Gepubliceerd op 22 juni 2023
Leestijd 10 min.

Ochten, juni 2023 – De Erkenningscommissie Jeugdinterventies heeft Piramide opnieuw erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’. Piramide is daardoor opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De onafhankelijke Erkenningscommissie voert uitgebreide evaluaties uit om programma’s en interventies te beoordelen op hun effectiviteit en impact.

Volgens de commissie is Piramide een zeer uitgebreid en goed doordacht educatief programma voor jonge kinderen in kinderopvang en basisscholen. De eerste aanwijzingen voor effectiviteit tonen aan dat Piramide voldoet aan de kwaliteitscriteria voor effectieve pedagogische en didactische interventies in de vroege kinderjaren. Uit onderzoeken blijkt, dat jonge kinderen zich aantoonbaar ontwikkelen dankzij het aanbod van Piramide.

 

Brenda van Rijn, ontwikkelaar van Piramide Nederland, onderdeel van de Rolf groep, vertelt: ‘De afgelopen jaren is Piramide volledig vernieuwd. Door te werken met de app Piramide Digitaal zijn professionals uitgerust met een kwalitatief hoogwaardig instrument én draagt het bij aan doelgericht aanbod voor jonge kinderen. De Ontwikkeldriehoek, het bijbehorende kindvolgsysteem, geeft inzicht en houvast voor het volgen van kinderen en de doorgaande lijn. Bovendien levert het digitaal werken de professional tijdwinst op en is Piramide blijvend up-to-date.’

Piramide is geschikt voor alle type kinderen, van extra ondersteuning vragend tot pienter. Daarnaast heeft Piramide veel aandacht voor scholing en nascholing van professionals.

Het programma is gebaseerd op theoretische achtergronden, waarmee jonge kinderen het beste ontwikkelen door te spelen en te leren in een stimulerende omgeving.

Gerreke Gierveld, projectleider van Piramide Nederland benadrukt, dat het team achter Piramide is verheugd is met de erkende effectiviteit. ‘Het is zo fijn te merken, dat de kwaliteit van Piramide ook onafhankelijk erkend wordt. Na alle vernieuwingen en verbeteringen van Piramide de afgelopen jaren is deze erkenning zeer waardevol. Alle kansen voor jonge kinderen is iets waar we ons, net als alle gebruikers van Piramide, dagelijks voor inzetten. Het team zal zich blijven inzetten voor de continue ontwikkeling en kwaliteit van Piramide op basis van onderzoek.’

Link naar volledige beschrijving in de Databank Effectieve Jeugdinterventies: https://www.nji.nl/interventies/piramide

Link naar informatie over Piramide: https://piramidemethode.nl/