronden in Piramide

In de nieuwste versie van Piramide is veel aandacht voor begrijpend luisteren door interactief voorlezen. Kinderen leren in ieder project door middel van vraagstrategieën, zoals bij begrijpend luisteren en lezen en Close reading gebruikelijk is, een verhaal te doorgronden. Aandacht voor de opbouw van het verhaal (begin, midden, eind) en de belevenis van de hoofdpersonen (wie, wat, waar, probleem en oplossing) zijn voorbeelden van deze strategieën. Dit wordt ondersteund door prachtige, herkenbare pictogrammen, die al vanaf de peutertijd ingezet kunnen worden.

PippaIn deze pictogrammen speelt Pippa vaak een rol. Zij is het herkenbare figuurtje van Piramide. In het pictogram probleem-oplossing-climax verbeeldt Pippa met de paraplu in de regen het probleem (regen), de oplossing (paraplu) en de climax (Pippa blijft droog door de paraplu).

De lees- en denkstrategieën worden in spel verder onderzocht door kinderen en verrijkt met bijvoorbeeld de verteltafel. Rolf Connect Storytelling gaat van dezelfde strategieën uit. Het is een goede aanvulling voor de digihoek of letter- en boekenhoek in ieder Piramideproject.