NULL

Lesgeven op afstand

Tips gericht op didactiek en thuiswerken

Veel scholen worden momenteel geconfronteerd met vraagstukken over hoe ze vanuit huis in contact blijven met hun leerlingen en collega's en hoe ze kunnen lesgeven op afstand. Wij ondersteunen, waar mogelijk, graag bij deze vraagstukken. Op deze pagina delen wij tips en geven informatie over hoe je jouw leerlingen thuis les kan geven.

De pagina wordt continu vernieuwd door nieuwe inzichten.

 • Tip 1: Leg de focus op automatiseren en onderhouden van de basisvaardigheden
 • Tip 2: Dagplanning
 • Tip 3: Contact onderhouden
 • Tip 4: Rolf Connect gratis lessen download
 • Tip 5: 8 handige thuistips- van Marvin Reuvers (video)

Tip 1: Leg de focus op automatiseren en onderhouden van de basisvaardigheden  

Het belangrijkste uitgangspunt van thuis leren is om aandacht te besteden aan de minimumdoelen voor de basisvakken taal, lezen en rekenen. Omdat niet alle tijd gecompenseerd kan worden, is het verstandig om te focus te leggen op wat echt telt. Probeer je dus te beperken tot het automatiseren en onderhouden van deze vaardigheden.

Tip 2: Dagplanning

Werk met een dagplanning die je elke dag op een vast moment deelt met de ouders en/of leerling. Je kunt dit natuurlijk ook uitbreiden naar een planning voor meerdere dagen.

In deze planning kun je aangeven aan welke doelen en inhouden je per vakgebied gaat werken en wat de leerling daarvoor moet doen. Kies dus telkens de lijn:

 • Wat ga je leren?
 • Hoe ga je dit leren?
 • Wat heb je daarvoor nodig?
 • Wanneer ga je dat doen?

Je kunt in deze planning de kinderen (en hun ouders) zelf ruimte geven om de inhoud in een dag te plannen, maar het is heel prettig als je ook een voorstel meestuurt. En let op; maak in deze planning ook ruimte voor zaken als pauze, samen lekker lezen, spelen met spulletjes van thuis en natuurlijk ook tijd om helemaal zelf in te vullen.

Bekijk een voorbeeldplanning >

Tip 3: Contact onderhouden

Blijf in contact met de ouders en met je leerlingen. Spreek daarvoor vaste momenten af.

 • Maak een belschema en bel minstens 1 x per week alle kinderen even op. Om te horen hoe het gaat, eventuele vragen te beantwoorden en zicht te houden op wat er speelt. Je kunt eventueel van onze ‘activiteiten voor thuis’ de werkvorm praatkaartjes gebruiken om een gesprekje te voeren.
 • Deel dagelijks een activiteit met ouders en kinderen.
 • Misschien maken jouw digitale middelen het mogelijk om vanuit thuis ook foto’s of werk terug te ontvangen. Ook als dat beelden zijn van een moment waarop de leerling een spelletje speelt met zijn vader of moeder; leuk om te ontvangen en aandacht aan te geven!

Tip 4: 8 handige thuistips door Marvin Reuvers

Tip 5: Rolf Connect gratis lessen download

Rolf Connect HUB is dé educatieve spelcomputer voor het jonge kind

Fysiek leren wordt veel te vaak én te vroeg ingeruild voor een vooral statische, abstracte activiteit, zoals een invulblaadje of een spel op de iPad. Digitaal leren kan ook anders!

De te downloaden lessen zijn goed te gebruiken voor leerlingen tussen 2,5 en 7+ jaar die nu thuis zitten i.v.m. het Corona-virus. Ze kunnen thuis spelenderwijs oefenen op tablet, pc of mobiele telefoon voor de ontwikkelingsgebieden Getalbegrip en rekenen, Coderen, Kleur en Vorm. De lessen horen bij Rolf Connect HUB en zijn te gebruiken zonder de HUB. Kinderen oefenen met:

Getalbegrip en rekenen
meer, minder, gelijk | volgorde | hoeveelheden | getallenlijn | samen parkeren

Coderen
Mercurius: instructie geven aan de robot om deze te laten bewegen

Kleur en vorm
kleuren – voetballen | vormen – sorteren | kleuren en vormen – tekenen

Download de gratis lessen >